• امام سجاد از منظر شیخ عباس قمی همانا کثرت عبادت حضرت سیدالعابدین اشهر است از آنکه ذکر بشود. آن جناب عابدترین اهل روزگار بود. وبس است دراین مقام که هیچ […]
  • (۷۴) اللهم انی استخیرک بعلمک، فصل علی محمد و آله، و اقض لی بالخیره،و الهمنا معرفه الاختیار، و اجعل ذلک ذریعه الی الرضا بما قضیت لنا، و التسلیم لما حکمت، […]
  • در خطبههای [۲۰۰] امام سجاد علیه السلام به ویژه در خطبهی شام، حضرت سعی کرده است که خود را فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله، علی و فاطمه زهرا […]