سیره عملی و رفتاری

مواضع امام سجاد حمایت از مظلوم

امام سجاد – علیه السلام – به گواهی تاریخ نه لحظه ای در کنار ظالمان و حاکمان مستبد قرار گرفت نه از ایشان حمایت کرد نه حتی از حمایت مظلومان دریغ نمود ولی برای بیدار ساختن خفتگانی که با مشاهده بی عدالتیها و جباریتها چشم بر هم می نهادند و خود را به غفلت می زند، با زبان دعا، به نکوهش یاوران ظلم و عناصر بی تفاوت در برابر بی عدالتیها پرداخته، چنین بیان می داشت:
اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره،.. و من حق ذی حق لزمنی لمو من فلم اوفره. (۵۸۹)
خداوند! من ازاین مظلومی برابر چشمان من مورد ستم قرار گرفته باشد و او را یاری نکرده باشم، از درگاه تو پوزش می طلبم… و از هر حقی که از ناحیه مومنی بر عهده من بوده است و من آن را به جا نیاورده ام، عذر می جویم.
امام – علیه السلام – در نیایشی دیگر به خداوند چنین عرضه می دارد:
و ذبنی عن التماس ما عند الفاسقین، و ال تجعلنی للظالمین ظهیرا، و لا لهم علی محو کتابک یدا و لا نصیرا. (۵۹۰)
خداوندا! مرا از روی آوردن به فاسقان و اظهار نیاز نزد آنان،
دور گردان و مرا یاور و پشتیبان ظالمان قرار مده و وسیله عملی ساختن اهداف خائنانه ستمکاران در محو قرآن مگردان.
هر چند خلافت را در دست ناصالحان می بیند و حق رهبری دینی و اجتماعی ائمه را مورد هجوم حکام می داند اما از آنجا در بینش امام، مساله اسلام و نکوهش و تضعیف باطل و ذلیل ساختن آن و یاری حق در شرایطی که حق مورد هجوم است.
امام سجاد – علیه السلام – به گواهی تاریخ نه لحظه ای در کنار ظالمان و حاکمان مستبد قرار گرفت، نه از ایشان حمایت کرد و نه حتی از حمایت کرد و نه حتی از حمایت مظلومان دریغ نمود ولی برای بیدار ساختن خفتگانی که با مشاهده بی عدالتیها و جباریتها چشم بر هم می نهادند و خود را به غفلت می زند، با زبان دعها، به نکوهش یاوران ظلم و عناصر بی تفاوت در برابر بی عدالتیها پرداخته، چنین بیان می داشت:
اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره،… و من حق ذی حق لزمنی لمومن فلم اوفره. (۵۹۱)
خداوند! من از این که مظلومی در برابر چشمان من مورد ستم قرار گرفته باشد و او را یاری نکرده باشم، از درگاه تو پوزش مطلبم… و از هر حقی که از ناحیه مومنی برعهده من بوده است و من آن را به جا نیاورده ام، عذر می جویم.
امام علی – علیه السلام – در نیایشی دیگر به خداوند چنین عرضه می دارد: و ذبنی التماس ما عند الفاسقین و لا تجعلنی للظالمین ظهیرا، و لا لهم علی محو کتابک یدا
و لا نصیرا. (۵۹۲)
خداوند! مرا از روی آوردن به فاسقان و اظهار نیاز نزد آنان، دورگردان و مرا یاور و پشتیبان ظالمان قرار مده و وسیله عملی ساختن اهداف خائنانه ستمکاران در محو قرآن، مگردان.
برگرفته از کتاب امام سجاد جمال نیایشگران نوشته آقای احمد ترابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *