سیره عملی و رفتاری

موضع امام سجاد در شورش ابن اشعث

هر چند قیام ابن اشعث بر ضد جور و ستم بنی امیه (و به ویژه عامل خونخوار و جنایتکار آنان، حجاج) بود، ولی چنان که گفته شد، عبدالرحمن، انسانی منحرف و باطل و نمایندهی حجاج و از پایههای حکومت اموی بود، اما وقتی حجاج بر او و سپاهیانش سخت گیری کرد، دست به شورش زد و گروه زیادی از موالی و افراد دیگر را با خود همراه کرد. بنابراین، درگیری او با حجاج، درگیری دو جبههی باطل بود نه درگیری حق و باطل. و امام سجاد علیه السلام دلیلی نمیدید که به سود یک جبهه و بر ضد جبههی باطل دیگر، وارد میدان شده و از آن حمایت کند.
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته آقای محسن رنجبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *