• امام سجاد علیه السلام و پاسداری از مقام نبوت امام سجاد علیه السلام در غالب دعاهای صحیفه سجادیه مکرر، قبل و یا بعد از هرگونه درخواست از خدای متعال، به […]
  • حدیث از امام سجاد (ع) – ۵ امام سجّاد علیه السلام : حَقُّ سائِسِکَ بِالعِلمِ ، التَّعظیمُ لَهُ و التَّوقیرُ لِمَجلِسِهِ و حُسنُ الاِستِماعِ إلَیهِ ؛ امام سجّاد علیه السلام […]
  • فقیه مدینه سعید بن مسیب از شاگردان امام سجاد (ع) سعیدبن مسیب، از شخصیتهای بزرگ علمی و دینی قرن اول هجری است. او از بزرگان تابعان و نخستین فقیهان مدینه […]