آرشیو سیره عملی و رفتاری

 • شکی نیست که رسالت امامان معصوم علیهم السلام، که منصب الهی امامت جامعه را بر عهده دارند، نجات جامعه بشری از ورطهیجهل و خرافات و انحراف از مبانی دینی و […] 0

  تبیین فرهنگ و اندیشه ی اصیل اسلامی توسط امام سجاد علیه السلام

  شکی نیست که رسالت امامان معصوم علیهم السلام، که منصب الهی امامت جامعه را بر عهده دارند، نجات جامعه بشری از ورطهیجهل و خرافات و انحراف از مبانی دینی و […]

  ادامه ...

 • در عصر امامت امام زین العابدین علیه السلام جامعهی اسلامی در یک بحران فکری و عقیدتی وحشتناک فرورفته بود. بیتردید، عوامل مختلفی در این بحران نقش داشتند که در این […] 0

  امام سجاد علیه السلام و دفاع فرهنگی

  در عصر امامت امام زین العابدین علیه السلام جامعهی اسلامی در یک بحران فکری و عقیدتی وحشتناک فرورفته بود. بیتردید، عوامل مختلفی در این بحران نقش داشتند که در این […]

  ادامه ...

 • بر اساس نگرش توحیدی حضرت زین العابدین -(ع)- به مقولهی «اقتصاد» و اینکه هدف آن بزرگوار تقرب به خداوند متعال بوده و همه امور دیگر را در راستای «بندگی حق» […] 0

  تجارت امام سجاد برای تصدق

  بر اساس نگرش توحیدی حضرت زین العابدین -(ع)- به مقولهی «اقتصاد» و اینکه هدف آن بزرگوار تقرب به خداوند متعال بوده و همه امور دیگر را در راستای «بندگی حق» […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیهالسلام بر اساس یکی از سنن اسلامی انگشتر به دست مینمودند، و انگشتری ایشان دارای نقوش مختلفی بوده است که نوع آنها در روایات ذکر شده است.از آن […] 0

  نقش انگشتری حضرت سجاد

  امام سجاد علیهالسلام بر اساس یکی از سنن اسلامی انگشتر به دست مینمودند، و انگشتری ایشان دارای نقوش مختلفی بوده است که نوع آنها در روایات ذکر شده است.از آن […]

  ادامه ...

 • اشارهان تبدو الصدقات فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم [۴۶۳].قرآن کریم بارها درباره‌ی بخشش به مستمندان، تأکید کرده و به مسلمانان تعلیم داده است که […] 0

  بخشش امام سجاد

  اشارهان تبدو الصدقات فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم [۴۶۳].قرآن کریم بارها درباره‌ی بخشش به مستمندان، تأکید کرده و به مسلمانان تعلیم داده است که […]

  ادامه ...

 • حضرت زین العابدین علیهالسلام مظهر کمالات و دارای فضائل بیپایان در ابعاد وجودی و شخصیتی بودهاند که یکی از آنها متانت فوق العاده از یک سو و ابهت و جلالت […] 0

  کیفیت راه رفتن حضرت سجاد

  حضرت زین العابدین علیهالسلام مظهر کمالات و دارای فضائل بیپایان در ابعاد وجودی و شخصیتی بودهاند که یکی از آنها متانت فوق العاده از یک سو و ابهت و جلالت […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیه السلام از دو سالگی ناظر مصائب گوناگونی گردید که تا پایان عمر با آنها دست به گریبان بود. یکی از برجستگیها و امتیازات امام سجاد علیه السلام […] 0

  مصائب امام سجاد

  امام سجاد علیه السلام از دو سالگی ناظر مصائب گوناگونی گردید که تا پایان عمر با آنها دست به گریبان بود. یکی از برجستگیها و امتیازات امام سجاد علیه السلام […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیه السلام در امر عبادت و پیشانی ساییدن در محضر معبود خویش، از همگان پیشی گرفته بود، چندان که مورد سوال و حتی اعتراض خاندان و یاران خویش […] 0

  عبادت امام سجاد

  امام سجاد علیه السلام در امر عبادت و پیشانی ساییدن در محضر معبود خویش، از همگان پیشی گرفته بود، چندان که مورد سوال و حتی اعتراض خاندان و یاران خویش […]

  ادامه ...

 • قرآن مجید در یکی از توصیفات خود از «متقین» میفرماید: «الذین ینفقون فی السراء والضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین» [۵۱۸].یعنی: «آنان کسانی هستند […] 0

  عفو و گذشت حضرت سجاد

  قرآن مجید در یکی از توصیفات خود از «متقین» میفرماید: «الذین ینفقون فی السراء والضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین» [۵۱۸].یعنی: «آنان کسانی هستند […]

  ادامه ...

 • عمر بن عبدالعزیز پیش از آن که مقام خلافت را برعهده گیرد، باشندهی مدینه بود و به دلیل این که از خانوادهی سرمایهدار بود، در ناز و نعمت زندگی میکرد […] 0

  موضع امام سجاد برابر عمر بن عبدالعزیز

  عمر بن عبدالعزیز پیش از آن که مقام خلافت را برعهده گیرد، باشندهی مدینه بود و به دلیل این که از خانوادهی سرمایهدار بود، در ناز و نعمت زندگی میکرد […]

  ادامه ...