• ۲) ای خداوند، حمد باد تو را که گناهان را میدانی و میپوشانی. )حمد باد تو را که بر حال درون ما آگاهی و ما را عافیت عطا میکنی.۳) ای […]
  • نقش نگین آن حضرت به روایت حضرت صادق علیه السّلام، «الحمد للّه العلیّ [العظیم]» بوده، و به روایت امام محمّد باقر علیه السّلام «العزّه للّه» و به روایت حضرت ابو […]
  • امام باقر علیه السلام فرمود: من و گروهی در حضور پدرم امام سجاد علیه السلام بودیم، ناگهان آهویی از صحرا آمد و در چند قدمی پدرم ایستاد و ناله کرد.حاضران […]