آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • شخصیت محمد حنفیه محمد حنفیه، فرزند امیر المؤمنین علی علیه السلام و مادرش خوله، دختر جعفر بن قیس مسلمه از قبیله بکر می باشد که در جریان جنگ یمامه به […] 0

  شخصیت محمد حنفیه

  شخصیت محمد حنفیه محمد حنفیه، فرزند امیر المؤمنین علی علیه السلام و مادرش خوله، دختر جعفر بن قیس مسلمه از قبیله بکر می باشد که در جریان جنگ یمامه به […]

  ادامه ...

 • تعدادی از اشراف کوفه و قاتلان امام حسین علیه السلام مثل شبث بن ربعی و محمد بن اشعث بن قیس که از دست مختار فرار کردهو به بصره، نزد مصعب […] 0

  قتل مختار

  تعدادی از اشراف کوفه و قاتلان امام حسین علیه السلام مثل شبث بن ربعی و محمد بن اشعث بن قیس که از دست مختار فرار کردهو به بصره، نزد مصعب […]

  ادامه ...

 • پسر زیاد، پس از آن که در برخورد با حضرت زینب علیهاالسلام با شکست مواجه شد، از شدت خشم، تصمیم گرفت ایشان را بهقتل برساند. اما عمرو بن حریث مانع […] 0

  امام سجاد علیه السلام در کاخ پسر زیاد

  پسر زیاد، پس از آن که در برخورد با حضرت زینب علیهاالسلام با شکست مواجه شد، از شدت خشم، تصمیم گرفت ایشان را بهقتل برساند. اما عمرو بن حریث مانع […]

  ادامه ...

 • چهار سال فعالیت پنهانی [ ۳۶۴ ] توابین، با مرگ یزید بن معاویه و انتقال خلافت به مروانیان علنی شد. مرگ یزید زمینههایمساعدی را در عراق فراهم ساخت؛ هرج و […] 0

  فرجام قیام توابین

  چهار سال فعالیت پنهانی [ ۳۶۴ ] توابین، با مرگ یزید بن معاویه و انتقال خلافت به مروانیان علنی شد. مرگ یزید زمینههایمساعدی را در عراق فراهم ساخت؛ هرج و […]

  ادامه ...

 • امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که پدرم لحظات آخر عمر را[صفحه ۱۴۳]میپیمود مرا به سینهاش چسبانید و فرمود: «پسر جان! تو را به همان چیزی که پدرم امام حسین […] 0

  ماجرای شتر امام سجاد

  امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که پدرم لحظات آخر عمر را[صفحه ۱۴۳]میپیمود مرا به سینهاش چسبانید و فرمود: «پسر جان! تو را به همان چیزی که پدرم امام حسین […]

  ادامه ...

 • «زهری» میگوید: روزی که «عبدالملک» حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- را از «مدینه» به «شام» فرستاد، آن حضرت را مشاهده کردم او دستور داده بود تا حضرت را زنجیر پیچ […] 0

  به زنجیر کشیدن حضرت سجاد زمان عبدالملک

  «زهری» میگوید: روزی که «عبدالملک» حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- را از «مدینه» به «شام» فرستاد، آن حضرت را مشاهده کردم او دستور داده بود تا حضرت را زنجیر پیچ […]

  ادامه ...

 • آنچه که در زمان خلافت یزید رخ داد، انقلاب مردم مدینه بود که به واقعهی بسیار دلخراش «حره» منجر گردید، که خلاصهی آن چنین بود:«ظلم و طغیان یزید و ماجرای […] 0

  انقلاب مدینه

  آنچه که در زمان خلافت یزید رخ داد، انقلاب مردم مدینه بود که به واقعهی بسیار دلخراش «حره» منجر گردید، که خلاصهی آن چنین بود:«ظلم و طغیان یزید و ماجرای […]

  ادامه ...

 • امام زین العابدین بشدت متأثر بود و از غم مصائبی که بر اهل بیت رسیده بود، آرزوی مرگ می کرد و موقعی که چشمش به پیکر مقدس پدرش و دیگر […] 0

  بی تابی امام سجاد در عاشورا

  امام زین العابدین بشدت متأثر بود و از غم مصائبی که بر اهل بیت رسیده بود، آرزوی مرگ می کرد و موقعی که چشمش به پیکر مقدس پدرش و دیگر […]

  ادامه ...

 • «ابوحمزه ثمالی» میگوید: با حضرت علی بن الحسین -(ع)- از شهر «مدینه» خارج شدم، پس چونکه به دیوار شهر رسید فرمود: من روزی به این دیوار[صفحه ۴۸۹]رسیدم و بر آن […] 0

  فتنه ابن زبیر و برخورد حضرت سجاد با آن

  «ابوحمزه ثمالی» میگوید: با حضرت علی بن الحسین -(ع)- از شهر «مدینه» خارج شدم، پس چونکه به دیوار شهر رسید فرمود: من روزی به این دیوار[صفحه ۴۸۹]رسیدم و بر آن […]

  ادامه ...

 • خبر شهادت ابوعبدالله ارواحنا فداه در همان روزها که خاندان رسالت در کوفه تحت نظر عبیدالله بن زیاد به سر میبردند وسیلهی پیکهای سریع السیر در اقطار امپراطوری اسلام انتشار […] 0

  زیارت جابر بعد از فاجعه کربلا

  خبر شهادت ابوعبدالله ارواحنا فداه در همان روزها که خاندان رسالت در کوفه تحت نظر عبیدالله بن زیاد به سر میبردند وسیلهی پیکهای سریع السیر در اقطار امپراطوری اسلام انتشار […]

  ادامه ...