• «و اما حق السمع فتنزیهه عن ان تجعله طریقا الی قلبک الا لفوهه کریمه تحدث لله فی قلبک خیرا، او تکسب خلقا کریما فانه باب الکلام الی القلب یودی الیه […]
  • ابن ابی مریم گفت : حضرت باقر (علیه السلام ) فرمود : پدرم امام سجاد (علیه السلام ) با اصحاب خود نشسته بود . رو به آنها کرده فرمود کدامیک […]
  • «و اما حق فرجک فحفظه مما لا یحل لک و الاستعانه علیه بغض البصر، فانه من[صفحه ۲۷۹]اعون الاعوان، و کثره ذکر الموت و التهدد لنفسک بالله و التخویف لهابه، و […]