آرشیو زندگینامه

 • مرحوم شیخ مفید در ارشاد و طبرسی در اعلام الوری و ابن صباغ در فصول المهمه و شبلنجی در نور الابصار نوشتهاند که امام زین العابدین علیه السلام یازده پسر […] 0

  فرزندان امام سجاد (ع)

  مرحوم شیخ مفید در ارشاد و طبرسی در اعلام الوری و ابن صباغ در فصول المهمه و شبلنجی در نور الابصار نوشتهاند که امام زین العابدین علیه السلام یازده پسر […]

  ادامه ...

 • شماتت کینه توزان منظره حزن انگیز کودکان یتیم و زنان محجوب و گرفتار در بند اسارت و چهره های معنوی خاندان رسالت و سخنانی که میان ایشان و کاروانیان رد […] 0

  شماتت کینه توزان

  شماتت کینه توزان منظره حزن انگیز کودکان یتیم و زنان محجوب و گرفتار در بند اسارت و چهره های معنوی خاندان رسالت و سخنانی که میان ایشان و کاروانیان رد […]

  ادامه ...

 • حمّاد کوفی می گوید: سالی برای حجّ، خارج شدیم. وقتی که از منزل زباله، کوچ کردیم، ما را طوفان سیاهی در برگرفت و قافله ما از هم پاشید و در […] 0

  مناجات امام سجاد در شب طوفانی

  حمّاد کوفی می گوید: سالی برای حجّ، خارج شدیم. وقتی که از منزل زباله، کوچ کردیم، ما را طوفان سیاهی در برگرفت و قافله ما از هم پاشید و در […]

  ادامه ...

 • سه تن از پسران امام حسین علیه السلام «علی» نام دارند. یکی امام سجاد علیه السلام، معروف به علی بن الحسین علیه السلام، یا علی بن الحسین الاکبر، که مادرش […] 0

  نام و نشان امام سجاد

  سه تن از پسران امام حسین علیه السلام «علی» نام دارند. یکی امام سجاد علیه السلام، معروف به علی بن الحسین علیه السلام، یا علی بن الحسین الاکبر، که مادرش […]

  ادامه ...

 • ۱ – جبههی شام به رهبری «امویها» به فرماندهی ابن زیاد. ۲ – جبههی «عبدالله بن زبیر» به رهبری مصعب، برادر عبدالله.۳ – جبههی داخلی کوفه، به سرکردگی قاتلین امام […] 0

  سه جبهه در مقابل مختار

  ۱ – جبههی شام به رهبری «امویها» به فرماندهی ابن زیاد. ۲ – جبههی «عبدالله بن زبیر» به رهبری مصعب، برادر عبدالله.۳ – جبههی داخلی کوفه، به سرکردگی قاتلین امام […]

  ادامه ...

 • ارتباط امام سجادعلیه السلام با قیام مختار کته مهم و اساسی بحث ما این است که بدانیم آیا امام سجاد(ع) با این قیام در ارتباط بوده یا خیر؟ همان گونه […] 0

  ارتباط امام سجادعلیه السلام با قیام مختار

  ارتباط امام سجادعلیه السلام با قیام مختار کته مهم و اساسی بحث ما این است که بدانیم آیا امام سجاد(ع) با این قیام در ارتباط بوده یا خیر؟ همان گونه […]

  ادامه ...

 • علت مسموم کردن آن بزرگوار این بود که چون مظلومیت[صفحه ۸]آن حضرت مورد اتفاق مردم حجاز و عراق واقع شد و از طرفی بیش از یکصد خانوار، نان خور رسمی […] 0

  علت شهادت امام سجاد

  علت مسموم کردن آن بزرگوار این بود که چون مظلومیت[صفحه ۸]آن حضرت مورد اتفاق مردم حجاز و عراق واقع شد و از طرفی بیش از یکصد خانوار، نان خور رسمی […]

  ادامه ...

 • مختار مردی سیاستمدار، زیرک و باهوش بود. او برای اجرای نقشهی خود عراق را برگزید و این انتخاب درستی بود؛ زیرا بیشتر مردم عراق دوستدار علویان و اهل جنگ و […] 0

  ارزیابی قیام مختار

  مختار مردی سیاستمدار، زیرک و باهوش بود. او برای اجرای نقشهی خود عراق را برگزید و این انتخاب درستی بود؛ زیرا بیشتر مردم عراق دوستدار علویان و اهل جنگ و […]

  ادامه ...

 • تخریب بقیع به روایت اسناد اشاره بقیع تنها یک گورستان نیست، بلکه گنجینه تاریخ اسلام است. قبور چهار امام معصوم شیعیان و نیز قبور همسران، دختران، برخی فرزندان، اصحاب، تابعین […] 0

  تخریب بقیع به روایت اسناد

  تخریب بقیع به روایت اسناد اشاره بقیع تنها یک گورستان نیست، بلکه گنجینه تاریخ اسلام است. قبور چهار امام معصوم شیعیان و نیز قبور همسران، دختران، برخی فرزندان، اصحاب، تابعین […]

  ادامه ...

 • با این که عبدالملک بن مروان از خون بنیفاطمه میترسید.با این که سعی میکرد سیاستی ضد سیاست آل ابیسفیان به پیش بگیرد باز هم خاطرش نسبت به علی بن الحسین […] 0

  محرم نود و پنج شهادت امام سجاد

  با این که عبدالملک بن مروان از خون بنیفاطمه میترسید.با این که سعی میکرد سیاستی ضد سیاست آل ابیسفیان به پیش بگیرد باز هم خاطرش نسبت به علی بن الحسین […]

  ادامه ...