آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • دوران امامت مورخان، دوران امامت علی بن الحسین علیه السلام را گوناگون ثبت کرده اند. بعضی ۳۳ سال و برخی ۳۴ سال و بیشتر تاریخنگاران ۳۵ سال و چند ماه […] 0

  دوران امامت امام سجاد علیه السلام

  دوران امامت مورخان، دوران امامت علی بن الحسین علیه السلام را گوناگون ثبت کرده اند. بعضی ۳۳ سال و برخی ۳۴ سال و بیشتر تاریخنگاران ۳۵ سال و چند ماه […]

  ادامه ...

 • خطرناکترین چیزی که امویان در میان امت رواج دادند و بر شیوع آن پای فشردند، اندیشهی «جبر الهی» بود. هدف آنها از ترویج این اندیشه آن بود که بر سرنوشت […] 0

  عقیده جبری امویان

  خطرناکترین چیزی که امویان در میان امت رواج دادند و بر شیوع آن پای فشردند، اندیشهی «جبر الهی» بود. هدف آنها از ترویج این اندیشه آن بود که بر سرنوشت […]

  ادامه ...

 • به محض رسیدن این خبر به دمشق، یزید یکی از خطرناکترین و پستترین یارانش «مسلم بن عقبه» را با لشکری جرار (حدود ۵ هزار نفر) برای سرکوبی مردم مدینه فرستاد، […] 0

  یزید و قیام مردم مدینه

  به محض رسیدن این خبر به دمشق، یزید یکی از خطرناکترین و پستترین یارانش «مسلم بن عقبه» را با لشکری جرار (حدود ۵ هزار نفر) برای سرکوبی مردم مدینه فرستاد، […]

  ادامه ...

 • اشارهاز زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حکومت اسلامی را در مدینه بنیاد نهاد تا زمان خلافت امام علی علیه السلام، رسم بر این بود که حاکمان […] 0

  اوضاع سیاسی عصر امام سجاد

  اشارهاز زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حکومت اسلامی را در مدینه بنیاد نهاد تا زمان خلافت امام علی علیه السلام، رسم بر این بود که حاکمان […]

  ادامه ...

 • «عبیدالله بن عبدالله بن عتبه» میگوید: نزد حسین بن علی علیهالسلام نشسته بودم که علی بن الحسین اصغر [۷۶] وارد شد. پس حسین علیهالسلام او را به سوی خود خواند […] 0

  امامت و وصایت امام چهارم

  «عبیدالله بن عبدالله بن عتبه» میگوید: نزد حسین بن علی علیهالسلام نشسته بودم که علی بن الحسین اصغر [۷۶] وارد شد. پس حسین علیهالسلام او را به سوی خود خواند […]

  ادامه ...

 • وقتی که مردم به خاطر کشتن ریحانه رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- یزید را زیاد ملامت کردند و اعتراضات روزافزون گشت، یزید، امام زین العابدین علیه السلام را […] 0

  عذرخواهی طاغوت از امام سجاد

  وقتی که مردم به خاطر کشتن ریحانه رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- یزید را زیاد ملامت کردند و اعتراضات روزافزون گشت، یزید، امام زین العابدین علیه السلام را […]

  ادامه ...

 • زین العابدین (ع) و سر ابن زیاد بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تا قریب پنج سال خانواده شهداء کربلاء مشغول نوحه و مصیبت بودند، حتی زنی از بنی […] 0

  زین العابدین (ع) و سر ابن زیاد

  زین العابدین (ع) و سر ابن زیاد بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تا قریب پنج سال خانواده شهداء کربلاء مشغول نوحه و مصیبت بودند، حتی زنی از بنی […]

  ادامه ...

 • مورخان، دوران امامت علی بن الحسین – علیه السلام – را گوناگون ثبت کرده اند. بعضی ۳۳ (۷۴) سال و برخی ۳۴ (۷۵) سال و بیشتر تاریخنگاران ۳۵ (۷۶) سال […] 0

  دوران امامت امام سجاد

  مورخان، دوران امامت علی بن الحسین – علیه السلام – را گوناگون ثبت کرده اند. بعضی ۳۳ (۷۴) سال و برخی ۳۴ (۷۵) سال و بیشتر تاریخنگاران ۳۵ (۷۶) سال […]

  ادامه ...

 • خفقان حاکم بر عصر امام سجاد علیه السلام ۱ . خود آن بزرگوار فرموده است: تعداد دوستان واقعی ما در مکه و مدینه به بیش از بیست نفر نمی رسد. […] 0

  خفقان حاکم بر عصر امام سجاد علیه السلام

  خفقان حاکم بر عصر امام سجاد علیه السلام ۱ . خود آن بزرگوار فرموده است: تعداد دوستان واقعی ما در مکه و مدینه به بیش از بیست نفر نمی رسد. […]

  ادامه ...

 • در زمان آن حضرت یزید بن معاویه، معاویه بن یزید، مروان بن حکم، عبدالملک بن مروان و ولید بن عبدالملک سلطنت داشتهاند.برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام زین العابدین علی […] 0

  سلاطین عصر امام سجاد

  در زمان آن حضرت یزید بن معاویه، معاویه بن یزید، مروان بن حکم، عبدالملک بن مروان و ولید بن عبدالملک سلطنت داشتهاند.برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام زین العابدین علی […]

  ادامه ...