حوادث، وقایع، هجرت

امام سجاد علیه السلام در واقعه کربلا

اخبار مربوط به امام سجاد (ع)، در بخش زندگانی امام حسین (ع)، به تفصیل بیان گردیده است. و در اینجا احتیاج به تکرار آنها نخواهد بود. در این بخش تنها به ذکر وقایعی میپردازیم که در سیرهی امام حسین (ع) بدانها اشاره نشده است. بیشتر مورخین بر این عقیدهاند که علی بن الحسین ع، در واقعه کربلا ۲۴ ساله بوده و بعضی معتقدند که ۲۲ سال از سن شریفش می گذشته است.
محمد بن سعد در طبقات مینویسد: علی بن الحسین (ع)، در واقعه طف همراه پدر خود بود و در آن هنگام از عمر شریفش ۲۳ سال میگذشت؛ اما بیماری و مرض، سخت بر او هجوم آورده بود و به شدت رنجش میداد. وی دارای همسر بود و فرزندی به نام باقر داشت که در واقعه کربلا سه و یا چهار سال از سنش میگذشت. گروهی از دانشمندان که در میان آنها میتوان شیخ مفید را نام برد، گویند که آن حضرت از برادرش علی که در کربلا به شهادت رسید بزرگتر بود. اما قول اکثر این است که امام سجاد کوچکتر بوده و از این رو، وی را به نام علی اوسط میخواندند، و برخی نیز او را نسبت به برادرش علی اصغر که از هر دو کوچکتر بود، علی اکبر دانستهاند و ما این موضوع را در شرح زندگانی علی که در کربلا شهید گردیده به تفصیل شرح دادهایم.
و چون زین العابدین (ع)، در آن هنگام بیمار و بستری بود و به شدت رنج میبرد، در جهاد شرکت نکرد و از این معرکه جان سالم بدر برد و نسل رسول الله (ص)، از فاطمه (س) در خاندان امام حسین (ع)، به امام سجاد و اولاد او منحصر گردید. و از ظاهر روایات چنین برمیآید، یکی از فرزندان امام حسین (ع)، که در راه کربلا به پدر خود گفت: «آیا ما بر حق نیستیم؟» همان برادرش علی بود که در کربلا به شهادت رسید.
اخبار دیگر مربوط به آن حضرت از وقایع کربلا که در شرح زندگانی امام حسین (ع)، بدان اشاره شده سخن اوست که میگوید: همین که شب عاشورا فرا رسید پدرم اصحاب خود را فراخواند و با آنان به مذاکره پرداخت، و همان شبی بود که صبح شوم آن پدرم به شهادت رسید.
به هر حال این روایت از طریق امام سجاد (ع)، نقل گردید، و پاسخی که یاران امام حسین (ع)، به آن حضرت دادند و استقبالی که آنان از بیانات امام خود نمودند به تفصیل بیان گردید. و اوست که خطبهی پدر بزرگوار خود را نقل کرد که در شب عاشورا اصحاب را فراخواند و به آنان گفت: (شما آزاد هستید تا از همان راهی که آمدید بازگردید).
همین که امام حسین (ع)، شربت شهادت نوشید، شمر به قصد کشتن امام زین العابدین نیز حمله برد؛ اما علی بن الحسین (ع) در بستر بیماری به سر میبرد و حمید بن مسلم به دفاع پرداخت و حملهی شمر به آن حضرت را مانع گردید؛ و چنان که قبلا اشاره شد، عمر بن سعد آن حضرت را در حالی که از بیماری و مرض به شدت رنج میبرد با اهل بیت به کوفه انتقال داد.
برگرفته از کتاب سیره معصومان امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محسن امیر عاملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *