سیره عملی و رفتاری

رفتار امام سجاد با جنبش حره

امام سجاد علیه السلام احراز کرده که واقعهی حره، جنبشی است که از اصلی سازگار با مواضع درست اسلامی سرچشمه نگرفته است، زیرا نه به وجودآورندگان این واقعه حق امام را میشناختند، نه برنامههای اعلان شده از سوی آنان اساسی و نه اهدافشان روشن و حساب شده بود. از همه خطرناکتر این بود که آنان «مدینه» را به عنوان جایگاه این حرکت برگزیدند، چرا که این شهر را در معرض تاخت و تاز سپاه ملحد شامی قرار دادند تا حرمتش را از بین ببرند و به مقدسات آن توهین کنند.
پیشتر دانستیم که امام سجاد علیه السلام موضع یک منجی را فرا پیش گرفت تا مدینهی سرکوب شده و ساکنان آن را که سپاه اموی تمامی محرمات آن را مباح اعلان کرده بود، نجات
[صفحه ۲۶۹]
دهد.
جنبش حره نه از فرمان و رهبری امام پیروی میکرد و نه زیر نظر او بود، بلکه امام در آن زمان سرگرم بازسازی نیروها و مهیا ساختن وضعیت برای برنامههای آیندهاش بود، چنانچه در بخش نخست کتاب، در این باره سخن گفته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *