نقش تربیتی و ارشادی

امام سجاد علیه السلام مبارزه با مشبهه

در عصر امامت امام سجاد علیه السلام توحید خالص، یعنی منزه دانستن خداوند از تشبیه به مخلوقات، به دست فراموشی سپرده شد و
با بهرهگیری از عالمان دین فروش، دنیا طلب، عقیده به تجسیم و تشبیه رواج یافت. امام سجاد علیه السلام در مقابل این اعتقاد
انحرافی نیز قاطعانه به مقابله پرداخت. چنان که وقتی شنید که گروهی ذات مقدس حق تعالی را به مخلوقات تشبیه کرده و قائل به
جسم برای خدا شدهاند، ناراحت شده و نزد قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت و دست به دعا برداشت و در آن، بطلان این
عقیده را نیز اعلام فرمود: خدایا! قدرت تو آشکار شده، ولی سیمایت آشکار نشده و تو را [صفحه ۱۰۸ ] نشناختند و تشبیه کنندگان،
تو را غیر آن چه سزاواری تصور کردند. ای خدا! من از کسانی که با تشبیه، در پی جستن تو بر آمدند، بیزارم. خدایا! هیچ چیز مثل
تو نیست و آنان (عظمت) تو را درک نکردهاند… ای خدا! تو برتر از آن چه هستی که تشبیه کنندگان، به وسیلهی آن، تو را وصف
.[ میکنند. [ ۲۲۳
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *