آرشیو معجزات و کرامات

 • اشارهیکی از فضائل و کمالات حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- که محل تجلی و بروز آن ظرف «جامعه» بوده است، استجابت دعاهای آن بزرگوار میباشد که به مناسبتهای مختلف از […] 0

  امام سجاد و دعاهای مستجاب

  اشارهیکی از فضائل و کمالات حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- که محل تجلی و بروز آن ظرف «جامعه» بوده است، استجابت دعاهای آن بزرگوار میباشد که به مناسبتهای مختلف از […]

  ادامه ...

 • جابر بن یزید جعفی از امام باقر- علیه السّلام- روایت می کند که فرمود:پدرم امام سجّاد با عدّه ای نشسته بود که ناگاه آهویی از صحرا آمد و مقابل ایشان […] 0

  امام سجاد ضامن آهو

  جابر بن یزید جعفی از امام باقر- علیه السّلام- روایت می کند که فرمود:پدرم امام سجّاد با عدّه ای نشسته بود که ناگاه آهویی از صحرا آمد و مقابل ایشان […]

  ادامه ...

 • «ابنشهاب زهری» میگوید: من حضرت علی بن الحسین (ع) را در روزی که او را ماموران «عبدالملک بن مروان» از «مدینه» به «شام» میبردند زیارت کردم. او دستور داده بود […] 0

  امام سجاد و طی الارض به شام

  «ابنشهاب زهری» میگوید: من حضرت علی بن الحسین (ع) را در روزی که او را ماموران «عبدالملک بن مروان» از «مدینه» به «شام» میبردند زیارت کردم. او دستور داده بود […]

  ادامه ...

 • موش درآب وضومحمد بن جریر طبری در کتاب امامت مینویسد، که هنگام وفات زین العابدین علیه السلام فرمود محمد! چه شبی است امشب گفت شب فلان پرسید از ماه چقدر […] 0

  علم از غیب امام سجاد

  موش درآب وضومحمد بن جریر طبری در کتاب امامت مینویسد، که هنگام وفات زین العابدین علیه السلام فرمود محمد! چه شبی است امشب گفت شب فلان پرسید از ماه چقدر […]

  ادامه ...

 • اشارهیکی از فضائل و کمالات حضرت علی بن الحسین -(ع)- که محل تجلی و بروز آن ظرف «جامعه» بوده است، استجابت دعاهای آن بزرگوار میباشد که به مناسبتهای مختلف از […] 0

  امام سجاد و دعاهای مستجاب

  اشارهیکی از فضائل و کمالات حضرت علی بن الحسین -(ع)- که محل تجلی و بروز آن ظرف «جامعه» بوده است، استجابت دعاهای آن بزرگوار میباشد که به مناسبتهای مختلف از […]

  ادامه ...

 • اشارهحضرت زین العابدین علیهالسلام دعاهای مستجاب متعددی داشتهاند که از عظمت خاصی برخوردار است.در این قسمت دو نمونه را یاد آور میشویم:۱- «ثابت بنانی» میگوید من حاجی بوده و برای […] 0

  دعاهای مستجاب حضرت سجاد

  اشارهحضرت زین العابدین علیهالسلام دعاهای مستجاب متعددی داشتهاند که از عظمت خاصی برخوردار است.در این قسمت دو نمونه را یاد آور میشویم:۱- «ثابت بنانی» میگوید من حاجی بوده و برای […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیه السلام و نجات زنی از مرگ مؤمنی از بزرگان بلخ هر سال حج به جا می‌آورد و به زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم […] 0

  امام سجاد علیه السلام و نجات زنی از مرگ

  امام سجاد علیه السلام و نجات زنی از مرگ مؤمنی از بزرگان بلخ هر سال حج به جا می‌آورد و به زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم […]

  ادامه ...

 • «جابر» از امام باقر (ع) نقل میکند که فرمود: «روزی حضرت علی بن الحسین (ع) در میان اصحابش بود که ماده آهویی (ظبیه) از صحرا به رو به حضرت آورد […] 0

  سخن گفتن آهو با امام سجاد

  «جابر» از امام باقر (ع) نقل میکند که فرمود: «روزی حضرت علی بن الحسین (ع) در میان اصحابش بود که ماده آهویی (ظبیه) از صحرا به رو به حضرت آورد […]

  ادامه ...

 • «ابوحمزه ثمالی» میگوید: «در منزل حضرت علی بن الحسین (ع) با ایشان بودم و در آن منزل درختی بود. گنجشکهای زیادی روی آن درخت لانه داشته از این رو به […] 0

  سخن گنجشکها و اخبار حضرت سجاد

  «ابوحمزه ثمالی» میگوید: «در منزل حضرت علی بن الحسین (ع) با ایشان بودم و در آن منزل درختی بود. گنجشکهای زیادی روی آن درخت لانه داشته از این رو به […]

  ادامه ...

 • حضرت علی بن الحسین (ع) همانند سایر اولیاء الهی همه کمالات خود را مرهون خودسازی و مبارزه با شیطان درون و بیرون بودهاند، هم با هوای نفس بشدت مبارزه کرده […] 0

  درگیری امام سجاد با شیطان

  حضرت علی بن الحسین (ع) همانند سایر اولیاء الهی همه کمالات خود را مرهون خودسازی و مبارزه با شیطان درون و بیرون بودهاند، هم با هوای نفس بشدت مبارزه کرده […]

  ادامه ...