شهادت

مسمومیت و شهادت حضرت سجاد

غمبارترین فصل تحقیق پیرامون شخصیتهای متعالی و آرمانی بندگان برگزیدهی حضرت حق، حدیث جدایی و فراق آن عزیزان است که از یک سو پر کشیدن آنان به عالم قدس و طهارت مطلق و غنودن در «جنه الذات» و از سوی دیگر محرومیت و حرمان خاکیان از بهرهمندی از تشعشع وجود کامل و پر فیضشان را تداعی میکند.
حضرت امام زین العابدین و سید الساجدین -علیهالسلام- که «خبر محض»، «طهارت»، «قداست»، «ذکاء صرف»، «صلابت»، «فراست» «شجاعت مطلق» «خدمت» و «دلسوزی» و «خیرخواهی کامل» برای جامعه اسلامی و در یک کلمه «مجمع الفضائل و الکمالات» بودند، پس از گذران یک عمر پر برکت که در حساسترین مقطع تاریخ اسلام واقع شده بود و با انجام افتخارآمیز وظایف خطیر «امامت» با همهی دردها و مشقتها و غربتها و با مشاهدهی طلوع اولین ثمرات با برکت مجاهدات طاقت فرسای خود و به بار نشستن تمامی برنامههای «کوتاه مدت»، «میان مدت» و «بلند مدت» که با سیاست الهی خود طراحی نموده بودند، سرانجام به دست پلید دستگاه کثیف اموی با مدیریت ثمره شجرهی خبیثهی مروانی «ولید بن عبدالملک» مسموم شده و به شهادت رسیدند.
آری حضرت که وجود اقدسشان خاری بود در چشم خفاشان غاصب نظام
[صفحه ۵۳۰]
حاکم، با روشن شدن آثار وجودی آن بزرگوار که کاملا «نظام اموی» را غافلگیر کرده بود، توسط سردمداران پلید این نظام مسموم گردیدند و با رفتن خود، خاکیان را در سوگ خود گذاشتند ولی آثار وجودی آن بندهی برگزیدهی حق تا زمین و زمان به وجود ادامه میدهند، پا برجاست و هر سالک و عارفی که خواهان وصال حضرت دوست است، چارهای جز نوشیدن از «ماء منیع» آثار معنوی و عرفانی آن عارف بزرگ نداشته و بویژه زمزمه نمودن مناجاتهای عاشقانه و عارفانه آن حضرت، برای همهی طالبان کمال، شفابخش و آرامبخش خواهد بود.
برای مرور بر صفحه غمبار حدیث جدایی و فراق حضرت، باید عناوین زیر را به بررسی بنشینیم و در حرمان از آن «خیر مطلق»، اشک غم فرو ریزیم.
۱- روز و سال شهادت حضرت و عمر ایشان به هنگام شهادت.
۲- آخرین شب زندگانی حضرت سجاد علیهالسلام
۳- لحظات آخر حیات حضرت چگونه گذشت؟
۴- قاتل حضرت سجاد علیهالسلام
۵- کیفیت برخورد مردم با خبر ارتحال حضرت و اوضاع «مدینه» در شهادت حضرت
۶- واقعهای بسیار عجیب در ارتباط با «شتر» حضرت پس از وفات آن بزرگوار
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *