آرشیو مدعیان دروغین

 • مورّخان در وصف محمد بن حنفیه گفته اند که او در علم، پارسایی، عبادت و دلاوری از مردان برجسته روزگار بود و او بعد از امام حسن و امام حسین______________________________(۱) […] 0

  امامت محمد بن حنفیه

  مورّخان در وصف محمد بن حنفیه گفته اند که او در علم، پارسایی، عبادت و دلاوری از مردان برجسته روزگار بود و او بعد از امام حسن و امام حسین______________________________(۱) […]

  ادامه ...

 • آنچه مسلم است، محمد بن حنفیه به امامت امام زین العابدین علیه السلام معتقد بوده و درباره خود قائل به امامت نبوده است و مردم بودند که چنان عقیده ای […] 0

  امام سجاد و محمد بن حنفیه

  آنچه مسلم است، محمد بن حنفیه به امامت امام زین العابدین علیه السلام معتقد بوده و درباره خود قائل به امامت نبوده است و مردم بودند که چنان عقیده ای […]

  ادامه ...

 • از جمله روایات ساختگی که ابن عساکر آن را نقل کرده این است که______________________________(۱) نور الابصار: ص ۱۲۷٫تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام ،ج ۱،ص:۱۰۶گروهی از مردم عراق به […] 0

  روایتی ساختگی در محبت اهل بیت

  از جمله روایات ساختگی که ابن عساکر آن را نقل کرده این است که______________________________(۱) نور الابصار: ص ۱۲۷٫تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام ،ج ۱،ص:۱۰۶گروهی از مردم عراق به […]

  ادامه ...