• عادت حضرت علی بن الحسین – علیهالسلام – این بود که هرگاه سائل و فقیری به خدمتش میآمد میفرمود: «آفرین بر کسی که زاد و توشهی مرا برای سفر آخرت […]
  • امام زین العابدین علیه السلام روز عید قربان را با زاری و تضرّع به درگاه خدا استقبال می کرد با این درخواست که خداوند با قبول مناسک حج و سایر […]
  • عظمت خداوند در نظر امام سجاد (ع) ابوبصیر گوید: امام باقر (ع) فرمود: پدرم زنی داشت که از خوارج بود … یکی از غلامان آن حضرت به وی گفت: یابن […]