آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • ابو خالد کابلی، مدّت زیادی در خدمت محمّد بن حنفیّه بود و او را امام بر حقّ می دانست. تا اینکه روزی نزد وی آمد و گفت: برای من حرمتی […] 0

  ابو خالد و امامت حضرت سجاد علیه السلام

  ابو خالد کابلی، مدّت زیادی در خدمت محمّد بن حنفیّه بود و او را امام بر حقّ می دانست. تا اینکه روزی نزد وی آمد و گفت: برای من حرمتی […]

  ادامه ...

 • عبیدالله بن زیاد که در زمان معاویه و یزید بن معاویه فرماندار عراق بود و مردم کوفه و بصره را خوب میشناخت و با زبان آنجا خوب میتوانست حرف بزند […] 0

  حکومت ابن زیاد بعد از عاشورا

  عبیدالله بن زیاد که در زمان معاویه و یزید بن معاویه فرماندار عراق بود و مردم کوفه و بصره را خوب میشناخت و با زبان آنجا خوب میتوانست حرف بزند […]

  ادامه ...

 • واکنش حادثهی کربلا و شهادت امام حسین علیهالسلام جامعهی مسلمانان آن روز را سخت تکان داد، و این واکنش در حجاز بیشتر از جاهای دیگر بود.سالهای ۶۶ تا ۷۵ هجری، […] 0

  دوران امام سجاد علیه السلام

  واکنش حادثهی کربلا و شهادت امام حسین علیهالسلام جامعهی مسلمانان آن روز را سخت تکان داد، و این واکنش در حجاز بیشتر از جاهای دیگر بود.سالهای ۶۶ تا ۷۵ هجری، […]

  ادامه ...

 • در شام، در مجلس یزید که بسیاری از رجال و سران کشور و مردم حاضر بودند، امام سجاد علیه السلام همراهانش را با کمال اهانت در آن مجلس جا داده […] 0

  پاسخ کوبنده امام سجاد به یزید

  در شام، در مجلس یزید که بسیاری از رجال و سران کشور و مردم حاضر بودند، امام سجاد علیه السلام همراهانش را با کمال اهانت در آن مجلس جا داده […]

  ادامه ...

 • یحیی بن ام طویل از حواریون امام سجاد علیه السلام است، هنگام که حجاج وی را دستگیر می کند از وی می خواهد از علی علیه السلام بیزاری بجوید و […] 0

  برخی جنایات حجاج

  یحیی بن ام طویل از حواریون امام سجاد علیه السلام است، هنگام که حجاج وی را دستگیر می کند از وی می خواهد از علی علیه السلام بیزاری بجوید و […]

  ادامه ...

 • اسلام آمد تا حق را در میان مردم استوار سازد. از مهمترین اهدافی که اسلام میخواست پایههای آن را تثبیت و ارکانش را مستحکم سازد «توحید الهی» است. از اینرو، […] 0

  اندیشه و عقیده امویان

  اسلام آمد تا حق را در میان مردم استوار سازد. از مهمترین اهدافی که اسلام میخواست پایههای آن را تثبیت و ارکانش را مستحکم سازد «توحید الهی» است. از اینرو، […]

  ادامه ...

 • امام باقر علیهالسلام فرمود: در یک سالی عبدالملک برای حج به مکه آمده بود و مشغول طواف کعبه بود و در آن حال امام سجاد علیهالسلام جلوتر از او طواف […] 0

  برخورد امام سجاد با عبدالملک

  امام باقر علیهالسلام فرمود: در یک سالی عبدالملک برای حج به مکه آمده بود و مشغول طواف کعبه بود و در آن حال امام سجاد علیهالسلام جلوتر از او طواف […]

  ادامه ...

 • ۱- مهمترین دلیل بر امامت حضرت سجاد علیهالسلام این است که به حکم عقل امام باید از همهی افراد مردم داناتر و پرهیزکارتر و به طور کلی در تمام سجایای […] 0

  دلائل امامت امام سجاد

  ۱- مهمترین دلیل بر امامت حضرت سجاد علیهالسلام این است که به حکم عقل امام باید از همهی افراد مردم داناتر و پرهیزکارتر و به طور کلی در تمام سجایای […]

  ادامه ...

 • «عبیدالله بن عبدالله بن عتبه» میگوید: نزد حسین بن علی علیهالسلام نشسته بودم که علی بن الحسین اصغر [۷۶] وارد شد. پس حسین علیهالسلام او را به سوی خود خواند […] 0

  امامت و وصایت امام چهارم

  «عبیدالله بن عبدالله بن عتبه» میگوید: نزد حسین بن علی علیهالسلام نشسته بودم که علی بن الحسین اصغر [۷۶] وارد شد. پس حسین علیهالسلام او را به سوی خود خواند […]

  ادامه ...

 • پس از آن که حجاج مکه و مدینه را مطیع ساخت، عبدالملک دانست که میتواند عراقیان را به دست وی سر جایشان بنشاند؛ لذا در سال ۷۵، حکومت عراق (کوفه […] 0

  جنایات حجاج در عراق

  پس از آن که حجاج مکه و مدینه را مطیع ساخت، عبدالملک دانست که میتواند عراقیان را به دست وی سر جایشان بنشاند؛ لذا در سال ۷۵، حکومت عراق (کوفه […]

  ادامه ...