آرشیو سیره عملی و رفتاری

 • اشارهحضرت زین العابدین امام سجاد -علیهالسلام- با انجام موفقیتآمیز رسالت خطیر خود در راهبری قافله اسیران نهضت خونین کربلا و به ثمر نشاندن اهداف آن نهضت و خنثی سازی تمام […] 0

  زندگی سیاسی حضرت سجاد

  اشارهحضرت زین العابدین امام سجاد -علیهالسلام- با انجام موفقیتآمیز رسالت خطیر خود در راهبری قافله اسیران نهضت خونین کربلا و به ثمر نشاندن اهداف آن نهضت و خنثی سازی تمام […]

  ادامه ...

 • امام علیه السلام بیست سفر با شتر به حج رفت و در این مسافرتها عده زیادی به همراه آن حضرت بودند. مورخان می گویند: هرگز آن بزرگوار تازیانه ای به […] 0

  حج سواره امام سجاد

  امام علیه السلام بیست سفر با شتر به حج رفت و در این مسافرتها عده زیادی به همراه آن حضرت بودند. مورخان می گویند: هرگز آن بزرگوار تازیانه ای به […]

  ادامه ...

 • اشارهحضرت زین العابدین -علیهالسلام- علاقه شدیدی به «نماز» داشتهاند و با اهتمام خاصی این عبادت بزرگ اسلامی را به جا می آوردهاند. برای بررسی کیفیت انجام این «عبادت» و آشنا […] 0

  نمازهای حضرت سجاد

  اشارهحضرت زین العابدین -علیهالسلام- علاقه شدیدی به «نماز» داشتهاند و با اهتمام خاصی این عبادت بزرگ اسلامی را به جا می آوردهاند. برای بررسی کیفیت انجام این «عبادت» و آشنا […]

  ادامه ...

 • یکی از خصوصیات حضرت زین العابدین -علیهالسلام- در زمینه «انفاق» و رسیدگی به فقرا و ایتام و مساکین، کثرت این عمل صالح در طول حیات منور آن حضرت بوده است.عادت […] 0

  رسیدگی به مساکین توسط حضرت سجاد

  یکی از خصوصیات حضرت زین العابدین -علیهالسلام- در زمینه «انفاق» و رسیدگی به فقرا و ایتام و مساکین، کثرت این عمل صالح در طول حیات منور آن حضرت بوده است.عادت […]

  ادامه ...

 • اشاره۱- جناب «حلبی» از معصوم (ع) روایت کرده است که از ایشان در[صفحه ۲۱۸]مورد پوشیدن لباس خز (پارچهای بافته شده از ابریشم مخلوط با پشم) سوال نمودم فرمود: «مانعی ندارد. […] 0

  کیفیت لباس حضرت سجاد

  اشاره۱- جناب «حلبی» از معصوم (ع) روایت کرده است که از ایشان در[صفحه ۲۱۸]مورد پوشیدن لباس خز (پارچهای بافته شده از ابریشم مخلوط با پشم) سوال نمودم فرمود: «مانعی ندارد. […]

  ادامه ...

 • امام سجّاد علیه السلام در ماه رمضان حال مخصوصی داشت در این ماه______________________________(۱) دعوات راوندی: ص ۴٫تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام ،ج ۱،ص:۳۱۰هر کاری که باعث نزدیکی آن […] 0

  امام سجاد در ماه رمضان

  امام سجّاد علیه السلام در ماه رمضان حال مخصوصی داشت در این ماه______________________________(۱) دعوات راوندی: ص ۴٫تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام ،ج ۱،ص:۳۱۰هر کاری که باعث نزدیکی آن […]

  ادامه ...

 • خدای سبحان در همه جا هست و هیچ مکانی هم جای او نیست، لکن چون نسبت به برخی از مکانها به دلیل ویژهای که رازهایی در آنجا نهاده است نظر […] 0

  امام سجاد در خانه خدا

  خدای سبحان در همه جا هست و هیچ مکانی هم جای او نیست، لکن چون نسبت به برخی از مکانها به دلیل ویژهای که رازهایی در آنجا نهاده است نظر […]

  ادامه ...

 • هنگامی که امام سجاد علیه السلام از دنیا رفت، (وقت غسل دادن پیکر[صفحه ۱۲۹]مطهرش) خراش هایی را در پشت مبارکش دیدند، پرسیدند این آثار چیست؟ یکی از حاضران پاسخ داد: […] 0

  خراشهای پشت مبارک امام سجاد

  هنگامی که امام سجاد علیه السلام از دنیا رفت، (وقت غسل دادن پیکر[صفحه ۱۲۹]مطهرش) خراش هایی را در پشت مبارکش دیدند، پرسیدند این آثار چیست؟ یکی از حاضران پاسخ داد: […]

  ادامه ...

 • شورش عبدالله بن زبیر، حرکتی الهی و در راستای اهداف ائمهی معصومین علیهمالسلام نبود. بلکه هدف از آن، «برپایی مجدد حاکمیت قرشی بر مبنای حکومت راشدین» بود. یعنی زنده کردن […] 0

  موضع امام سجاد در شورش ابن زبیر

  شورش عبدالله بن زبیر، حرکتی الهی و در راستای اهداف ائمهی معصومین علیهمالسلام نبود. بلکه هدف از آن، «برپایی مجدد حاکمیت قرشی بر مبنای حکومت راشدین» بود. یعنی زنده کردن […]

  ادامه ...

 • حضرت زین العابدین علیهالسلام در برخورد با مخالفین و دشمنان و افرادی که به حضرت ظلم و ستم روا داشته و یا «غیبت» میکردند و یا بدگویی و سب و […] 0

  برخورد حضرت سجاد با مخالفین

  حضرت زین العابدین علیهالسلام در برخورد با مخالفین و دشمنان و افرادی که به حضرت ظلم و ستم روا داشته و یا «غیبت» میکردند و یا بدگویی و سب و […]

  ادامه ...