• امام زین العابدین علیه السلام در مورد فریضهی روزه فرموده است: و الحمد لله الذی جعل من تلک السبل شهره شهر رمضان شهرالصیام و شهر الاسلام… فابان فضیلته علی سائر […]
  • اما حق نماز این است:– بدانی آن بار یافتن به محضر الهی است و به وسیله آن در پیشگاه خداوند میایستی. هر گاه این مطلب را که در واقع حقیقت […]
  • سیمای سعید بن جبیر از اصحاب امام سجاد (ع) طلیعه شاگردان مکتب امامان معصوم علیهم السلام مانند قلّه هایی اند که از فراز آن، پرتو دین، دیانت و تقوا رخ […]