سیره عملی و رفتاری

امام سجاد در تهیه مرکب مناسب

«ابنسنان» از امام صادق -(ع)- نقل کرده است که حضرت فرمود: «حضرت علی بن الحسین -(ع)- مرکبی را به یکصد دینار میخریدند تا بدین وسیله کرامت نفس خود را حفظ نمایند.» [۳۸۲].
از این حدیث شریف به دست میآید تهیه وسیله سواری پسندیده اگر به منظور حفظ کرامت نفسانی باشد، امری نیکو است برخلاف اینکه با انگیزههایی از قبیل تکبر، به رخ کشیدن خود، تحقیر دیگران، راحت طلبی و … این کار صورت گیرد که در این صورت همهی این انگیزهها، ناپسند و عمل مبتنی بر آن نیز در معیار ارزشی اسلام، فاقد ارزش بلکه ضد ارزش میباشد. اما از آنجا که خداوند مومن را از «عزت» خود بهرهمند فرموده و هرگز به اموری که موجب وهن شخصیت او باشد راضی نیست، اعمالی نظیر
[صفحه ۲۲۶]
آنچه حضرت سجاد -(ع)- در تهیه مرکب شایسته انجام دادند، یک کار ارزشی و ممدوح خواهد بود.
خداوند متعال هم در قرآن فرموده است: «و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر» [۳۸۳].
یعنی: «هر آینه بنی آدم را اکرام نمودیم و آنها را گرامی داشتیم و آنها را در دریا و خشکی بر مرکبها سوار کردیم.»
رگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد (ع) نوشته آقای محمد محسن دعایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *