آرشیو علی بن الحسین

 • کوفه دختران علی (ع) را می‌شناخت. هنوز بیش از بیست سال از شهادت امیرالمؤمنین نگذشته بود. زنانی که در سی سالگی و بالاتر بودند حشمت زینب را در دیده‌ی مسلمانان […] 0

  کوفیان بعد از حادثه عاشورا

  کوفه دختران علی (ع) را می‌شناخت. هنوز بیش از بیست سال از شهادت امیرالمؤمنین نگذشته بود. زنانی که در سی سالگی و بالاتر بودند حشمت زینب را در دیده‌ی مسلمانان […]

  ادامه ...

 • فرهنگ حاکمیت حزب عثمانیه را فرهنگ قوم گرایی و نابرابری و جاهلیت شکل می داد. آنان فرهنگ جامعه را به سمت و سوی خواسته های خویش گسیل و از شکوفا […] 0

  امام سجاد و تأمین فرهنگ آفرینان

  فرهنگ حاکمیت حزب عثمانیه را فرهنگ قوم گرایی و نابرابری و جاهلیت شکل می داد. آنان فرهنگ جامعه را به سمت و سوی خواسته های خویش گسیل و از شکوفا […]

  ادامه ...

 • یکی از روشهای مبارزاتی امام سجاد علیه السلام (هم چون دیگر امامان علیهمالسلام) با حاکمان جور، دوری گزیدن از آنان بود. حضرت با این سیاست، مهر بطلان بر روش حکومتی […] 0

  بی اعتنایی امام سجاد به عبدالملک

  یکی از روشهای مبارزاتی امام سجاد علیه السلام (هم چون دیگر امامان علیهمالسلام) با حاکمان جور، دوری گزیدن از آنان بود. حضرت با این سیاست، مهر بطلان بر روش حکومتی […]

  ادامه ...

 • امام چهارم حضرت زین العابدین علیهالسلام دارای همسران متعددی میباشند که اکثر آنها «امولد» [۵۱] بودهاند.یکی از همسران حضرت سجاد علیهالسلام علیا مخدره حضرت فاطمه (امعبدالله) دختر حضرت امام حسن […] 0

  همسران امام چهارم

  امام چهارم حضرت زین العابدین علیهالسلام دارای همسران متعددی میباشند که اکثر آنها «امولد» [۵۱] بودهاند.یکی از همسران حضرت سجاد علیهالسلام علیا مخدره حضرت فاطمه (امعبدالله) دختر حضرت امام حسن […]

  ادامه ...

 • کاروان امام حسین علیه السلام در اواخر رجب سال شصت هجری [ ۳۰۱ ] از مدینه خارج شده بود و حالا پس از گذشت هفت ماه،بازمیگشت. خبر شهادت امام حسین […] 0

  ورود امام سجاد علیه السلام به مدینه

  کاروان امام حسین علیه السلام در اواخر رجب سال شصت هجری [ ۳۰۱ ] از مدینه خارج شده بود و حالا پس از گذشت هفت ماه،بازمیگشت. خبر شهادت امام حسین […]

  ادامه ...

 • ابن زبیر، در حجاز بود و شاهد رویدادها بود تا خبر شهادت امام حسین علیهالسلام را شنید ابن عباس به ابن زبیر گفت: «پسر زبیر به خدا قسم جو خالی […] 0

  قیام ابن زبیر

  ابن زبیر، در حجاز بود و شاهد رویدادها بود تا خبر شهادت امام حسین علیهالسلام را شنید ابن عباس به ابن زبیر گفت: «پسر زبیر به خدا قسم جو خالی […]

  ادامه ...

 • شیخ مفید و غیره روایت کرده اند که: مردی از اهل بیت حضرت امام زین العابدین علیه السّلام نزد آن حضرت آمد و به آن جناب ناسزا و دشنام گفت، […] 0

  کظم غیظ امام سجاد

  شیخ مفید و غیره روایت کرده اند که: مردی از اهل بیت حضرت امام زین العابدین علیه السّلام نزد آن حضرت آمد و به آن جناب ناسزا و دشنام گفت، […]

  ادامه ...

 • جهت اطلاع بیشتر دربارهی شخصیت مختار و قیام او ر.ک: افتخار زاده، محمود رضا، نهضت مختار ثقفی، رضوی اردکانی، ابوالفضل، ماهیت قیام مختار.دربارهی مختار، نظریههای مختلفی ارائه شده است و […] 0

  شخصیت مختار

  جهت اطلاع بیشتر دربارهی شخصیت مختار و قیام او ر.ک: افتخار زاده، محمود رضا، نهضت مختار ثقفی، رضوی اردکانی، ابوالفضل، ماهیت قیام مختار.دربارهی مختار، نظریههای مختلفی ارائه شده است و […]

  ادامه ...

 • از آن جا که قرآن کریم هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنا، وحی مستقیم الهی و منبع اصلی و مقدس است و تمامی مسلمانان بر حجیت، احترام […] 0

  امام سجاد همراه با قرآن

  از آن جا که قرآن کریم هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنا، وحی مستقیم الهی و منبع اصلی و مقدس است و تمامی مسلمانان بر حجیت، احترام […]

  ادامه ...

 • روزی امام سجاد علیه السلام در مکه به طواف کعبه پرداخت، در این هنگام عبدالملک نیز کنار کعبه آمد و مشغول طواف شد، امام سجاد علیه السلام بیآنکه به عبدالملک […] 0

  بی اعتنایی امام سجاد هنگام طواف به عبدالملک

  روزی امام سجاد علیه السلام در مکه به طواف کعبه پرداخت، در این هنگام عبدالملک نیز کنار کعبه آمد و مشغول طواف شد، امام سجاد علیه السلام بیآنکه به عبدالملک […]

  ادامه ...