حوادث، وقایع، هجرت

جواب نامه ملک روم با کمک امام سجاد

پادشاه «روم» برای «عبدالملک بن مروان» نامهای نوشت به این مضمون که: «تو گوشت شتری را خوردی که پدرت بر آن سوار شد و از «مدینه» فرار کرد!! با لشکریانی که صد هزار و صدهزار و صدهزار باشند با تو بشدت نبرد خواهم کرد!!»
پس از دریافت این نامه، عبدالملک به «حجاج» نوشت: «تو به سوی علی بن الحسین زین العابدین -علیهالسلام- نمایندهای بفرست و به او وعدههای فراوان بده و به او بنویس آنچه را که ملک «روم» به من نوشته است.»
«حجاج» فرمان «عبدالملک» را اطاعت کرد.
حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- فرمودند: «هر آینه برای خداوند لوحی است محفوظ که در هر روز سیصد مرتبه به آن توجه میکند و آن را ملاحظه میفرماید. هیچ ملاحظهای از آن ملاحظهها نیست مگر اینکه میمیراند در آن و یا «احیا» میکند، «عزیز» میگرداند و یا «ذلیل» میکند و هر چه را بخواهد انجام میدهد. و من امیدوارم تو را از آن کفایت کند یک ملاحظه از آنها.»
«حجاج» این مطلب را به «عبدالملک» نوشت و «عبدالملک» نیز عینا آن را برای پادشاه «روم» فرستاد. پس چونکه آن پادشاه این نامه را قرائت کرد گفت: «این خارج نشده است مگر از کلام نبوت.» [۷۲۱].
این سند نشان دهندهی اذعان و اعتقاد «عبدالملک بن مروان» به جایگاه والای حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- است. آری او میداند جواب تهدید پادشاه «روم» را باید از محضر حضرت گرفت و حضرت نیز در چنین وضعیتی از راهنمایی دریغ نمی فرمایند. ولی باید توجه داشت عین این مضمون که در نامه حضرت آمده در مورد طاغوتی مثل «عبدالملک» نیز صادق است و او باید از آن درس لازم را میگرفت.
[صفحه ۵۰۴]
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *