سیره عملی و رفتاری

خدمت کردن حضرت سجاد به حاجیان

«سعید بن مسیب» میگوید: «حضرت زین العابدین (ع) برای حجاج، سویق (آردی نرم و لطیف مخلوط از آرد گندم و جو) شیرین و ترش مزه
[صفحه ۲۰۲]
تهیه مینمود و با خود میآورد تا با آن، از آنها پذیرایی کند. ولی خود را از آن منع مینمود.» [۳۲۸].
همچنین در وقع سفر، خود را به صورت ناشناس در مابین همسفران وارد مینمود و با آنان شرط میکرد که به آنان خدمت کند. [۳۲۹].
این رویه حضرت به صورت قطعی در سفرهای حج بوده که حضرت بدان عمل میکردند. روایات مربوط به این موضوع در قسمت «بزرگواریهای ویژه حضرت» تحت رقم (۲) بیان گردیده است.
آری دستور خدمت به میهمانان خداوند در سفر «حج» که به صورت متعدد از طرف ائمه هدی (ع) سفارش شده است، از جانب خود آن بزرگواران و از آن جمله حضرت سجاد (ع) بدان عمل میشده است و برای دیگران نیز مایه درس بوده و باید مورد عمل قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *