• پدر امام چهارم اجتماع آن روز را چنین وصف فرمود که: مردم بنده دنیایند، دین را تا آنجا می‌خواهند که زندگانی خود را بدان سر و سامان دهند و چون […]
  • در مقدمه صحیفه سجادیه حدیثی ثبت شده است که از چگونگی دست یابی متوکل بن هارون می گوید پس از شهادت زیدین علی بن الحسین فرزندش یحیی را ملاقات کردم.یحیی […]
  • امام سجاد علیه السلام، ایثارگر بزرگ امام باقر علیه السلام فرموده است که پدرش حضرت علی بن الحسین علیه السلام دوبار کل دارایی خود را با خدا قسمت کرد: همان […]