نقش تربیتی و ارشادی

احتجاج امام سجاد علیه السلام با متصوفه و زاهد نمایان

یکی از حکمتهای سیرهی زهد گونهی امام علیه السلام خط بطلان کشیدن بر روش زاهد نمایانی بود که از دنیا بریده بودند و در
صفحه ۵۶ از ۱۲۶
برابر مردم عصر خویش، هیچ گونه مسئولیتی احساس نمیکردند و فقط به عبادت و ریاضت میپرداختند. در حالی که در آن
جامعه، انواع بدعتها و ظلمها رواج داشت و بر آنان لازم بود که با این عقاید به مقابله برخیزند. حضرت علاوه بر این که با روش
عملی خود، سیره و روش آنان را باطل اعلام کرد، به طور صریح در مقابل آنان ایستاد و در کلامی فرمود: گروهی از این امت، بعد
از این که از امامان دین و شجرهی نبوت جدا شدند، نحلهها و فرقههایی شدند، گروهی خود را در اوهام رهبانیت گرفتار کردند…
۲۲۴ ]. هم چنین در سالی که مردم مکه و حاجیان، برای طلب باران، به گروهی از همین عابدان زاهد نما متوسل شدند و آنان دعا ]
کردند ولی اجابت نشد، امام سجاد علیه السلام نزد آنان رفت و بعد از آنکه تک تک آنان را مخاطب قرار داد، فرمود: آیا در بین
ای جوان! ما فقط وظیفهی دعا داریم و اجابت از آن اوست. » : گفتند «؟ شما کسی نیست که خداوند رحمان او را دوست داشته باشد
امام علیه السلام فرمود: از کعبه دور شوید! چه این که اگر یکی از شما محبوب خداوند رحمان بود، دعایش اجابت میشد. [صفحه
.[ ۱۰۹ ] سپس حضرت نزدیک کعبه رفت و به سجده افتاد و دعا کرد. هنوز دعایش تمام نشده بود که باران باریدن گرفت. [ ۲۲۵
حضرت در بین این جمع با سخن خود به صراحت، مطرود بودن عقیدههای آنان را از درگاه حق تعالی اعلام میدارد و با نشان
دادن اجابت دعای خود، هر روشی جز روش امامان علیهم السلام را باطل معرفی میکند.
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *