آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • تمایز قیام توابین و قیام مختار فرقی که میان این دو قیام مشهود می باشد، این است که در قیام توابین، تنها انگیزه قیامگران، انتقام از قاتلان حسین بن علی […] 0

  تمایز قیام توابین و قیام مختار

  تمایز قیام توابین و قیام مختار فرقی که میان این دو قیام مشهود می باشد، این است که در قیام توابین، تنها انگیزه قیامگران، انتقام از قاتلان حسین بن علی […]

  ادامه ...

 • بین امام سجاد علیه السلام و عبدالملک برخوردهای مختلفی روی داده است. البته چنان که نوشتیم، عبدالملک بنا داشت با بنیهاشمبه نرمی رفتار کند و از رویارویی و مبارزه با […] 0

  امام سجاد و عبدالملک

  بین امام سجاد علیه السلام و عبدالملک برخوردهای مختلفی روی داده است. البته چنان که نوشتیم، عبدالملک بنا داشت با بنیهاشمبه نرمی رفتار کند و از رویارویی و مبارزه با […]

  ادامه ...

 • اشارهدر سال ۶۶ مختار به خونخواهی امام حسین علیهالسلام قیام کرد. مردم عراق پس از حکومت یزید به «عبدالله بن زبیر» رو آوردند و دعوت او را پذیرفتند.اما مدتی نگذشت […] 0

  قیام مختار

  اشارهدر سال ۶۶ مختار به خونخواهی امام حسین علیهالسلام قیام کرد. مردم عراق پس از حکومت یزید به «عبدالله بن زبیر» رو آوردند و دعوت او را پذیرفتند.اما مدتی نگذشت […]

  ادامه ...

 • دلیل ۰۲نکته دیگری که به عنوان دلیل می توان بر این دیدگاه عنوان نمود، این که محققان ولادت امام باقر علیه السلام را در سال ۵۷ می نگارند، و حادثه […] 0

  دیدگاه نخست در مورد امام سجاد در کربلا

  دلیل ۰۲نکته دیگری که به عنوان دلیل می توان بر این دیدگاه عنوان نمود، این که محققان ولادت امام باقر علیه السلام را در سال ۵۷ می نگارند، و حادثه […]

  ادامه ...

 • راهشان از «عین الورد» میگذشت.شب هنگام به «دعوات» رسیدند. فرماندار دعوات بر شهر مسلط بود. دستورهایش بیچون و چرا اجرا شده بود. سپاه عراق بر دروازهی اربعین با پذیرائی گرم […] 0

  دعوات بعد از حادثه عاشورا

  راهشان از «عین الورد» میگذشت.شب هنگام به «دعوات» رسیدند. فرماندار دعوات بر شهر مسلط بود. دستورهایش بیچون و چرا اجرا شده بود. سپاه عراق بر دروازهی اربعین با پذیرائی گرم […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیه السلام پیام خون و شهادت ابن زیاد یا پسر مرجانه اسیران کربلا را پس از مکالماتی که در مجلس او ب آنان روی داد، دستور داد به […] 0

  امام سجاد علیه السلام پیام خون و شهادت

  امام سجاد علیه السلام پیام خون و شهادت ابن زیاد یا پسر مرجانه اسیران کربلا را پس از مکالماتی که در مجلس او ب آنان روی داد، دستور داد به […]

  ادامه ...

 • یزید با ارکان دولت خود دربارهی قیام عبدالله بن زبیر که به اصطلاح[صفحه ۱۰۸]دشمنانش «فتنه» نامیده میشود به مشورت و گفتگو پرداخت.این قیام یزید را سخت ناراحت کرد زیرا هنوز […] 0

  نهضت یثرب بعد از حادثه عاشورا

  یزید با ارکان دولت خود دربارهی قیام عبدالله بن زبیر که به اصطلاح[صفحه ۱۰۸]دشمنانش «فتنه» نامیده میشود به مشورت و گفتگو پرداخت.این قیام یزید را سخت ناراحت کرد زیرا هنوز […]

  ادامه ...

 • مردم بعلبک سپاه عراق را با آغوش باز پذیرفتند.برگرفته از کتاب معصوم ششم علی بن الحسین سید الساجدین علیه السلام نوشته آقای جواد فاضل 0

  بعلبک بعد از حادثه عاشورا

  مردم بعلبک سپاه عراق را با آغوش باز پذیرفتند.برگرفته از کتاب معصوم ششم علی بن الحسین سید الساجدین علیه السلام نوشته آقای جواد فاضل

  ادامه ...

 • در اسناد تاریخی از زمان عروض بیماری حضرت زین العابدین (ع) خبر صریحی وجود ندارد. آنچه به صورت قطعی میتوان ادعا کرد بیمار بودن حضرت در شب عاشوراست و این […] 0

  زمان عروض بیماری برای امام سجاد

  در اسناد تاریخی از زمان عروض بیماری حضرت زین العابدین (ع) خبر صریحی وجود ندارد. آنچه به صورت قطعی میتوان ادعا کرد بیمار بودن حضرت در شب عاشوراست و این […]

  ادامه ...

 • چگونگی پیدایش کیسانیه با بیان این نکته که شخص محمد حنفیه مدعی مقام امامت برای خویش نبوده و سر در خط ولایت معصومین علیهم السلام داشته است این سوال جدی […] 0

  چگونگی پیدایش کیسانیه

  چگونگی پیدایش کیسانیه با بیان این نکته که شخص محمد حنفیه مدعی مقام امامت برای خویش نبوده و سر در خط ولایت معصومین علیهم السلام داشته است این سوال جدی […]

  ادامه ...