آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • و بعد اجازه داد که اسرا را به حضورش بیاورند.تا این ساعت سه ساعت تمام میگذشت که عترت رسول الله بر در بارگاه یزید سرپا به انتظار بار ایستاده بودند.امام […] 0

  گفتار امام سجاد در کاخ یزید

  و بعد اجازه داد که اسرا را به حضورش بیاورند.تا این ساعت سه ساعت تمام میگذشت که عترت رسول الله بر در بارگاه یزید سرپا به انتظار بار ایستاده بودند.امام […]

  ادامه ...

 • پس از آن که حجاج مکه و مدینه را مطیع ساخت، عبدالملک دانست که میتواند عراقیان را به دست وی سر جایشان بنشاند؛ لذادر سال ۷۵ ، حکومت عراق (کوفه […] 0

  جنایات حجاج در عراق

  پس از آن که حجاج مکه و مدینه را مطیع ساخت، عبدالملک دانست که میتواند عراقیان را به دست وی سر جایشان بنشاند؛ لذادر سال ۷۵ ، حکومت عراق (کوفه […]

  ادامه ...

 • بیماری یزید چندان به طول نکشید.وی بنا به عادتی که از کودکی داشت ترجیح میداد که بیشتر در «حوارین» پهلوی مادر خود «میسون» دختر بجدل کلابی به سر ببرد.«حوارین» منطقهی […] 0

  پایان عمر خبیث یزید

  بیماری یزید چندان به طول نکشید.وی بنا به عادتی که از کودکی داشت ترجیح میداد که بیشتر در «حوارین» پهلوی مادر خود «میسون» دختر بجدل کلابی به سر ببرد.«حوارین» منطقهی […]

  ادامه ...

 • اشارهاز زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حکومت اسلامی را در مدینه بنیاد نهاد تا زمان خلافت امام علی علیه السلام، رسم بر این بود که حاکمان […] 0

  اوضاع سیاسی عصر امام سجاد

  اشارهاز زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حکومت اسلامی را در مدینه بنیاد نهاد تا زمان خلافت امام علی علیه السلام، رسم بر این بود که حاکمان […]

  ادامه ...

 • اینک آل ابوسفیان و مروانیان همت گماشته اند تا این دو حرم قدسی را که مهبط فرشتگان می باشند و فرشتگان به هبوط و صعود خود در آن دو افتخار […] 0

  حزب عثمانیه و حرمت شکنی مدینه و مکه

  اینک آل ابوسفیان و مروانیان همت گماشته اند تا این دو حرم قدسی را که مهبط فرشتگان می باشند و فرشتگان به هبوط و صعود خود در آن دو افتخار […]

  ادامه ...

 • مهم ترین اقدامات امام سجاد علیه السلام ۱ . تداوم بخشی و تفسیر درست حادثه عاشورا و جلوگیری از تحریف آن. ۲ . پرورش رهبر آینده امت اسلامی حضرت باقرالعلوم […] 0

  مهم ترین اقدامات امام سجاد علیه السلام

  مهم ترین اقدامات امام سجاد علیه السلام ۱ . تداوم بخشی و تفسیر درست حادثه عاشورا و جلوگیری از تحریف آن. ۲ . پرورش رهبر آینده امت اسلامی حضرت باقرالعلوم […]

  ادامه ...

 • یکی از روشهای مبارزاتی امام سجاد علیه السلام (هم چون دیگر امامان علیهمالسلام) با حاکمان جور، دوری گزیدن از آنان بود. حضرت با این سیاست، مهر بطلان بر روش حکومتی […] 0

  بی اعتنایی امام سجاد به عبدالملک

  یکی از روشهای مبارزاتی امام سجاد علیه السلام (هم چون دیگر امامان علیهمالسلام) با حاکمان جور، دوری گزیدن از آنان بود. حضرت با این سیاست، مهر بطلان بر روش حکومتی […]

  ادامه ...

 • پس از شهادت امام حسین علیه السلام، یزید حدود سه سال و ۹۳ روز خلافت کرد. [۵۹].امام سجاد علیه السلام در این مدت، همان گونه که ذکر شد، از ماجرای […] 0

  امام سجاد در برابر یزید

  پس از شهادت امام حسین علیه السلام، یزید حدود سه سال و ۹۳ روز خلافت کرد. [۵۹].امام سجاد علیه السلام در این مدت، همان گونه که ذکر شد، از ماجرای […]

  ادامه ...

 • از جمله کسانی که به خاطر زیادی عبادت و طاعت دلش به حال امام سوخت، عبد الملک بن مروان بود، موقعی که امام علیه السلام برای شفاعت جمعی از مسلمانها […] 0

  سخنان عبد الملک به امام سجاد

  از جمله کسانی که به خاطر زیادی عبادت و طاعت دلش به حال امام سوخت، عبد الملک بن مروان بود، موقعی که امام علیه السلام برای شفاعت جمعی از مسلمانها […]

  ادامه ...

 • ابنزیاد در شهر بصره همچنان به ظلم و اجحاف و اسراف و اختناق افکار و عقاید ادامه میداد که ناگهان خبر مرگ یزید را دریافت[صفحه ۱۲۲]داشت.این خبر مانند صاعقهای که […] 0

  ابن زیاد در بصره

  ابنزیاد در شهر بصره همچنان به ظلم و اجحاف و اسراف و اختناق افکار و عقاید ادامه میداد که ناگهان خبر مرگ یزید را دریافت[صفحه ۱۲۲]داشت.این خبر مانند صاعقهای که […]

  ادامه ...