سیره عملی و رفتاری

امام سجاد و احسان به مادر

یکی از صفات خاص آن حضرت این بود که نسبت به مادر بیاندازه نیکی و احسان میکرد. در مرآه الجنان آمده است که زین العابدین (ع) به طرز بیسابقهای با مادر خود به نیکی رفتار میکرد؛ اما در عین حال از غذا خوردن با وی امتناع میورزید. یاران و نزدیکان آن حضرت که پی در پی از این موضوع جویا میشدند، به وی میگفتند: شما از نیکوترین و اصیل ترین مردم هستید و نسبت به مادر بیش از همه به نیکی رفتار میکنید. پس چگونه است که از غذا خوردن با وی ابا دارید؟ وی پاسخ میداد: بیم دارم به لقمهای دست برم که او زودتر متوجه آن شده باشد و به همین جهت از من برنجد.
برگرفته از کتاب سیره معصومان امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محسن امیر عاملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *