آرشیو محل دفن

 • و انزلنامن السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون (۷۴) .و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم ، و آنرا در زمین (در […] 0

  دعای امام سجاد برای درخواست باران

  و انزلنامن السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون (۷۴) .و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم ، و آنرا در زمین (در […]

  ادامه ...

 • پروردگارا! به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و ما را از آرزوی دراز برکنار دار. چنان کن که به جای آرزوها و آرمانها در اعمال صالحه اخلاص […] 0

  دعا امام سجاد در یاد مرگ

  پروردگارا! به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و ما را از آرزوی دراز برکنار دار. چنان کن که به جای آرزوها و آرمانها در اعمال صالحه اخلاص […]

  ادامه ...

 • مناجات الخامسه مناجات الراغبینبسم الله الرحمن الرحیم الهی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک و ان کان جرمی قد اخافنی من عقوبتک فان رجائی […] 0

  مناجات راغبین

  مناجات الخامسه مناجات الراغبینبسم الله الرحمن الرحیم الهی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک و ان کان جرمی قد اخافنی من عقوبتک فان رجائی […]

  ادامه ...

 • از آن جا که امام زینالعابدین علیه السلام رهبری الهی است و در برابر مردم خویش که همان امت اسلامی باشند، مسوولیت دارد، حفظ کیان اسلام از مهمترین تکالیفی است […] 0

  دعای امام سجاد برای مرزداران

  از آن جا که امام زینالعابدین علیه السلام رهبری الهی است و در برابر مردم خویش که همان امت اسلامی باشند، مسوولیت دارد، حفظ کیان اسلام از مهمترین تکالیفی است […]

  ادامه ...

 • فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم (۳۶) .هنگامی که قرآن می خوانی از شر شیطان مطرود به خدا پناه بر .اللهم ان تشا تعف عنا فبفضلک و ان […] 0

  دعای امام سجاد در پناه بردن به خدا

  فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم (۳۶) .هنگامی که قرآن می خوانی از شر شیطان مطرود به خدا پناه بر .اللهم ان تشا تعف عنا فبفضلک و ان […]

  ادامه ...

 • ای گشایندهی عقدهها و ای درهم شکنندهی انبوه اندوه.ای که ابرهای کدورت و غم را از افق فکرها بر کنار میکنی ای بخشایندهی این جهان و آن جهان.ای بخشندهی دنیا […] 0

  دعا امام سجاد در دفع هم و غم

  ای گشایندهی عقدهها و ای درهم شکنندهی انبوه اندوه.ای که ابرهای کدورت و غم را از افق فکرها بر کنار میکنی ای بخشایندهی این جهان و آن جهان.ای بخشندهی دنیا […]

  ادامه ...

 • شهادت امام سجاد علیه السلام اسوه علم و حلم، امام زین العابدین علیه السلام، پس از یک عمر مجاهدت در راه خدا و پس از ابلاغ پیام عاشورا به جوامع […] 0

  شهادت امام سجاد علیه السلام

  شهادت امام سجاد علیه السلام اسوه علم و حلم، امام زین العابدین علیه السلام، پس از یک عمر مجاهدت در راه خدا و پس از ابلاغ پیام عاشورا به جوامع […]

  ادامه ...

 • پروردگارا چه کنیم تا از عهدهی شکر تو به در آئیم؟ هنوز به یک نعمت تو آنچنان که شایسته باشد سپاس نداشته نعمتی از تو به ما رسد و ما […] 0

  دعا امام سجاد در عجز از شکر

  پروردگارا چه کنیم تا از عهدهی شکر تو به در آئیم؟ هنوز به یک نعمت تو آنچنان که شایسته باشد سپاس نداشته نعمتی از تو به ما رسد و ما […]

  ادامه ...

 • الخامسه مناجاه الراغبینبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* إِلَهِی إِنْ کَانَ قَلَّ زَادِی فِی الْمَسِیرِ إِلَیْکَ فَلَقَدْ حَسُنَ ظَنِّی بِالتَّوَکُّلِ عَلَیْکَ وَ إِنْ کَانَ جُرْمِی قَدْ أَخَافَنِی مِنْ عُقُوبَتِکَ فَإِنَّ رَجَائِی قَدْ […] 0

  مناجاه الراغبین امام سجاد

  الخامسه مناجاه الراغبینبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* إِلَهِی إِنْ کَانَ قَلَّ زَادِی فِی الْمَسِیرِ إِلَیْکَ فَلَقَدْ حَسُنَ ظَنِّی بِالتَّوَکُّلِ عَلَیْکَ وَ إِنْ کَانَ جُرْمِی قَدْ أَخَافَنِی مِنْ عُقُوبَتِکَ فَإِنَّ رَجَائِی قَدْ […]

  ادامه ...

 • الحادیه عشره مناجاه المفتقرینبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* إِلَهِی کَسْرِی لَا یَجْبُرُهُ إِلَّا لُطْفُکَ وَ حَنَانُکَ وَ فَقْرِی لَا یُغْنِیهِ إِلَّا عَطْفُکَ وَ إِحْسَانُکَ وَ رَوْعَتِی لَا یُسَکِّنُهَا إِلَّا أَمَانُکَ وَ […] 0

  مناجاه المفتقرین امام سجاد

  الحادیه عشره مناجاه المفتقرینبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* إِلَهِی کَسْرِی لَا یَجْبُرُهُ إِلَّا لُطْفُکَ وَ حَنَانُکَ وَ فَقْرِی لَا یُغْنِیهِ إِلَّا عَطْفُکَ وَ إِحْسَانُکَ وَ رَوْعَتِی لَا یُسَکِّنُهَا إِلَّا أَمَانُکَ وَ […]

  ادامه ...