آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • محمد حنفیه و رخداد عاشورا از دیگر مواردی که برخی خواسته اند به خاطر آن، شخصیت محمد حنفیه را زیر سؤ ال برده و وی را متهم به جدایی از […] 0

  محمد حنفیه و رخداد عاشورا

  محمد حنفیه و رخداد عاشورا از دیگر مواردی که برخی خواسته اند به خاطر آن، شخصیت محمد حنفیه را زیر سؤ ال برده و وی را متهم به جدایی از […]

  ادامه ...

 • «مصعب بن زبیر» تصمیم خود را گرفت و با تهیهی مقدمات، برای جنگ با مختار وارد عمل شد.مختار هم با اعلام بسیج نیروها، جمعیت فراوانی را بسیج و تحت فرماندهی […] 0

  شکست لشکر مختار

  «مصعب بن زبیر» تصمیم خود را گرفت و با تهیهی مقدمات، برای جنگ با مختار وارد عمل شد.مختار هم با اعلام بسیج نیروها، جمعیت فراوانی را بسیج و تحت فرماندهی […]

  ادامه ...

 • مختار، فرزند ابوعبیده ثقفی، از کسانی بود که به خاطر قیام علیه قاتلان امام حسین علیه السلام، شهرتی تاریخی یافت. او قبل از قیام امام حسین علیه السلام، از شیعیان […] 0

  قیام مختار

  مختار، فرزند ابوعبیده ثقفی، از کسانی بود که به خاطر قیام علیه قاتلان امام حسین علیه السلام، شهرتی تاریخی یافت. او قبل از قیام امام حسین علیه السلام، از شیعیان […]

  ادامه ...

 • ورود به شام، دشوارترین لحظه ها امام سجاد علیه السلام از پس مرارتهای فراوان، سرانجام جام همراه با کاروان رنجدیده اسیران به شهر شام، شهر دشنام، شهر دسیسه های سیاسی […] 0

  ورود به شام، دشوارترین لحظه ها

  ورود به شام، دشوارترین لحظه ها امام سجاد علیه السلام از پس مرارتهای فراوان، سرانجام جام همراه با کاروان رنجدیده اسیران به شهر شام، شهر دشنام، شهر دسیسه های سیاسی […]

  ادامه ...

 • مسعودی در این مورد مینویسد:«چون دامنهی ظلم و جنایت و فسق و فجور یزید به همه جا کشیده شد، مردم به پا خاستند. در مدینه که هنوز تعداد کثیری از […] 0

  قیام مردم مدینه

  مسعودی در این مورد مینویسد:«چون دامنهی ظلم و جنایت و فسق و فجور یزید به همه جا کشیده شد، مردم به پا خاستند. در مدینه که هنوز تعداد کثیری از […]

  ادامه ...

 • در تمام تاریخ، رویدادی که در شدت مصائب و آلام، نظیر ماجرای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا باشد وجود ندارد؛ آری هیچ غمی از غمهای دنیا______________________________(۱) حیاه الامام […] 0

  روز عاشورا

  در تمام تاریخ، رویدادی که در شدت مصائب و آلام، نظیر ماجرای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا باشد وجود ندارد؛ آری هیچ غمی از غمهای دنیا______________________________(۱) حیاه الامام […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیه السلام موضع خردمندانهای در پیش میگرفت که همسنگ تبلیغات مغرضانهی دشمنان بود؛ تبلیغاتی که گمراهان، آنها را بر ضد شیعهی اهل بیت پخش میکردند. این موضع امام […] 0

  امام سچاد نماز گزاردن با مخالفان

  امام سجاد علیه السلام موضع خردمندانهای در پیش میگرفت که همسنگ تبلیغات مغرضانهی دشمنان بود؛ تبلیغاتی که گمراهان، آنها را بر ضد شیعهی اهل بیت پخش میکردند. این موضع امام […]

  ادامه ...

 • حضرت صادق -علیهالسلام- فرمودند: «حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیهما با کنیزی که برای حضرت امام حسن -علیهالسلام- بوده و آزاد شده بود، ازدواج کردند. این مطلب به اطلاع […] 0

  نامه عبدالملک به حضرت سجاد

  حضرت صادق -علیهالسلام- فرمودند: «حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیهما با کنیزی که برای حضرت امام حسن -علیهالسلام- بوده و آزاد شده بود، ازدواج کردند. این مطلب به اطلاع […]

  ادامه ...

 • سرانجام دست انتقام الهی از آستین مردی بیرحم و خونخوار بیرون آمد و با نامردمان عراق آن کرد که سزای آنان بود و آن گفت که در گوش آنان نیک […] 0

  ظهور حجاج زمان امام سجاد

  سرانجام دست انتقام الهی از آستین مردی بیرحم و خونخوار بیرون آمد و با نامردمان عراق آن کرد که سزای آنان بود و آن گفت که در گوش آنان نیک […]

  ادامه ...

 • توابین گروهی از یاران حسین علیه السلام بودند که حسین را به سوی کوفه فراخواندند، لیکن در اثر سهل انگاری و خوش باوری از یاری وی سر باز زدند. اینان […] 0

  نهضت توابین زمان امام سجاد

  توابین گروهی از یاران حسین علیه السلام بودند که حسین را به سوی کوفه فراخواندند، لیکن در اثر سهل انگاری و خوش باوری از یاری وی سر باز زدند. اینان […]

  ادامه ...