• امام سجاد علیه السلام پس از واقعهی جان گداز کربلا، یکی از دو راه دشوار و سرنوشت ساز را باید انتخاب میکرد: یا با ایجادهیجان و احساسات – که شخصی […]
  • از حضرت علی بن الحسین علیهالسلام نسبت به خانمی به نام «حبابه والبیه» به کرامت عجیب نقل شده است:۱- «حبابه والبیه» میگوید: بر حضرت علی بن الحسین علیهالسلام وارد شدم […]
  • و حق گوش بازداشتن آن است از شنودن غیبت و آنچه شنیدنش روا نیست. [۵۴۸].برگرفته از کتابزندگانی علی بن الحسین (ع) نوشته آقای جعفر شهیدی