آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • مختار هم چون توابین در صدد خونخواهی امام حسین علیه السلام و جنگ با قاتلان او بود؛ ولی سلیمان را شایسته رهبری توابینلا علم [صفحه ۱۶۳ ] له بالحروب و […] 0

  موضع مختار در برابر توابین

  مختار هم چون توابین در صدد خونخواهی امام حسین علیه السلام و جنگ با قاتلان او بود؛ ولی سلیمان را شایسته رهبری توابینلا علم [صفحه ۱۶۳ ] له بالحروب و […]

  ادامه ...

 • هنگامی که مقدمات قیام فراهم میشد تنی چند از سران شیعه با مختار ملاقات کرده و پیشنهاد کردند اگر مردی چون ابراهیم فرزند مالک اشتر، به ما بپیوندد امید زیادی […] 0

  چگونگی قیام مختار

  هنگامی که مقدمات قیام فراهم میشد تنی چند از سران شیعه با مختار ملاقات کرده و پیشنهاد کردند اگر مردی چون ابراهیم فرزند مالک اشتر، به ما بپیوندد امید زیادی […]

  ادامه ...

 • امیرالمومنین علی علیه الصلوه و السلام بیست و هفت فرزند پسر و[صفحه ۷۳]دختر داشت و اگر بنا باشد آن پسر بچه را که فاطمهی زهرا صلوات الله علیها در نتیجه […] 0

  فاجعه دوم زمان امام سجاد

  امیرالمومنین علی علیه الصلوه و السلام بیست و هفت فرزند پسر و[صفحه ۷۳]دختر داشت و اگر بنا باشد آن پسر بچه را که فاطمهی زهرا صلوات الله علیها در نتیجه […]

  ادامه ...

 • ماه ربیع المولود به نیمه رسیده بود که موکب گرامی علی بن الحسین علیهماالسلام به سواد شهر مدینه رسید.در آنجا به دستور امام خیمهها برافراشتند و حریم رسالت را در […] 0

  ورود امام سجاد به مدینه

  ماه ربیع المولود به نیمه رسیده بود که موکب گرامی علی بن الحسین علیهماالسلام به سواد شهر مدینه رسید.در آنجا به دستور امام خیمهها برافراشتند و حریم رسالت را در […]

  ادامه ...

 • تعدادی از اشراف کوفه و قاتلان امام حسین علیه السلام مثل شبث بن ربعی و محمد بن اشعث بن قیس که از دست مختار فرار کردهو به بصره، نزد مصعب […] 0

  قتل مختار

  تعدادی از اشراف کوفه و قاتلان امام حسین علیه السلام مثل شبث بن ربعی و محمد بن اشعث بن قیس که از دست مختار فرار کردهو به بصره، نزد مصعب […]

  ادامه ...

 • کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم [۱۳۶].کاروان پس از بیرون شدن از شهر مکه به ترتیب، در منزلهای تنعیم [۱۳۷] صفاح [۱۳۸] ذات عرق [۱۳۹] حاجز بطن رمه [۱۴۰] […] 0

  کاروان امام حسین از حجاز به عراق

  کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم [۱۳۶].کاروان پس از بیرون شدن از شهر مکه به ترتیب، در منزلهای تنعیم [۱۳۷] صفاح [۱۳۸] ذات عرق [۱۳۹] حاجز بطن رمه [۱۴۰] […]

  ادامه ...

 • در تمام تاریخ، رویدادی که در شدت مصائب و آلام، نظیر ماجرای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا باشد وجود ندارد؛ آری هیچ غمی از غمهای دنیا______________________________(۱) حیاه الامام […] 0

  روز عاشورا

  در تمام تاریخ، رویدادی که در شدت مصائب و آلام، نظیر ماجرای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا باشد وجود ندارد؛ آری هیچ غمی از غمهای دنیا______________________________(۱) حیاه الامام […]

  ادامه ...

 • هنگامی که ابراهیم بن اشتر، در نزدیکی رودخانهی «خازر» با عبیدالله بن زیاد به نبرد پرداخت و وی را به قتل رسانید، سر او و عدهای از رجالی را که […] 0

  سر ابن زیاد نزد امام سجاد

  هنگامی که ابراهیم بن اشتر، در نزدیکی رودخانهی «خازر» با عبیدالله بن زیاد به نبرد پرداخت و وی را به قتل رسانید، سر او و عدهای از رجالی را که […]

  ادامه ...

 • سلام الله و صلواته علیهاخاندان رسالت در روز بیستم ماه صفر سال شصت و دوم هجرت حین بازگشت از شام به کربلا رسیدند.البته راهشان به کربلا کشیده نمیشد.این خواهش اهل […] 0

  اربعین امام حسین زمان امام سجاد

  سلام الله و صلواته علیهاخاندان رسالت در روز بیستم ماه صفر سال شصت و دوم هجرت حین بازگشت از شام به کربلا رسیدند.البته راهشان به کربلا کشیده نمیشد.این خواهش اهل […]

  ادامه ...

 • چگونگی پیدایش کیسانیه با بیان این نکته که شخص محمد حنفیه مدعی مقام امامت برای خویش نبوده و سر در خط ولایت معصومین علیهم السلام داشته است این سوال جدی […] 0

  چگونگی پیدایش کیسانیه

  چگونگی پیدایش کیسانیه با بیان این نکته که شخص محمد حنفیه مدعی مقام امامت برای خویش نبوده و سر در خط ولایت معصومین علیهم السلام داشته است این سوال جدی […]

  ادامه ...