آرشیو اخلاق و فضائل

 • حضور قلب امام چهارم (ع) در نماز روزى امام سجّاد علیه السّلام مشغول خوندن نماز بود، ‌که‌ ‌در‌ بین نماز عباى ‌آن‌ حضرت ‌از‌ روى شانه ‌اش‌ افتاد ‌و‌ حضرت […] 0

  حضور قلب امام چهارم (ع) در نماز

  حضور قلب امام چهارم (ع) در نماز روزى امام سجّاد علیه السّلام مشغول خوندن نماز بود، ‌که‌ ‌در‌ بین نماز عباى ‌آن‌ حضرت ‌از‌ روى شانه ‌اش‌ افتاد ‌و‌ حضرت […]

  ادامه ...

 • امام سجاد (ع) که به کلیهی فضایل اخلاق آراسته بود، در پارسایی و تقوی نیز در عصر خود سرآمد اقران بود. چنان که ابونعیم در کتاب الحلیه به سند خود […] 0

  ورع و پارسایی امام سجاد

  امام سجاد (ع) که به کلیهی فضایل اخلاق آراسته بود، در پارسایی و تقوی نیز در عصر خود سرآمد اقران بود. چنان که ابونعیم در کتاب الحلیه به سند خود […]

  ادامه ...

 • تلاوت زیبای امام سجاد علیه السلام حضرت زین العابدین علیه السلام از صدای بسیار زیبایی برخوردار بود. در این باره به دو روایت زیر توجه کنید: امام صادق علیه السلام […] 0

  تلاوت زیبای امام سجاد علیه السلام

  تلاوت زیبای امام سجاد علیه السلام حضرت زین العابدین علیه السلام از صدای بسیار زیبایی برخوردار بود. در این باره به دو روایت زیر توجه کنید: امام صادق علیه السلام […]

  ادامه ...

 • امام سجاد (ع) و آتش آخرت روزی در منزل امام سجاد علیه السلام آتش سوزی شد، آن حضرت در حال سجده بود، مردم که از آتش وحشت زده شد بودند […] 0

  امام سجاد (ع) و آتش آخرت

  امام سجاد (ع) و آتش آخرت روزی در منزل امام سجاد علیه السلام آتش سوزی شد، آن حضرت در حال سجده بود، مردم که از آتش وحشت زده شد بودند […]

  ادامه ...

 • اربلی در کشف الغمه از کتاب نثر الدرر از ابن اعرابی روایت کرده مینویسد:[صفحه ۴۵]آنگاه که یزید بن معاویه لشکریان خود را جهت قتل و غارت به مدینه گسیل داشت، […] 0

  سخاوت و کرم امام

  اربلی در کشف الغمه از کتاب نثر الدرر از ابن اعرابی روایت کرده مینویسد:[صفحه ۴۵]آنگاه که یزید بن معاویه لشکریان خود را جهت قتل و غارت به مدینه گسیل داشت، […]

  ادامه ...

 • اما شکوه امام چنان بود که همگان در مقابلش سر تعظیم فرود می آوردند و در خطوط چهره اش انوار انبیاء و شکوه و جلال اوصیاء می درخشید. شاعر بزرگ […] 0

  هیبت و شکوه امام سجاد

  اما شکوه امام چنان بود که همگان در مقابلش سر تعظیم فرود می آوردند و در خطوط چهره اش انوار انبیاء و شکوه و جلال اوصیاء می درخشید. شاعر بزرگ […]

  ادامه ...

 • امام علی بن الحسین علیه السلام، عالمترین فرد زمان خود بود و علما و معاصران حضرت، [صفحه ۴۸ ] روایات بیشماری در باباخلاق، موعظه، دعا، فضایل قرآن، حلال و حرام […] 0

  مقام علمی امام سجاد علیه السلام

  امام علی بن الحسین علیه السلام، عالمترین فرد زمان خود بود و علما و معاصران حضرت، [صفحه ۴۸ ] روایات بیشماری در باباخلاق، موعظه، دعا، فضایل قرآن، حلال و حرام […]

  ادامه ...

 • از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که پدرم فرمود: روزی بر پدرم علی بن الحسین علیه السّلام داخل شدم دیدم که عبادت در آن حضرت بسیار تأثیر کرده و […] 0

  پینه بستن پیشانی امام سجاد از نماز

  از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که پدرم فرمود: روزی بر پدرم علی بن الحسین علیه السّلام داخل شدم دیدم که عبادت در آن حضرت بسیار تأثیر کرده و […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیه السلام نسبت به مردم بسیار متواضع بود. با طبقات پایین اجتماع می نشست و با آنها دوستانه صحبت می کرد و با صمیمیت رفتار می نمود. بعضی […] 0

  تواضع امام سجاد

  امام سجاد علیه السلام نسبت به مردم بسیار متواضع بود. با طبقات پایین اجتماع می نشست و با آنها دوستانه صحبت می کرد و با صمیمیت رفتار می نمود. بعضی […]

  ادامه ...

 • صبر و بردباری؛ از صفات بارزه و مخصوص ائمهی اطهار علیهمالسلام بوده و حضرت سجاد نیز به داشتن چنین خوی و خصلتی مشهور و معروف بوده است.از دوران جوانی که […] 0

  صبر و حلم امام سجاد

  صبر و بردباری؛ از صفات بارزه و مخصوص ائمهی اطهار علیهمالسلام بوده و حضرت سجاد نیز به داشتن چنین خوی و خصلتی مشهور و معروف بوده است.از دوران جوانی که […]

  ادامه ...