آرشیو محل دفن

 • ستایش به درگاه خداوندی سزاوار است که پروردگار کائنات است.ای آفریدگار بزرگ! به درگاه تو ستایش و نیایش آورم که آسمان و زمین را ایجاد کردهای و با جلال و […] 0

  دعا امام سجاد در روز عرفه

  ستایش به درگاه خداوندی سزاوار است که پروردگار کائنات است.ای آفریدگار بزرگ! به درگاه تو ستایش و نیایش آورم که آسمان و زمین را ایجاد کردهای و با جلال و […]

  ادامه ...

 • از آن جا که امام زینالعابدین علیه السلام رهبری الهی است و در برابر مردم خویش که همان امت اسلامی باشند، مسوولیت دارد، حفظ کیان اسلام از مهمترین تکالیفی است […] 0

  دعای امام سجاد برای مرزداران

  از آن جا که امام زینالعابدین علیه السلام رهبری الهی است و در برابر مردم خویش که همان امت اسلامی باشند، مسوولیت دارد، حفظ کیان اسلام از مهمترین تکالیفی است […]

  ادامه ...

 • مرا معاف دار ای پروردگار متعال از آن وام که بر چهرهام سایهی نکبت اندازد و خاطرم را سخت آشفته و پریشان سازد. بنیان اندیشهام را به هم ریزد و […] 0

  دعا امام سجاد برای ادای دین

  مرا معاف دار ای پروردگار متعال از آن وام که بر چهرهام سایهی نکبت اندازد و خاطرم را سخت آشفته و پریشان سازد. بنیان اندیشهام را به هم ریزد و […]

  ادامه ...

 • امام زین العابدین علیه السلام در وقت سحر تمام شبهای ماه مبارک رمضان با خدای متعال مناجات می کرد و با زاری و تضرع و خالصانه دعا می کرد و […] 0

  دعای امام سجاد در وقت سحر

  امام زین العابدین علیه السلام در وقت سحر تمام شبهای ماه مبارک رمضان با خدای متعال مناجات می کرد و با زاری و تضرع و خالصانه دعا می کرد و […]

  ادامه ...

 • به درگاه تو پیشانی ستایش بر خاک میگذارم که بر گناهانم پردهی عنایت کشیدهای و مرا از رسوائی معاف داشتهای. آن کس که از راه به بیراهه نلغزیده کیست و […] 0

  دعای امام سجاد هنگام دیدن گناهکار

  به درگاه تو پیشانی ستایش بر خاک میگذارم که بر گناهانم پردهی عنایت کشیدهای و مرا از رسوائی معاف داشتهای. آن کس که از راه به بیراهه نلغزیده کیست و […]

  ادامه ...

 • گاه و بیگاه چنین افتد که به درماندگی درافتیم و در تهی دستی و درویشی در بمانیم. این توئی ای پروردگار من که ما را به بلای فقر و احتیاج […] 0

  دعا امام سجاد به هنگام تنگدستی

  گاه و بیگاه چنین افتد که به درماندگی درافتیم و در تهی دستی و درویشی در بمانیم. این توئی ای پروردگار من که ما را به بلای فقر و احتیاج […]

  ادامه ...

 • تخریب بقیع به روایت اسناد اشاره بقیع تنها یک گورستان نیست، بلکه گنجینه تاریخ اسلام است. قبور چهار امام معصوم شیعیان و نیز قبور همسران، دختران، برخی فرزندان، اصحاب، تابعین […] 0

  تخریب بقیع به روایت اسناد

  تخریب بقیع به روایت اسناد اشاره بقیع تنها یک گورستان نیست، بلکه گنجینه تاریخ اسلام است. قبور چهار امام معصوم شیعیان و نیز قبور همسران، دختران، برخی فرزندان، اصحاب، تابعین […]

  ادامه ...

 • الاولی مناجاه التائبینبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* إِلَهِی أَلْبَسَتْنِی الْخَطَایَا ثَوْبَ مَذَلَّتِی وَ جَلَّلَنِی التَّبَاعُدُ مِنْکَ لِبَاسَ مَسْکَنَتِی وَ أَمَاتَ قَلْبِی عَظِیمُ جِنَایَتِی فَأَحْیِهِ بِتَوْبَهٍ مِنْکَ یَا أَمَلِی وَ بُغْیَتِی وَ […] 0

  مناجاه التائبین امام سجاد

  الاولی مناجاه التائبینبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* إِلَهِی أَلْبَسَتْنِی الْخَطَایَا ثَوْبَ مَذَلَّتِی وَ جَلَّلَنِی التَّبَاعُدُ مِنْکَ لِبَاسَ مَسْکَنَتِی وَ أَمَاتَ قَلْبِی عَظِیمُ جِنَایَتِی فَأَحْیِهِ بِتَوْبَهٍ مِنْکَ یَا أَمَلِی وَ بُغْیَتِی وَ […]

  ادامه ...

 • سپاس خدای را که شب و روز را به نیروی خود آفرید و میان آن دو به قدرت خود امتیاز برقرار کرد و حد و مدتی محدود معین ساخت. برای […] 0

  دعای امام سجاد در صبح و شام

  سپاس خدای را که شب و روز را به نیروی خود آفرید و میان آن دو به قدرت خود امتیاز برقرار کرد و حد و مدتی محدود معین ساخت. برای […]

  ادامه ...

 • بارالها، من به تو پناه میبرم از طغیان حرص، و تندی خشم و غلبهی حسد، و ضعف نیروی صبر و کمی قناعت، و سوء خلق، و افراط شهوت، و غلبهی […] 0

  دعای امام سجاد در پناه جستن به خدا

  بارالها، من به تو پناه میبرم از طغیان حرص، و تندی خشم و غلبهی حسد، و ضعف نیروی صبر و کمی قناعت، و سوء خلق، و افراط شهوت، و غلبهی […]

  ادامه ...