آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • خلافت عبارت است از امامت و پیشوایی از طرف خدای سبحان و رمزی است از اسرار پنهان او که به پیغمبر وحی کرد تا مردم امام بعد از وی را […] 0

  نص بر امامت حضرت سجاد (ع)

  خلافت عبارت است از امامت و پیشوایی از طرف خدای سبحان و رمزی است از اسرار پنهان او که به پیغمبر وحی کرد تا مردم امام بعد از وی را […]

  ادامه ...

 • وقتی که مردم به خاطر کشتن ریحانه رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- یزید را زیاد ملامت کردند و اعتراضات روزافزون گشت، یزید، امام زین العابدین علیه السلام را […] 0

  عذرخواهی طاغوت از امام سجاد

  وقتی که مردم به خاطر کشتن ریحانه رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- یزید را زیاد ملامت کردند و اعتراضات روزافزون گشت، یزید، امام زین العابدین علیه السلام را […]

  ادامه ...

 • یزید بن عبدالملک در سال ۱۰۵ درگذشت و او را خلیفه هرزه میخواندند. یزید بعد از عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد. او همانند همنام خودش یزید بن معاویه همواره در […] 0

  حکومت یزید بن عبدالملک

  یزید بن عبدالملک در سال ۱۰۵ درگذشت و او را خلیفه هرزه میخواندند. یزید بعد از عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد. او همانند همنام خودش یزید بن معاویه همواره در […]

  ادامه ...

 • ثقه الاسلام کلینی – رضوان الله تعالی علیه – در اصول کافی و جناب طبرسی در الاحتجاج نقل نمودهاند که از امام ابوجعفر الباقر علیهالسلام روایت شده است که فرمود: […] 0

  شهادت حجرالاسود به امامت امام چهارم

  ثقه الاسلام کلینی – رضوان الله تعالی علیه – در اصول کافی و جناب طبرسی در الاحتجاج نقل نمودهاند که از امام ابوجعفر الباقر علیهالسلام روایت شده است که فرمود: […]

  ادامه ...

 • کارگزاران عبدالملک در مناطق مختلف کشور اسلامی، به پیروی از او، حکومت وحشت و اختناق به وجود آورده بودند و با زور و قلدری با مردم برخورد میکردند. مسعودی مینویسد: […] 0

  عاملان ستمکار زمان امام سجاد

  کارگزاران عبدالملک در مناطق مختلف کشور اسلامی، به پیروی از او، حکومت وحشت و اختناق به وجود آورده بودند و با زور و قلدری با مردم برخورد میکردند. مسعودی مینویسد: […]

  ادامه ...

 • اشارهبا توجه به اینکه بر اساس دیدگاه شیعه «امامت» یک مقام الهی و منصب ربانی است، مسئولیت اعطاء آن تنها به دست خداوند تبارک و تعالی میباشد. خداوند متعال بر […] 0

  اثبات امامت امام چهارم

  اشارهبا توجه به اینکه بر اساس دیدگاه شیعه «امامت» یک مقام الهی و منصب ربانی است، مسئولیت اعطاء آن تنها به دست خداوند تبارک و تعالی میباشد. خداوند متعال بر […]

  ادامه ...

 • «مروان حکم» پس از مرگ یزید و کناره گیری فرزند یزید از خلافت، خود را به عنوان خلیفهی مسلمین مطرح نمود و سران شام با او بیعت کردند. او پس […] 0

  فعالیت مروان در شام

  «مروان حکم» پس از مرگ یزید و کناره گیری فرزند یزید از خلافت، خود را به عنوان خلیفهی مسلمین مطرح نمود و سران شام با او بیعت کردند. او پس […]

  ادامه ...

 • از نیمه ی دوم خلافت عثمان به بعد، یعنی از سال سی ام هجری، خانوادههایی از اشراف و ثروتمندان قریش که درآمد فراوانی ازخزانهی دولت به چنگ آورده بودند و […] 0

  انحطاط اخلاقی در عصر حاکمیت یزید

  از نیمه ی دوم خلافت عثمان به بعد، یعنی از سال سی ام هجری، خانوادههایی از اشراف و ثروتمندان قریش که درآمد فراوانی ازخزانهی دولت به چنگ آورده بودند و […]

  ادامه ...

 • اشارهتحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام ،ج ۱،ص:۱۵۹(۱) امامت امامت در ساختار تفکر سیاسی و فرهنگی اسلام، عنصر فعال و حیاتبخش است و از رسالت جاودانه اسلامی جدایی ناپذیر […] 0

  امامت امام سجاد

  اشارهتحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام ،ج ۱،ص:۱۵۹(۱) امامت امامت در ساختار تفکر سیاسی و فرهنگی اسلام، عنصر فعال و حیاتبخش است و از رسالت جاودانه اسلامی جدایی ناپذیر […]

  ادامه ...

 • مجموعا فتوحات را میتوان در چند منطقه دانست یکی در شرق که خود در دو ناحیه ماوراءالنهر و سیستان بود و دیگر در غرب کشور که یک قسمت آن در […] 0

  فتوحات زمان بنی امیه

  مجموعا فتوحات را میتوان در چند منطقه دانست یکی در شرق که خود در دو ناحیه ماوراءالنهر و سیستان بود و دیگر در غرب کشور که یک قسمت آن در […]

  ادامه ...