سیره عملی و رفتاری

نقش انگشتری حضرت سجاد

امام سجاد علیهالسلام بر اساس یکی از سنن اسلامی انگشتر به دست مینمودند، و انگشتری ایشان دارای نقوش مختلفی بوده است که نوع آنها در روایات ذکر شده است.
از آن جمله از امام صادق علیهالسلام نقل شده است که نقش «خاتم» علی بن الحسین علیهالسلام چنین بود: «الحمد لله العلی العظیم.» [۳۷۶].
چه اینکه از حضرت ابی الحسن الرضا -علیهالسلام- نقل شده است که نقش انگشتری حضرت سجاد -علیهالسلام- چنین بود: «خزی و شقی قاتل الحسین بن علی صلوات الله علیه» [۳۷۷] یعنی: «خوار و بدبخت گردید کشنده حضرت امام حسین -علیهالسلام-»
همچنین حضرت صادق علیهالسلام از قول پدرشان نقل کردهاند که ایشان فرمودند: «نقش خاتم پدرم چنین بود: «العزه لله» [۳۷۸].
همچنین از حضرت رضا علیهالسلام نقل شده که نقش خاتم حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- نقش خاتم پدرشان بود بدین صورت که «ان الله بالغ امره.» [۳۷۹].
و در کتاب الفصول المهمه تالیف «ابن الصباغ المالکی» آمده است:
نقش خاتم حضرت امام زین العابدین علیهالسلام این چنین بود: «و ما توفیقی الا بالله» [۳۸۰].
اما آنچه در این ارتباط بسیار جالب است حدیثی است که «محمد بن مسلم» از امام صادق -علیهالسلام- نقل میکند که از حضرت راجع به انگشتر امام حسین بن علی – علیهالسلام – پرسیدم که به دست چه کسی افتاد؟ و عرض کردم من شنیدهام در هنگامی که همه چیز حضرت غارت شد، این انگشتر هم از انگشت ایشان ربوده شد. امام صادق -علیهالسلام- فرمودند: «آنچنانکه میگویند صحیح نیست، هر آینه حضرت حسین – علیهالسلام – به فرزندش علی بن
[صفحه ۲۲۵]
الحسین -علیهالسلام- وصیت نمود و او را وصی خود قرار داد و انگشترش را در دست او قرار داد و امرش را به او تفویض کرد. همچنانکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به امیرالمومنین -علیهالسلام- و امیرالمومنین -علیهالسلام- نسبت به امام حسن -علیهالسلام- و امام حسن -علیهالسلام- نسبت به امام حسین -علیهالسلام- انجام داده بود و این انگشتر سپس به پدرم رسید بعد از پدرش، و از او به من رسید و آن هم اکنون نزد من است و من هر جمعه آن را به دست نموده و در آن نماز میخوانم.»
«محمد بن مسلم» میگوید: روز جمعهای بر او وارد شدم در حالی که مشغول نماز بودم، پس چونکه از نماز فارغ شد دستش را به سوی من دراز نمود و من در انگشت مبارک او انگشتری دیدم که نقشش چنین بود: «لا اله الا الله عده للقاء الله» یعنی: «لا اله الا الله زاد و توشه لقاء الهی است» پس فرمود: «این انگشتر جدم حضرت ابیعبدالله الحسین -علیهالسلام- است.» [۳۸۱].
با توجه به نقشهای انگشتری حضرت سجاد -علیهالسلام- معارف ناب و گرانقدری به دست میآید که بر اهلش پوشیده نیست.
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *