نقش تربیتی و ارشادی

امام سجاد علیه السلام و مبارزه با عالمان درباری

حاکمان ستمگر اموی برای آن که بتوانند بر مسلمانان حکومت کنند، چارهای جز جلب اعتقاد قلبی آنان نسبت به مشروعیت آن چه
انجام میدادند، نداشتند؛ زیرا هنوز مدت زیادی از عصر پیامبر صلی الله علیه و آله نگذشته بود و ایمان قلبی مردم به اسلام، به قوت
خود باقی بود. از این رو اگر عدم شایستگی حاکمان بنی امیه در مقام جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله برای آنان به اثبات
میرسید، بیتردید در برابر حکومت موضع میگرفتند. در جامعهی اسلامی آن روزگار، افراد زیادی بودند که دستگاه خلافت را
اسلامی میپنداشتند و این به خاطر اقدامات زیاد دستگاه اموی، برای مشروع جلوه دادن حاکمیت خویش بود. یکی از این اقدامات،
جذب محدثان و عالمان دینی به دربار بود تا حدیثهایی را از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله یا صحابهی بزرگ آن حضرت به نفع
۱۲۴ – خویش جعل کنند تا بدین وسیله، زمینهی فکری پذیرش حکومت آنان را در جامعه آماده سازند. محمد بن مسلم زهری ( ۵۸
ه ق.) یکی از عالمان درباری بود که حاکمان جبار بنی امیه از وجود و موقعیت دینی او بهره بردند. او خود را کاملا در اختیار دربار
اموی قرار داد و به نفع آنان کتاب نوشت و حدیث جعل کرد [ ۲۲۶ ] و از این طریق، به اهداف شوم آنان کمک کرد.
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *