• شیخ «مفید» رحمه الله علیه میگوید: «محمد بن جعفر المورب» روایت کرده است که «ابااسحاق عمرو بن عبدالله السبیعی» چهل سال نماز صبحش را با[صفحه ۳۳۴]وضوی نماز عشاء بجا آورد، […]
  • مسالهی اهانتهای مکرر «یزید بن معاویه» – که لعنت ابدی خداوند بر او باد -به سر مبارک و نورانی حضرت سیدالشهداء (ع) از مسلمات تاریخی است و تمام گزارشگران آن […]
  • همان، دعای بیست و ششم، ص ۱۳۲ – ۱۳۱٫حضرت در این دعای شریف ضمن دعا برای حفظ آنان از شر دشمنان، آنان را به اخلاق نیکو، حفظ اسرار، یاری مظلومان […]