زیارت نامه و ادعیه

دعا امام سجاد برای ادای دین

مرا معاف دار ای پروردگار متعال از آن وام که بر چهرهام سایهی نکبت اندازد و خاطرم را سخت آشفته و پریشان سازد. بنیان اندیشهام را به هم ریزد و آسایش زندگانیم را درهم شکند.
به درگاه تو پناه میبرم ای خداوند من از اندوهی که وامداران را فراگیرد. به تو پناه میبرم از غصهها و نگرانیهای مردم مدیون که غمی جز غم دین ندارند و سخت پریشان باشند.
به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و مرا در پناه خویش از بلای وامداری به دور دار، و مرا از ذلت و بدبختی مردم مدیون بر کنار دار. و مرا از مسئولیتی که در پیشگاه تو این قوم به عهده دارند معاف فرمای. مگذار که در زندگی به نام وامداری سر افکنده و فرومایه باشم و پس از مرگ ذمت من در گرو مال مردم باشد.
پروردگار من، به روح مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و مرا آنچنان از مال دنیا بینیاز فرمای که به مال مردم نیازم نباشد تا وام گیرم و به اندوه فرومانم.
[صفحه ۲۷۱]
پروردگارا! به روان محمد و آل محمد درود فرست و مرا از اسراف و تبذیر برکنار دار، و خصلت اعتدال عطایم فرمای و اگر همیخواهم که به خواهندهای مالی ببخشم میانه رو و موزون باشم. به من درس اقتصاد و اعتدال بیاموز و اگر به تمنای نفس گوش فرادهم و دست تبذیر بگشایم دست من بگیر و از انحراف بازم دار.
اللهم حبب الی صحبه الفقراء و اعنی علی صحبتهم بحسن الصبر و ما زویت عنی من متاع الدنیا الفانیه فاذخره لی فی خزائنک الباقیه.
پروردگار من! آنچه مرا روزی همیفرمائی چنان کن که بر من حلال باشد و آنچه مقدر فرمودهای که از دست من به خواهندگان رسد چنان کن که با نیکوکاری اتفاق شود. از من آن مال را که کبریا و نخوت افزاید به دور دار. و مرا از آن ثروت که به فحشا و فجورم سوق دهد محروم گذار.
پروردگار من! مگذار که مال دنیا به من طغیان آموزد و از سعادت و سلامت بازم دارد.
ای پروردگار من! تهی دستان را همدم من فرمای و این همدمی را در کام من مطبوع و گوارا بدار. به من کمک کن که با ناسازگاری آنان بسازم.
پروردگار من! از آنچه در این دنیا محروم ماندهام در آخرت به من بازگذار و ناکامیهای این جهان مرا در آن جهان به کامیابی برسان و مقدر فرمای که هر چه از مال دنیا دارم مرا به سوی تو، به سوی رضای تو بکشاند و موجبات خوشبختی و سپید روئی مرا فراهم سازد.
پروردگار من! چنان خواهم که ثروت و مکنت و درهم و دینار دم به دم روح مرا به تو نزدیک سازد و مرا به بهشت زیبای تو که لایزال است هدایت کند. تو را فضل و انعام بیمنتهاست و نیاز ما به فضل و انعام تو جاویدان. از ذات کریم و لطف عمیم تو به دور نباشد که خواستههای
[صفحه ۲۷۲]
ما را به ما باز دهی و ما را ببخشی و بر ما ببخشائی.
انک ذوالفضل العظیم و انت الجواد الکریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *