آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • هنگامی که ابراهیم بن اشتر، در نزدیکی رودخانهی خازر، با عبیدالله بن زیاد به نبرد پرداخت و وی را به قتل رسانید، سر او وعدهای از رجالی را که با […] 0

  سر ابن زیاد نزد امام زین العابدین علیه السلام

  هنگامی که ابراهیم بن اشتر، در نزدیکی رودخانهی خازر، با عبیدالله بن زیاد به نبرد پرداخت و وی را به قتل رسانید، سر او وعدهای از رجالی را که با […]

  ادامه ...

 • مختار دستور داد سرهای بریدهی آنان را که حدود ۷۰ سر میشد در همان محل دارالاماره که سرهای شهدای کربلا را نصب کرده بودند نصب کنند، آنگاه سرها را به […] 0

  سر عبیدالله نزد امام سجاد

  مختار دستور داد سرهای بریدهی آنان را که حدود ۷۰ سر میشد در همان محل دارالاماره که سرهای شهدای کربلا را نصب کرده بودند نصب کنند، آنگاه سرها را به […]

  ادامه ...

 • چنانکه برقی [۶۲] در کتاب محاسن آورده است: وقتی عبدالملک اطلاع یافت که شمشیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزد علی بن الحسین (ع) بوده، به […] 0

  اخبار و احوال امام سجاد

  چنانکه برقی [۶۲] در کتاب محاسن آورده است: وقتی عبدالملک اطلاع یافت که شمشیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزد علی بن الحسین (ع) بوده، به […]

  ادامه ...

 • بدین ترتیب، مختار به امید نجات مرکز حکومت یعنی «کوفه» با یاران اندک خود شبانه به شهر بازگشتند. لشکر مصعب هم راهی کوفه شدند و جنگ در داخل شهر آغاز […] 0

  محاصره مختار

  بدین ترتیب، مختار به امید نجات مرکز حکومت یعنی «کوفه» با یاران اندک خود شبانه به شهر بازگشتند. لشکر مصعب هم راهی کوفه شدند و جنگ در داخل شهر آغاز […]

  ادامه ...

 • میان دختران خردسالی که از ابوعبدالله ارواحنا فداه به اسارت افتاده بودند رقیه از همه کمسال تر و زیباتر بود.[صفحه ۶۹]این دختر زیبا که بیش از سه چهار سال نداشت […] 0

  فاجعه اول زمان امام سجاد

  میان دختران خردسالی که از ابوعبدالله ارواحنا فداه به اسارت افتاده بودند رقیه از همه کمسال تر و زیباتر بود.[صفحه ۶۹]این دختر زیبا که بیش از سه چهار سال نداشت […]

  ادامه ...

 • جهت اطلاع بیشتر دربارهی شخصیت مختار و قیام او ر.ک: افتخار زاده، محمود رضا، نهضت مختار ثقفی، رضوی اردکانی،ابوالفضل، ماهیت قیام مختار. دربارهی مختار، نظریههای مختلفی ارائه شده است و […] 0

  شخصیت مختار

  جهت اطلاع بیشتر دربارهی شخصیت مختار و قیام او ر.ک: افتخار زاده، محمود رضا، نهضت مختار ثقفی، رضوی اردکانی،ابوالفضل، ماهیت قیام مختار. دربارهی مختار، نظریههای مختلفی ارائه شده است و […]

  ادامه ...

 • اشارهشام (دمشق) پایتخت یزید بود. به فرمان او مردم جشن پیروزی گرفته بودند، و امام سجاد علیه السلام و همراهانش را به صورت اسیر وارد شام می کردند. مردم به […] 0

  امام سجاد در شام

  اشارهشام (دمشق) پایتخت یزید بود. به فرمان او مردم جشن پیروزی گرفته بودند، و امام سجاد علیه السلام و همراهانش را به صورت اسیر وارد شام می کردند. مردم به […]

  ادامه ...

 • انگیزه های سیاسی در شکل گیری کیسانیه هر چند محور اصلی سخن در فصل، بررسی امامت امام سجاد علیه السلام می باشد و از این رهگذر، به ضرورت، نگاهی به […] 0

  انگیزه های سیاسی در شکل گیری کیسانیه

  انگیزه های سیاسی در شکل گیری کیسانیه هر چند محور اصلی سخن در فصل، بررسی امامت امام سجاد علیه السلام می باشد و از این رهگذر، به ضرورت، نگاهی به […]

  ادامه ...

 • یزید نمایندگان شهر مدینه را حرمت نهاد و به آنان بخشش فراوان کرد و به یکی از ایشان (منذر بن زبیر) صدهزار درهم بخشید، اما تربیت پست و کردار زشت […] 0

  نمایندگان مدینه بعد از عاشورا

  یزید نمایندگان شهر مدینه را حرمت نهاد و به آنان بخشش فراوان کرد و به یکی از ایشان (منذر بن زبیر) صدهزار درهم بخشید، اما تربیت پست و کردار زشت […]

  ادامه ...

 • مختار هم چون توابین در صدد خونخواهی امام حسین علیه السلام و جنگ با قاتلان او بود؛ ولی سلیمان را شایسته رهبری توابینلا علم [صفحه ۱۶۳ ] له بالحروب و […] 0

  موضع مختار در برابر توابین

  مختار هم چون توابین در صدد خونخواهی امام حسین علیه السلام و جنگ با قاتلان او بود؛ ولی سلیمان را شایسته رهبری توابینلا علم [صفحه ۱۶۳ ] له بالحروب و […]

  ادامه ...