نقش اجتماعی

مبارزه اجتماعی امام سجاد

از مهمترین اهداف مردان الهی، اصلاح جامعهی انسانی از طریق تربیت آن بر طبق آموزههای الهی است. یک شخصیت مصلح به ناچار مراحلی از فعالیتهای جدی را باید پشت سر بگذارد و حرکت در این راه پر خس و خاشاک را ادامه دهد. این مراحل عبارتاند از:
۱ – انسان مصلح باید یک نسل با ایمان را بر طبق آموزههای حقی که از سوی خداوند آورده و بر طبق اخلاق ارزشمندی که خود بدان آراسته شده است، تربیت کند، تا آنها وی را در انجام کارهای نیک یاری دهند.
۲ – وارد جامعه شود – با تمامی سنگینی که این کار دارد – و در میان مردم حضور به هم رساند و با ظالمان و ستمگران به وسیلهی آموزههای خویش رو به رو گردد و پیامهای خدا را به آنها برساند.
۳ – با فسادی مبارزه کند که ستمگران آن را در جامعه با این هدف گسترش میدهند که رشتههای یگانگی آن را از هم بگسلند، نیروهایش را فلج کنند، از معنویات تهیاش سازند و از سرشت سالمش که بر حق و نیکی و زیبایی تکیه دارد، دورش نمایند تا مبادا آنان از جامعه، ابزار فرمانبرداری بسازند که هر گونه میخواهند و اراده میکنند، آن را به کار گیرند.
امام زینالعابدین علیه السلام فعالیت گستردهای در هر کدام از این زمینهها داشت تا آن جا که به حق و شایستگی از بهترین مصلحان الهی به شمار میرفت و این، در حالی بود که در دوران آن بزرگوار، ستمگران بنیامیه به نام خلافت اسلامی بر امت و سرنوشت آنان حکومت میکردند و هر کس که به مخالفت با این حکومت برمیخاست، او را میکشتند و خونش را به عنوان فردی که بر ضد اسلام شورش کرده است، مباح اعلام میکردند.
[صفحه ۱۳۳]
آری، مبارزهی امام سجاد علیه السلام در چنین شرایطی و حتی گسترش برنامههایش و موفقیت در ماموریتها و اهدافش به رغم اندک بودن تعداد یارانش، یک معجزهی سیاسی به شمار میرود که به دست این امام بزرگ تحقق یافت؛ همان امامی که در برخورداری از اخلاق بزرگ، گام در جای گام جدش پیامبر بزرگوار نهاد.
ما بخش سوم کتاب را بدین منظور آماده کردیم که با انواع فعالیتهای عملی آن امام در زمینههای اجتماعی زیر آشنایی پیدا کنیم:
[صفحه ۱۳۵]
برگرفته از کتاب جهاد امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد رضا حسینی جلالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *