آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • آنچه که در زمان خلافت یزید رخ داد، انقلاب مردم مدینه بود که به واقعهی بسیار دلخراش «حره» منجر گردید، که خلاصهی آن چنین بود:«ظلم و طغیان یزید و ماجرای […] 0

  انقلاب مدینه

  آنچه که در زمان خلافت یزید رخ داد، انقلاب مردم مدینه بود که به واقعهی بسیار دلخراش «حره» منجر گردید، که خلاصهی آن چنین بود:«ظلم و طغیان یزید و ماجرای […]

  ادامه ...

 • هر چند محور اصلی سخن در فصل، بررسی امامت امام سجاد (ع) می باشد و از این رهگذر، به ضرورت، نگاهی به منکران امامت زین العابدین – کیسانیه – افکندیم […] 0

  انگیزه های سیاسی در شکل گیری کیسانیه

  هر چند محور اصلی سخن در فصل، بررسی امامت امام سجاد (ع) می باشد و از این رهگذر، به ضرورت، نگاهی به منکران امامت زین العابدین – کیسانیه – افکندیم […]

  ادامه ...

 • در جنگ حجاج بن یوسف با عبدالله بن زبیر کعبه خراب گردید. بعد از جنگ و پس از پایان یافتن ساختمان کعبه، خواستند حجرالاسود را به جای اول خود بگذارند، […] 0

  نصب حجرالاسود توسط امام سجاد

  در جنگ حجاج بن یوسف با عبدالله بن زبیر کعبه خراب گردید. بعد از جنگ و پس از پایان یافتن ساختمان کعبه، خواستند حجرالاسود را به جای اول خود بگذارند، […]

  ادامه ...

 • مختار، پس از مسلط شدن بر اوضاع شهر، و قلع و قمع شورشیان و اعدام حدود ۲۵۰ نفر از عاملان حادثهی عاشورا، فرمان داد تا منادی در بالای ماذنه ندا […] 0

  آغاز انتقام از قاتلان امام حسین

  مختار، پس از مسلط شدن بر اوضاع شهر، و قلع و قمع شورشیان و اعدام حدود ۲۵۰ نفر از عاملان حادثهی عاشورا، فرمان داد تا منادی در بالای ماذنه ندا […]

  ادامه ...

 • مختار، فرزند ابوعبیده ثقفی، از کسانی بود که به خاطر قیام علیه قاتلان امام حسین علیه السلام، شهرتی تاریخی یافت. او قبل از قیامامام حسین علیه السلام، از شیعیان معروف […] 0

  قیام مختار

  مختار، فرزند ابوعبیده ثقفی، از کسانی بود که به خاطر قیام علیه قاتلان امام حسین علیه السلام، شهرتی تاریخی یافت. او قبل از قیامامام حسین علیه السلام، از شیعیان معروف […]

  ادامه ...

 • و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا [۲۶۳].واقعه‌ی حره را باید […] 0

  روحیه مردم حجاز زمان امام سجاد

  و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا [۲۶۳].واقعه‌ی حره را باید […]

  ادامه ...

 • هنگامی که ابراهیم بن اشتر، در نزدیکی رودخانهی «خازر» با عبیدالله بن زیاد به نبرد پرداخت و وی را به قتل رسانید، سر او و عدهای از رجالی را که […] 0

  سر ابن زیاد نزد امام سجاد

  هنگامی که ابراهیم بن اشتر، در نزدیکی رودخانهی «خازر» با عبیدالله بن زیاد به نبرد پرداخت و وی را به قتل رسانید، سر او و عدهای از رجالی را که […]

  ادامه ...

 • یکی از روشهای مبارزاتی امام سجاد علیه السلام (هم چون دیگر امامان علیهم السلام) با حاکمان جور، دوری گزیدن از آنان بود.حضرت با این سیاست، مهر بطلان بر روش حکومتی […] 0

  بی اعتنایی امام سجاد علیه السلام به عبدالملک

  یکی از روشهای مبارزاتی امام سجاد علیه السلام (هم چون دیگر امامان علیهم السلام) با حاکمان جور، دوری گزیدن از آنان بود.حضرت با این سیاست، مهر بطلان بر روش حکومتی […]

  ادامه ...

 • مختار و کیسانیه مختار بن ابو عبیده بن مسعود ثقفی در سال اول هجرت، در طائف تولد یافت. در دوران خلافت عمر، همراه پدر به مدینه آمد. پدرش در یوم […] 0

  مختار و کیسانیه

  مختار و کیسانیه مختار بن ابو عبیده بن مسعود ثقفی در سال اول هجرت، در طائف تولد یافت. در دوران خلافت عمر، همراه پدر به مدینه آمد. پدرش در یوم […]

  ادامه ...

 • ابونعیم در حلیه الاولیاء به سند خود از ابی حمزهی ثمالی از جعفر بن محمد (ع)[صفحه ۷۲]روایت کرده مینویسد:– آنگاه که از کثرت گریهی امام زین العابدین (ع) پرسیدند، وی […] 0

  گریه امام سجاد در شهادت پدر

  ابونعیم در حلیه الاولیاء به سند خود از ابی حمزهی ثمالی از جعفر بن محمد (ع)[صفحه ۷۲]روایت کرده مینویسد:– آنگاه که از کثرت گریهی امام زین العابدین (ع) پرسیدند، وی […]

  ادامه ...