آرشیو اخلاق و فضائل

 • در خبر است که روزی قسمتی از خانه امام سجاد (علیه السلام ) دچار آتش سوزی شد در حالی که حضرت به نماز مشغول بودند ، اهل خانه فریاد می […] 0

  امام سجاد علیه السلام و ترس از خدا

  در خبر است که روزی قسمتی از خانه امام سجاد (علیه السلام ) دچار آتش سوزی شد در حالی که حضرت به نماز مشغول بودند ، اهل خانه فریاد می […]

  ادامه ...

 • یکی دیگر از شعبههای علم ائمه هدی (ع) آگاهی اتم آن بزرگواران از جمیع احکام الهی و همه حلال و حرامها میباشد که اصطلاحا به «علم فقه» شهرت یافته است.[صفحه […] 0

  امام سجاد سرآمد فقیهان

  یکی دیگر از شعبههای علم ائمه هدی (ع) آگاهی اتم آن بزرگواران از جمیع احکام الهی و همه حلال و حرامها میباشد که اصطلاحا به «علم فقه» شهرت یافته است.[صفحه […]

  ادامه ...

 • انجام عبادت زیاد مانند زیاد نمازگزاردن و زیاد روزه گرفتن و زیاد حج رفتن و زیاد قرآن خواندن و زیاد دعا خواندن، همگی اینها مطلوب خدای سبحان است، که همه […] 0

  خلوص امام سجاد

  انجام عبادت زیاد مانند زیاد نمازگزاردن و زیاد روزه گرفتن و زیاد حج رفتن و زیاد قرآن خواندن و زیاد دعا خواندن، همگی اینها مطلوب خدای سبحان است، که همه […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیه السلام در آستانه نماز امام سجاد علیه السلام چون برای نماز آماده می شد وضو می گرفت، رنگ رخسارش دگرگون می شد و چون از علت آن […] 0

  امام سجاد علیه السلام در آستانه نماز

  امام سجاد علیه السلام در آستانه نماز امام سجاد علیه السلام چون برای نماز آماده می شد وضو می گرفت، رنگ رخسارش دگرگون می شد و چون از علت آن […]

  ادامه ...

 • در کتاب فصول المهمه نقش انگشتری آن حضرت، و ما توفیقی الا بالله، آمده اما به گفتهی کفعمی، لکل غم حسبی الله، و در کتاب حلیه الاولیاء در روایتی از […] 0

  نقش انگشتری امام سجاد

  در کتاب فصول المهمه نقش انگشتری آن حضرت، و ما توفیقی الا بالله، آمده اما به گفتهی کفعمی، لکل غم حسبی الله، و در کتاب حلیه الاولیاء در روایتی از […]

  ادامه ...

 • حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام در عبادت پروردگار به پایهای بود که او را زینالعابدین و سجاد میگفتند و دعاها و مناجاتهای او که هم اکنون موجود است همگی از […] 0

  زهد و عبادت امام سجاد

  حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام در عبادت پروردگار به پایهای بود که او را زینالعابدین و سجاد میگفتند و دعاها و مناجاتهای او که هم اکنون موجود است همگی از […]

  ادامه ...

 • فصاحت و بلاغت امام سجاد (ع) فصاحت به معنی خوب سخن گفتن، مجاز، کنایه، لطایف و مثالها را به کار بردن است. و بلاغت سخن خوب گفتن، بجا سخن گفتن، […] 0

  فصاحت و بلاغت امام سجاد (ع)

  فصاحت و بلاغت امام سجاد (ع) فصاحت به معنی خوب سخن گفتن، مجاز، کنایه، لطایف و مثالها را به کار بردن است. و بلاغت سخن خوب گفتن، بجا سخن گفتن، […]

  ادامه ...

 • – امام سجاد علیه السلام در موردی (به خاطر تادیب) تازیانهای به یکی از غلامان خود زد و سپس به خانهی خود رفت و برهنه شد و آن غلام را […] 0

  احساس آرامش غلام از امام سجاد

  – امام سجاد علیه السلام در موردی (به خاطر تادیب) تازیانهای به یکی از غلامان خود زد و سپس به خانهی خود رفت و برهنه شد و آن غلام را […]

  ادامه ...

 • صبر و بردباری؛ از صفات بارزه و مخصوص ائمهی اطهار علیهمالسلام بوده و حضرت سجاد نیز به داشتن چنین خوی و خصلتی مشهور و معروف بوده است.از دوران جوانی که […] 0

  صبر و حلم امام سجاد

  صبر و بردباری؛ از صفات بارزه و مخصوص ائمهی اطهار علیهمالسلام بوده و حضرت سجاد نیز به داشتن چنین خوی و خصلتی مشهور و معروف بوده است.از دوران جوانی که […]

  ادامه ...

 • امامان معصوم – علیهم صلوات الله – از نظر ادراک توحید و شهود یگانگی حضرت حق در همه ابعاد، سر آمد همه خلایق بوده و از این رو در همه […] 0

  توحید عینی حضرت سجاد

  امامان معصوم – علیهم صلوات الله – از نظر ادراک توحید و شهود یگانگی حضرت حق در همه ابعاد، سر آمد همه خلایق بوده و از این رو در همه […]

  ادامه ...