• مقدمهعصر امامت حضرت زین العابدین امام سجاد -علیهالسلام- یکی از سختترین عصرهای تاریخ صدر اسلام قلمداد میگردد چرا که سلسله حاکمان پست فطرت و سفاک اموی و ایادی آنان با […]
  • و اعزنی و لا تبتلنی بالکبر.. ولا ترفعنی فی الناس درجه الا حططتنی عندنفسی مصثلها و لا تحدث لی عزا ظاهرا الا احدثت لی ذله باطنه عند نفسی بقدرها.. (۵۷۳)با […]
  • رساله حقوق امام سجاد علیه السلام – حق هم نشین وأما حق الجلیس فأن تلین له کنفـک و تطیـب له جانبک وتنصفـه فى مجاراه اللفظ و لا تغرق فى نـزع […]