آرشیو معجزات و کرامات

 • حضرت زین العابدین علیهالسلام گرچه مظهر تام رحمت و عطوفت الهی بودهاند و چنانکه در قسمت فضائل و کمالات ایشان ذکر شد، حتی نسبت به دشمنانشان با «عفو» و «گذشت» […] 0

  نفرین های مستجاب حضرت سجاد

  حضرت زین العابدین علیهالسلام گرچه مظهر تام رحمت و عطوفت الهی بودهاند و چنانکه در قسمت فضائل و کمالات ایشان ذکر شد، حتی نسبت به دشمنانشان با «عفو» و «گذشت» […]

  ادامه ...

 • اشارهحضرت زین العابدین (ع) دعاهای مستجاب متعددی داشتهاند که از عظمت خاصی برخوردار است.در این قسمت دو نمونه را یاد آور میشویم:۱- «ثابت بنانی» میگوید من حاجی بوده و برای […] 0

  دعاهای مستجاب حضرت سجاد

  اشارهحضرت زین العابدین (ع) دعاهای مستجاب متعددی داشتهاند که از عظمت خاصی برخوردار است.در این قسمت دو نمونه را یاد آور میشویم:۱- «ثابت بنانی» میگوید من حاجی بوده و برای […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیه السلام به همراه اصحابش در بیابان نشسته بودند که آهویی به سمت حضرت می آید. هنگامی که به حضرت می رسد، دست ها را بر زمین می […] 0

  امام سجاد ضامن آهو

  امام سجاد علیه السلام به همراه اصحابش در بیابان نشسته بودند که آهویی به سمت حضرت می آید. هنگامی که به حضرت می رسد، دست ها را بر زمین می […]

  ادامه ...

 • در تاریخ آمده است که حضرت زین العابدین علیهالسلام باغی در خارج شهر داشتند و گهگاهی برای استفاده از آن، به آنجا میرفتند در یکی از این دفعات در خارج […] 0

  برخورد امام سجاد با یک گرگ

  در تاریخ آمده است که حضرت زین العابدین علیهالسلام باغی در خارج شهر داشتند و گهگاهی برای استفاده از آن، به آنجا میرفتند در یکی از این دفعات در خارج […]

  ادامه ...

 • اشارهیکی از فضائل و کمالات حضرت علی بن الحسین -(ع)- که محل تجلی و بروز آن ظرف «جامعه» بوده است، استجابت دعاهای آن بزرگوار میباشد که به مناسبتهای مختلف از […] 0

  امام سجاد و دعاهای مستجاب

  اشارهیکی از فضائل و کمالات حضرت علی بن الحسین -(ع)- که محل تجلی و بروز آن ظرف «جامعه» بوده است، استجابت دعاهای آن بزرگوار میباشد که به مناسبتهای مختلف از […]

  ادامه ...

 • معجزه و انجام کار خارق العاده و همچنین پیشگوئی برخی از حوادث آینده، اموری است که دربارهی آنها بحثهای مفصلی شده و عقاید گوناگونی اظهار گردیده است.گروهی از مردم ظاهربین […] 0

  معجزات و کرامات امام سجاد

  معجزه و انجام کار خارق العاده و همچنین پیشگوئی برخی از حوادث آینده، اموری است که دربارهی آنها بحثهای مفصلی شده و عقاید گوناگونی اظهار گردیده است.گروهی از مردم ظاهربین […]

  ادامه ...

 • یکی از ویژگیهای منحصر به فرد ائمه هدی (ع) که دارای مقام امامت برای هدایت همه انسانها و «خلیفه الله» در همه عوالم وجود میباشند، این است که هرکس با […] 0

  اطلاع حضرت سجاد بر سایر زبانها

  یکی از ویژگیهای منحصر به فرد ائمه هدی (ع) که دارای مقام امامت برای هدایت همه انسانها و «خلیفه الله» در همه عوالم وجود میباشند، این است که هرکس با […]

  ادامه ...

 • «ابیبصیر» از مردی به نام «عبدالعزیز» نقل میکند که گفت: «با علی بن الحسین – علیهالسلام – به سوی «مکه» خارج شدم. از «ابواء» که یکی از قرای اطراف «مدینه» […] 0

  سخن گوسفند و اطلاع حضرت سجاد

  «ابیبصیر» از مردی به نام «عبدالعزیز» نقل میکند که گفت: «با علی بن الحسین – علیهالسلام – به سوی «مکه» خارج شدم. از «ابواء» که یکی از قرای اطراف «مدینه» […]

  ادامه ...

 • دعای امام سجاد (ع) برای مختار وقتی که ابراهیم پسر مالک اشتر، عبیدالله بن زیاد لعین را در کنار رودخانه «خاذر» کشت، سر او و سرهای دیگران را پیش مختار […] 0

  دعای امام سجاد (ع) برای مختار

  دعای امام سجاد (ع) برای مختار وقتی که ابراهیم پسر مالک اشتر، عبیدالله بن زیاد لعین را در کنار رودخانه «خاذر» کشت، سر او و سرهای دیگران را پیش مختار […]

  ادامه ...

 • حضرت علی بن الحسین علیهالسلام همانند سایر اولیاء الهی همه کمالات خود را مرهون خودسازی و مبارزه با شیطان درون و بیرون بودهاند، هم با هوای نفس بشدت مبارزه کرده […] 0

  درگیری امام سجاد با شیطان

  حضرت علی بن الحسین علیهالسلام همانند سایر اولیاء الهی همه کمالات خود را مرهون خودسازی و مبارزه با شیطان درون و بیرون بودهاند، هم با هوای نفس بشدت مبارزه کرده […]

  ادامه ...