سیره عملی و رفتاری

زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا و رساندن پیام آن توسط امام سجاد علیه السلام

دورهی ثبات و سازندگی
حضرت سجاد علیه السلام نسبت به این واقعهی حساس تاریخ شیعه، مسؤولیت خاصی احساس میکرد و خود را موظف میدانست
که با یادآوریهای فراوان و پی در پی، این حادثهی تحرک زا و انقلاب خیز را در تاریخ ثبت کند تا همواره منشأ الهام آزاد مردی
و رشادت و روشنگر راه آزادی خواهان و حق طلبان باشد. این در حالی بود که دستگاه حاکم به [صفحه ۵۴ ] شدت علاقهمند بود
که واقعهی عاشورا را به عنوان قیامی علیه خلیفهی رسول خدا صلی الله علیه و آله قلمداد شود که سرکوبی آن، حق و وظیفهی خلیفه
و دستگاه خلافت بوده است و چون در این جهت ناکام ماند، بنا بر محو و به فراموشی سپردن آن واقعه گذاشت. امام سجاد
علیه السلام نیز که اهمیت این حادثه را در رسوا سازی حکام جور میدانست، تا آخر عمر شریفش برای زنده نگه داشتن یاد این
جهاد مقدس، با در پیش گرفتن روشهای مختلف – چنان که خواهیم نوشت – کوشید. آن بزرگوار بارها داستان قومی از بنی
اسرائیل را که حرمت حکم روز شنبه را شکستند و به صید ماهی پرداختند و به کیفر این گناه مسخ شدند، حکایت میکرد و در
خداوند آن قوم را به خاطر صید ماهی مسخ کرد، پس چگونه میبینی نزد خدا حال قومی را که اولاد رسول خدا » : آخر میفرمود
.[ صلی الله علیه و آله را کشتند و حریمش را شکستند [ ۸۰
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *