القاب و کنیه ها

لقب امام چهارم ذوالثفنات

از امام باقر (ع) نقل شده است که برای پدرم در موضع سجودش آثار برآمدهای بود که در هر سال دو مرتبه آن را قطع مینمود، هر بار پنج «ثفنه» را و بدین
[صفحه ۳۲]
خاطر حضرت را «ذوالثفنات» نامیدند. [۴۴].
و «ثفنه» موضع بدن شتر است که بر اثر رسیدن به زمین پینه میبندد مانند زانو و سینه، از این رو مواضع سجود حضرت سجاد (ع) به خاطر کثرت سجده برای حق تعالی، مرتب پینه میبسته و هر سال دو مرتبه آن را قطع میفرموده است. و این حاکی از نمازهای بسیاری است که این امام همام در طول شبانه روز اقامه مینموده است.
عبدالعزیز ابنابیحازم میگوید: از «ابیحازم» شنیدم که میگفت: حضرت علی بن الحسین (ع) در شبانه روز هزار رکعت نماز میخواند تا اینکه در پیشانی و سایر مواضع سجدهی حضرت، چیزی به مانند پینه بر زیر شکم و پاهای شتر، بیرون آمد.
(و کان یصلی فی الیوم واللیله الف رکعه، حتی خرج بجبهته و آثار سجوده مثل کرکره البعیر) [۴۵].
در روایتی از حضرت باقر (ع) نقل شده است که فرمود: از حضرت علی بن الحسین در هر سال هفت «ثفنه» (پینه) از مواضع و جایگاههای سجده حضرت برگرفته میشد چرا که حضرت بسیار نماز میخواند و این ثفنهها را جمع مینمود و چونکه وفات نمود با ایشان دفن گردید. [۴۶].

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *