آرشیو زیارت نامه و ادعیه

 • و اذ تاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید(۱۴۷) .(به یاد آورید) هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت اگر شکر نعمت به جای آورید به نعمت […] 0

  دعای امام سجاد در سپاسگزاری

  و اذ تاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید(۱۴۷) .(به یاد آورید) هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت اگر شکر نعمت به جای آورید به نعمت […]

  ادامه ...

 • مناجات الاولی مناجات التائبینبسم الله الرحمن الرحیم الهی البستنی الخطایا ثوب مذلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم جنایتی فاحیه بتوبه منک یا املی و بغیتی […] 0

  مناجات توبه کنندگان

  مناجات الاولی مناجات التائبینبسم الله الرحمن الرحیم الهی البستنی الخطایا ثوب مذلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم جنایتی فاحیه بتوبه منک یا املی و بغیتی […]

  ادامه ...

 • تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین (۴۰) .آری ، این سرای آخر تو را (تنها) برای کسانی قرار می دهیم […] 0

  دعای امام سجاد در طلب عاقبت به خیری

  تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین (۴۰) .آری ، این سرای آخر تو را (تنها) برای کسانی قرار می دهیم […]

  ادامه ...

 • پروردگار من! به روان مقدس محمد و آل محمد درود فرست و ایمان مرا به میزان تمام و کمال برسان و آنچنان کن که یقین من در عقیدت من بر […] 0

  دعا امام سجاد در مکارم اخلاق

  پروردگار من! به روان مقدس محمد و آل محمد درود فرست و ایمان مرا به میزان تمام و کمال برسان و آنچنان کن که یقین من در عقیدت من بر […]

  ادامه ...

 • در کتاب«مصباح»شیخ طوسی به نقل از ابو حمزه ثمالی آمده است که حضرت امام زین العابدین علیه السّلام در ماه رمضان بیشتر شب را به نماز می ایستاد و چون […] 0

  دعای ابوحمزه ثمالی

  در کتاب«مصباح»شیخ طوسی به نقل از ابو حمزه ثمالی آمده است که حضرت امام زین العابدین علیه السّلام در ماه رمضان بیشتر شب را به نماز می ایستاد و چون […]

  ادامه ...

 • مناجات الخامسه مناجات الراغبینبسم الله الرحمن الرحیم الهی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک و ان کان جرمی قد اخافنی من عقوبتک فان رجائی […] 0

  مناجات راغبین

  مناجات الخامسه مناجات الراغبینبسم الله الرحمن الرحیم الهی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک و ان کان جرمی قد اخافنی من عقوبتک فان رجائی […]

  ادامه ...

 • الاولی مناجاه التائبینبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* إِلَهِی أَلْبَسَتْنِی الْخَطَایَا ثَوْبَ مَذَلَّتِی وَ جَلَّلَنِی التَّبَاعُدُ مِنْکَ لِبَاسَ مَسْکَنَتِی وَ أَمَاتَ قَلْبِی عَظِیمُ جِنَایَتِی فَأَحْیِهِ بِتَوْبَهٍ مِنْکَ یَا أَمَلِی وَ بُغْیَتِی وَ […] 0

  مناجاه التائبین امام سجاد

  الاولی مناجاه التائبینبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* إِلَهِی أَلْبَسَتْنِی الْخَطَایَا ثَوْبَ مَذَلَّتِی وَ جَلَّلَنِی التَّبَاعُدُ مِنْکَ لِبَاسَ مَسْکَنَتِی وَ أَمَاتَ قَلْبِی عَظِیمُ جِنَایَتِی فَأَحْیِهِ بِتَوْبَهٍ مِنْکَ یَا أَمَلِی وَ بُغْیَتِی وَ […]

  ادامه ...

 • ای گشایندهی عقدهها و ای درهم شکنندهی انبوه اندوه.ای که ابرهای کدورت و غم را از افق فکرها بر کنار میکنی ای بخشایندهی این جهان و آن جهان.ای بخشندهی دنیا […] 0

  دعا امام سجاد در دفع هم و غم

  ای گشایندهی عقدهها و ای درهم شکنندهی انبوه اندوه.ای که ابرهای کدورت و غم را از افق فکرها بر کنار میکنی ای بخشایندهی این جهان و آن جهان.ای بخشندهی دنیا […]

  ادامه ...

 • بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و مرزهای مسلمانان را به عزت خود محکم گردان و محافظین مرزها را به نیروی خود تقویت فرمای و عطایای ایشان را از […] 0

  دعای امام سجاد درباره مرزداران

  بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و مرزهای مسلمانان را به عزت خود محکم گردان و محافظین مرزها را به نیروی خود تقویت فرمای و عطایای ایشان را از […]

  ادامه ...

 • دعاهای حضرت سجاد علیه السلام حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام به هم اکنون « جمال نیایشگران » شهرت یافته اند و این به خاطر اهتمام خارق العاده آن […] 0

  دعاهای حضرت سجاد علیه السلام

  دعاهای حضرت سجاد علیه السلام حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام به هم اکنون « جمال نیایشگران » شهرت یافته اند و این به خاطر اهتمام خارق العاده آن […]

  ادامه ...