آرشیو محل دفن

 • السادسهمناجاه الشاکرینبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* إِلَهِی أَذْهَلَنِی عَنْ إِقَامَهِ شُکْرِکَ تَتَابُعُ طَوْلِکَ وَ أَعْجَزَنِی عَنْ إِحْصَاءِ ثَنَائِکَ فَیْضُ فَضْلِکَ وَ شَغَلَنِی عَنْ ذِکْرِ مَحَامِدِکَ تَرَادُفُ عَوَائِدِکَ وَ أَعْیَانِی عَنْ نَشْرِ […] 0

  مناجاه الشاکرین امام سجاد

  السادسهمناجاه الشاکرینبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* إِلَهِی أَذْهَلَنِی عَنْ إِقَامَهِ شُکْرِکَ تَتَابُعُ طَوْلِکَ وَ أَعْجَزَنِی عَنْ إِحْصَاءِ ثَنَائِکَ فَیْضُ فَضْلِکَ وَ شَغَلَنِی عَنْ ذِکْرِ مَحَامِدِکَ تَرَادُفُ عَوَائِدِکَ وَ أَعْیَانِی عَنْ نَشْرِ […]

  ادامه ...

 • بحثی که در این جا مطرح است، آن است که با وجود جو خفقان و پر از اختناق اموی و زیر نظر داشتن همهی اعمال و حرکات حضرت، خصوصا روابط […] 0

  منابع مالی امام سجاد

  بحثی که در این جا مطرح است، آن است که با وجود جو خفقان و پر از اختناق اموی و زیر نظر داشتن همهی اعمال و حرکات حضرت، خصوصا روابط […]

  ادامه ...

 • ستایش ویژهی ذات اقدس خداوندیست که ما را به ادای ستایش هدایت فرمود و اهلیت ستایش گوئی به ما اعطا کرد، تا در برابر آلاء و نعمای وی در صف […] 0

  دعا امام سجاد در نخستین روز رمضان

  ستایش ویژهی ذات اقدس خداوندیست که ما را به ادای ستایش هدایت فرمود و اهلیت ستایش گوئی به ما اعطا کرد، تا در برابر آلاء و نعمای وی در صف […]

  ادامه ...

 • پروردگارا! به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و ما را از آرزوی دراز برکنار دار. چنان کن که به جای آرزوها و آرمانها در اعمال صالحه اخلاص […] 0

  دعا امام سجاد در یاد مرگ

  پروردگارا! به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و ما را از آرزوی دراز برکنار دار. چنان کن که به جای آرزوها و آرمانها در اعمال صالحه اخلاص […]

  ادامه ...

 • مناجات السابعه مناجات المطیعین للهبسم الله الرحمن الرحیم اللهم الهمنا طاعتک و جنبنا معصیتک و یسر لنا بلوغ ما نتمنی من ابتغاء رضوانک و احللنا بحبوحه جنانک و اقشع عن […] 0

  مناجات طاعت کنندگان برای خدا

  مناجات السابعه مناجات المطیعین للهبسم الله الرحمن الرحیم اللهم الهمنا طاعتک و جنبنا معصیتک و یسر لنا بلوغ ما نتمنی من ابتغاء رضوانک و احللنا بحبوحه جنانک و اقشع عن […]

  ادامه ...

 • بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و مرزهای مسلمانان را به عزت خود محکم گردان و محافظین مرزها را به نیروی خود تقویت فرمای و عطایای ایشان را از […] 0

  دعای امام سجاد درباره مرزداران

  بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و مرزهای مسلمانان را به عزت خود محکم گردان و محافظین مرزها را به نیروی خود تقویت فرمای و عطایای ایشان را از […]

  ادامه ...

 • گل وجود مرا ای آفریدگار متعال موزون سرشتی و نقش خلقت مرا زیبا نگاشتی. در کودکی پرورشم دادی و روزی مرا ای روزی رسان بزرگ با کفاف و کمال رسانیدی،پروردگارا! […] 0

  دعا امام سجاد در خوف الهی

  گل وجود مرا ای آفریدگار متعال موزون سرشتی و نقش خلقت مرا زیبا نگاشتی. در کودکی پرورشم دادی و روزی مرا ای روزی رسان بزرگ با کفاف و کمال رسانیدی،پروردگارا! […]

  ادامه ...

 • علت سالم ماندن صورت قبور ائمه بقیع پس از تسلط وهابیان داستان ملاقات شیخ عبدالرحیم صاحب فصول با ملک عبدالعزیز سعودی و موافقت با بخشی از خواسته های وی در […] 0

  علت سالم ماندن صورت قبور ائمه بقیع پس از تسلط وهابیان

  علت سالم ماندن صورت قبور ائمه بقیع پس از تسلط وهابیان داستان ملاقات شیخ عبدالرحیم صاحب فصول با ملک عبدالعزیز سعودی و موافقت با بخشی از خواسته های وی در […]

  ادامه ...

 • الثامنه مناجات المریدینبسم الله الرحمن الرحیم سبحانک ما اضیق الطرق علی من لم تکن دلیله و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیلهالهی فاسلک بنا سبل الوصول الیک و سیرنا […] 0

  مناجات خواستاران قرب خدا

  الثامنه مناجات المریدینبسم الله الرحمن الرحیم سبحانک ما اضیق الطرق علی من لم تکن دلیله و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیلهالهی فاسلک بنا سبل الوصول الیک و سیرنا […]

  ادامه ...

 • شهادت امام سجاد علیه السلام اسوه علم و حلم، امام زین العابدین علیه السلام، پس از یک عمر مجاهدت در راه خدا و پس از ابلاغ پیام عاشورا به جوامع […] 0

  شهادت امام سجاد علیه السلام

  شهادت امام سجاد علیه السلام اسوه علم و حلم، امام زین العابدین علیه السلام، پس از یک عمر مجاهدت در راه خدا و پس از ابلاغ پیام عاشورا به جوامع […]

  ادامه ...