• شخصیت معنوی و عظمت روحانی امام سجاد (ع) به اندازهای بود که حتی دشمنان آن حضرت نیز به هنگامی که با او روبرو میشدند تحت تاثیر جذبه و روحانیت وی […]
  • «و اما حق الجلیس فان تلین له کنفک و تطیب له جانبک و تنصفه فی مجاراه اللفظ و لا تغرق فی نزع اللحظ اذا لحظت و تقصد فی اللفظ الی […]
  • یزید، در ۱۴ ربیع الاول سال ۶۴، در سن ۳۹ سالگی از دنیا رفت. پسرش معاویه بن یزید که ۲۲ سال داشت به جای پدر نشست. معاویه بن یزید که […]