سیره عملی و رفتاری

امام سجاد و هوشمندی در فتنه ها

در زمان امام سجاد علیه السلام افزون بر حرکت اجتماعی بزرگ که از سوی حزب عثمانیه در جامعه در جریان بود، حرکت های اجتماعی و نهضت های کوچک و بزرگ دیگری نیز پدیدار شدند. برخی از این حرکت ها حق طلب و هواخواه عترت بودند. لیکن برخی دیگر رهبران آنان فرصت ساز و ماجراجو بودند، که به نام اهل بیت (علیهم السلام) حرکتی را پدید می آوردند تا مردم را به دنبال داشته باشند؛ آنگاه به اهداف دیگر خویش دستیازی نمایند! آنچه از اندیشه و روش سید ساجدین علیه السلام در برخورد با این جریان ها مشاهده می شود این است که حضرت جریان های حق طلب [ صفحه ۲۴۳] را تأیید و بر قوت و نصرت آنان تشویق می نمود. لیکن بسیار هوشمندانه مراقب ترفندها و فتنه ها نیز بود. هر پرچمی که به خون خواهی حسین علیه السلام برافراشته می شد، و یا هر حرکتی به هواخواهی اهل بیت (علیهم السلام) شروع می شد، این گونه نبود که حضرت از آنها حمایت کند و رهبران آن حرکت را در رسیدن به اهداف خویش یاری رساند. چه بسا در برابر فتنه ای که هر دو جبهه آن باطل بودند مانند حزب عثمانیه و شورش عبدالله بن زبیر، آن گونه هوشمندانه موضع می گیرد که هیچ کدام از دو طرف ماجرا را تأیید نمی کرد. در عین حال با موضع مدبرانه، خود و تشکل همراه خود را از فتنه ها در امان می دارد. این موضع گیری، هوشمندی و توان مندی اجتماعی حضرت را به خوبی شفاف می سازد، که پرچم های رنگارنگ و حرکت های مبهم هیچ گاه توان نمی یابند حضرت و یا تشکل همراه حضرت را فریب دهند. در این فرصت برخی جریان های این گونه را مورد بررسی قرار می دهیم.
برگرفته از کتاب امام سجاد علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *