آرشیو محل دفن

 • (۳) (وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الصَّلَاهِ عَلَی حَمَلَهِ الْعَرْشِ وَ کُلِّ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ:)(۱) اللَّهُمَّ وَ حَمَلَهُ عَرْشِکَ الَّذِینَ لا یَفْتُرُونَ مِنْ تَسْبِیحِکَ، وَ لا یَسْأَمُونَ مِنْ تَقْدِیسِکَ، […] 0

  دعای سوم صحیفه سجادیه

  (۳) (وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الصَّلَاهِ عَلَی حَمَلَهِ الْعَرْشِ وَ کُلِّ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ:)(۱) اللَّهُمَّ وَ حَمَلَهُ عَرْشِکَ الَّذِینَ لا یَفْتُرُونَ مِنْ تَسْبِیحِکَ، وَ لا یَسْأَمُونَ مِنْ تَقْدِیسِکَ، […]

  ادامه ...

 • ای پروردگار! ای که در روح آسمانها و بسیط زمین از همه چیز آگاه و بر همه چیز مسلط و چیرهای. آفریدهی تو چگونه تواند از تو پنهان باشد! آنچه […] 0

  دعا امام سجاد در التماس به درگاه خدا

  ای پروردگار! ای که در روح آسمانها و بسیط زمین از همه چیز آگاه و بر همه چیز مسلط و چیرهای. آفریدهی تو چگونه تواند از تو پنهان باشد! آنچه […]

  ادامه ...

 • و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا(۲۱)و دائم در شب و روز نام خدا را ذکر کن و به کلی از غیر او علاقه ببر و به او بپرداز […] 0

  دعای امام سجاد هنگام بامداد و شام

  و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا(۲۱)و دائم در شب و روز نام خدا را ذکر کن و به کلی از غیر او علاقه ببر و به او بپرداز […]

  ادامه ...

 • در آثار دینی دو نوع زیارت نامه در مورد امامان مشاهده می شود. زیارت نامه های مختص که در کنار مزار هر کدام قرائت می شود، که در این باره […] 0

  زیارت نامه امام سجاد

  در آثار دینی دو نوع زیارت نامه در مورد امامان مشاهده می شود. زیارت نامه های مختص که در کنار مزار هر کدام قرائت می شود، که در این باره […]

  ادامه ...

 • بررسی تاریخ حرم ائمه بقیع مقدّمه مذهب بر حق شیعه دوازده امامی، در طول دوران و معاصر گذشته خصوصاً در این أعصار أخیر مورد هجمه بد خواهان و کج اندیشانی […] 0

  بررسی تاریخ حرم ائمه بقیع

  بررسی تاریخ حرم ائمه بقیع مقدّمه مذهب بر حق شیعه دوازده امامی، در طول دوران و معاصر گذشته خصوصاً در این أعصار أخیر مورد هجمه بد خواهان و کج اندیشانی […]

  ادامه ...

 • در کتاب«مصباح»شیخ طوسی به نقل از ابو حمزه ثمالی آمده است که حضرت امام زین العابدین علیه السّلام در ماه رمضان بیشتر شب را به نماز می ایستاد و چون […] 0

  دعای ابوحمزه ثمالی

  در کتاب«مصباح»شیخ طوسی به نقل از ابو حمزه ثمالی آمده است که حضرت امام زین العابدین علیه السّلام در ماه رمضان بیشتر شب را به نماز می ایستاد و چون […]

  ادامه ...

 • العاشره مناجاه المتوسلینبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* إِلَهِی لَیْسَ لِی وَسِیلَهٌ إِلَیْکَ إِلَّا عَوَاطِفُ رَأْفَتِکَ وَ لَا لِی ذَرِیعَهٌ إِلَیْکَ إِلَّا عَوَارِفُ رَحْمَتِکَ وَ شَفَاعَهُ نَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَهِ وَ مُنْقِذِ الْأُمَّهِ […] 0

  مناجاه المتوسلین امام سجاد

  العاشره مناجاه المتوسلینبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* إِلَهِی لَیْسَ لِی وَسِیلَهٌ إِلَیْکَ إِلَّا عَوَاطِفُ رَأْفَتِکَ وَ لَا لِی ذَرِیعَهٌ إِلَیْکَ إِلَّا عَوَارِفُ رَحْمَتِکَ وَ شَفَاعَهُ نَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَهِ وَ مُنْقِذِ الْأُمَّهِ […]

  ادامه ...

 • و اذا قری ء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون (۱۶۷) .و چون قرآن قرائت می شود همه گوش بدان فرا دهید و سکوت کنید تا حقایق قرآن و […] 0

  دعای امام سجاد هنگام ختم قرآن

  و اذا قری ء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون (۱۶۷) .و چون قرآن قرائت می شود همه گوش بدان فرا دهید و سکوت کنید تا حقایق قرآن و […]

  ادامه ...

 • بارالها، من در پیشگاه تو عذر میخواهم از مظلومی که در حضور من به او ستم رسیده و من او را یاری نکرده باشم و از احسانی که دربارهی من […] 0

  دعای امام سجاد در حقوق بندگان

  بارالها، من در پیشگاه تو عذر میخواهم از مظلومی که در حضور من به او ستم رسیده و من او را یاری نکرده باشم و از احسانی که دربارهی من […]

  ادامه ...

 • بارالها،ای کسی که توصیف واصفان از وصفت فرو ماند، و ای کسی که امید امیدواران از درت نگذرد. این مقام کسی است که گناهان او را دست به دست دادهاند، […] 0

  دعای امام سجاد در طلب توبه

  بارالها،ای کسی که توصیف واصفان از وصفت فرو ماند، و ای کسی که امید امیدواران از درت نگذرد. این مقام کسی است که گناهان او را دست به دست دادهاند، […]

  ادامه ...