آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • از راه بیراهه با سریعترین سرعتها بالاخره در آغاز شب خود را به موصل رسانیدند.یک فرسنگ مانده به شهر پیاده شدند، همه خسته بودند هم اسبها و هم سوارهها دیگر […] 0

  موصل بعد از حادثه عاشورا

  از راه بیراهه با سریعترین سرعتها بالاخره در آغاز شب خود را به موصل رسانیدند.یک فرسنگ مانده به شهر پیاده شدند، همه خسته بودند هم اسبها و هم سوارهها دیگر […]

  ادامه ...

 • راهشان از «عین الورد» میگذشت.شب هنگام به «دعوات» رسیدند. فرماندار دعوات بر شهر مسلط بود. دستورهایش بیچون و چرا اجرا شده بود. سپاه عراق بر دروازهی اربعین با پذیرائی گرم […] 0

  دعوات بعد از حادثه عاشورا

  راهشان از «عین الورد» میگذشت.شب هنگام به «دعوات» رسیدند. فرماندار دعوات بر شهر مسلط بود. دستورهایش بیچون و چرا اجرا شده بود. سپاه عراق بر دروازهی اربعین با پذیرائی گرم […]

  ادامه ...

 • به روز بیست و چهارم ماه محرم سال شصت و یکم هجرت اهل بیت رسول الله از کوفه به سوی شام عزیمت کردند.نخستین منزلشان در این راه قادسیه بود «میان […] 0

  قادسیه بعد از حادثه عاشورا

  به روز بیست و چهارم ماه محرم سال شصت و یکم هجرت اهل بیت رسول الله از کوفه به سوی شام عزیمت کردند.نخستین منزلشان در این راه قادسیه بود «میان […]

  ادامه ...

 • در روایت آمده است که از امام سجاد (ع) پرسیدند سختترین مصائب شما در سفر کربلا کجا بود؟ در پاسخ سه بار فرمود: «الشام»، «الشام»، «الشام». [۱۹۸].در همین رابطه نقل […] 0

  مصائب حضرت سجاد و اسرا در شام

  در روایت آمده است که از امام سجاد (ع) پرسیدند سختترین مصائب شما در سفر کربلا کجا بود؟ در پاسخ سه بار فرمود: «الشام»، «الشام»، «الشام». [۱۹۸].در همین رابطه نقل […]

  ادامه ...

 • آنگاه که کاروان اسیران را به کوفه آوردند، امام سجاد علیه السلام را بر شتری چموش و بد قیافه سوار کرده و دستهایش را به گردنش بسته بودند که خون […] 0

  امام سجاد در کوفه

  آنگاه که کاروان اسیران را به کوفه آوردند، امام سجاد علیه السلام را بر شتری چموش و بد قیافه سوار کرده و دستهایش را به گردنش بسته بودند که خون […]

  ادامه ...

 • در تمام تاریخ، رویدادی که در شدت مصائب و آلام، نظیر ماجرای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا باشد وجود ندارد؛ آری هیچ غمی از غمهای دنیا______________________________(۱) حیاه الامام […] 0

  روز عاشورا

  در تمام تاریخ، رویدادی که در شدت مصائب و آلام، نظیر ماجرای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا باشد وجود ندارد؛ آری هیچ غمی از غمهای دنیا______________________________(۱) حیاه الامام […]

  ادامه ...

 • جریان خوارج در جنگ نهروان برخورد سران سپاه و نیروهای رزمی امام حسن مجتبی علیه السلام با آن حضرت در جنگ با معاویه و خیانت بسیاری از آنان نسبت به […] 0

  جریان خوارج در جنگ نهروان

  جریان خوارج در جنگ نهروان برخورد سران سپاه و نیروهای رزمی امام حسن مجتبی علیه السلام با آن حضرت در جنگ با معاویه و خیانت بسیاری از آنان نسبت به […]

  ادامه ...

 • شورش عبدالرحمن یک حرکت مکتبی و برای احیای حاکمیت حق نبود، بلکه شورشی علیه ظلم و ستم اموی بود. سپاهیان وی بیشتر، عراقیانی بودند که زیر چکمههای ظلم و ستم […] 0

  ارزیابی شورش ابن اشعث

  شورش عبدالرحمن یک حرکت مکتبی و برای احیای حاکمیت حق نبود، بلکه شورشی علیه ظلم و ستم اموی بود. سپاهیان وی بیشتر، عراقیانی بودند که زیر چکمههای ظلم و ستم […]

  ادامه ...

 • کاروان عترت طاهره که به منظور احقاق حقوق مظلومان و محرومان قیام کرده بود، به سرزمین کربلا رسید، در حالی که غمها و شداید در پیشاپیش ایشان حرکت می کرد […] 0

  امام سجاد در سرزمین کربلا

  کاروان عترت طاهره که به منظور احقاق حقوق مظلومان و محرومان قیام کرده بود، به سرزمین کربلا رسید، در حالی که غمها و شداید در پیشاپیش ایشان حرکت می کرد […]

  ادامه ...

 • به هنگام سحر از یک فرسنگی موصل به سمت «حصباصه» پیچیدند و رو به سوی «تکریت» گذاشتند.والی تکریت تصمیم گرفت از این مهمانان شوم به خوبی پذیرائی کند و بر […] 0

  تکریت بعد از حادثه عاشورا

  به هنگام سحر از یک فرسنگی موصل به سمت «حصباصه» پیچیدند و رو به سوی «تکریت» گذاشتند.والی تکریت تصمیم گرفت از این مهمانان شوم به خوبی پذیرائی کند و بر […]

  ادامه ...