گسترش و ترویج علوم

امام سجاد و تأمین فرهنگ آفرینان

فرهنگ حاکمیت حزب عثمانیه را فرهنگ قوم گرایی و نابرابری و جاهلیت شکل می داد. آنان فرهنگ جامعه را به سمت و سوی خواسته های خویش گسیل و از شکوفا شدن فرهنگ غنی وحی جلوگیری می نمودند. و این حقیقت در روابط اجتماعی و حتی ازدواج و نام گذاری فرزندان تأثیر عمیق نهاده بود. به گونه ای که هواداران حزب عثمانیه با محبان اهل بیت (علیهم السلام) ازدواج نمی کردند! نام فرزندان خویش را علی و فاطمه و حسن و حسین نمی نهادند! آنان تلاش مستمر بر طرح ویژگی های بنی امیه داشتند و سخن گویان و شعرای چاپلوس، مقرب درگاه آنان بودند که با سرودن یک قصیده در مدح نداشته آنان، کیسه های سیم و زر بی زبان به حساب های شخصی آنان منظور می شد! در این فضای فرهنگ هواداران اهل بیت سرکوب می شدند و حتی آنان که نامشان همنام اهل بیت و علی بود از حقوق محروم می شدند. اگر شاعر شجاع و چیره دستی همانند فرزدق در مدح اهل بیت شعری می سرود از حقوق محروم می شد. امام سجاد علیه السلام هنگامی که مشاهده کرد به دستور هشام فرزدق را در تنگنا قرار داده اند، در برابر اقدام آنان، اقدامی پایدار انجام داد. فرزدق را تا پایان عمر تأمین مالی نمود. [۴۶۲] و این گونه از فرهنگ آفرینی وی قدردانی نمود. این رفتار سیدالساجدین دو پیام شفاف و رسا دارد. نخست قدردانی و حق شناسی از فرهنگ آفرینان جامعه که حضرت این گونه به پاس فرهنگ آفرینی، وی را مورد عنایت قرار داد. [ صفحه ۲۳۲] اگر این اقدام حضرت الگوگیری شود، فرهنگ جامعه دگرگون شده و شکوفا و پوینده خواهد شد. دو دیگر چالشگری در برابر فرهنگ حزب عثمانیه که آنان با امثال فرزدق این گونه رفتار در پیش گرفتند و سید الساجدین علیه السلام در برابر آنان این گونه جبهه گیری می نماید. افزون بر این که این اقدام گواه بر موقعیت برتر حضرت نیز می باشد که حزب عثمانیه توان برخورد با موضع گیری حضرت را ندارد.
برگرفته از کتاب امام سجاد علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *