• «و اما حق السمع فتنزیهه عن ان تجعله طریقا الی قلبک الا لفوهه کریمه تحدث لله فی قلبک خیرا، او تکسب خلقا کریما فانه باب الکلام الی القلب یودی الیه […]
  • یکی از کمالات حضرت علی بن الحسین زین العابدین -علیهالسلام- «خیردهی» ایشان در همه زمینههاست. به عنوان نمونه حدیث زیر بسیار جالب و شیرین است:یکی از فرزندان بی بی بزرگوار […]
  • اسلام منادی برادری و برابری بین افراد جامعه اسلامی بوده است و تفاوت و برتری را تنها با معیار تقوا محک زده و اختلاف قبیلهایو نژادی، که در جاهلیت ارزش […]