• عبدالله بن زبیر از دشمنان پر کینهی خاندان رسالت بود، او در زمان یزید، با او بیعت نکرد و در مکه مردم را به بیعت با خود دعوت کرد و […]
  • امام علیه السلام برای مستمندان احترام قائل بود و عواطف و احساسات ایشان را در نظر داشت و هرگاه به سائلی چیزی می داد آن را می بوسید تا اثر […]
  • رسالت بیدادگرانه امام سجاد – علیه السلام – چندان دیر آغاز نشد.با فاصله ای کوتاه، علی رغم همه دردهای درونی و رنجهای جسمی، امام بر سکوی رهبری ایستاد.از لابلای توده […]