• یکی دیگر از شعبههای علم ائمه هدی (ع) آگاهی اتم آن بزرگواران از جمیع احکام الهی و همه حلال و حرامها میباشد که اصطلاحا به «علم فقه» شهرت یافته است.[صفحه […]
  • یکی از احکامی که در عصر امام زین العابدین علیه السلام ناشناخته باقی مانده بود، فریضهی «امر به معروف و نهی از منکر» بود. پیش از این، پدر بزرگوار آن […]
  • اما کرم و بزرگواری و بخشش خداوند بر بندگان آن طوری که امام علیه السلام فرموده به شرح زیر است:الف- نعمت خداوند متعال بر بندگان به امید پاداشی از جانب […]