دیدگاه های دیگران

دیدگاه معاصر امام سجاد سعید بن مسیّب

سعید بن مسیّب از فقهای برجسته مدینه بود، راویان می گویند: کسی از تابعین دانشمندتر از او نبود، «۲» وی با امام زین العابدین علیه السلام مصاحبت داشت و از پارسایی و تقوای دینی آن حضرت آگاه بود و آنچه از امام دیده بود ضبط کرده و می گفت: چه کسی مثل او یافت می شود! و نیز چنین می گوید:
الف- «من کسی را پارساتر از علی بن حسین علیه السلام ندیدم.» «۳»
ب- «هرگز کسی را بالاتر از علی بن حسین ندیدم، و هرگز با او روبرو نشدم مگر در خود احساس کوچکی کردم و هرگز او را خندان ندیدم.» «۴»
ج- مردی به سعید بن مسیّب گفت: پارساتر از فلانی ندیده ام، سعید از او پرسید: آیا علی بن حسین را دیده ای؟ گفت: نه، آنگاه سعید گفت: من پارساتر از او را ندیده ام.» «۵»
د- روزی سعید بن مسیّب نشسته بود و در کنار او جوانی بود از مردم قریش ناگاه امام زین العابدین علیه السلام نمایان شد، آن جوان قرشی از سعید پرسید: او کیست؟ سعید گفت: «او سید و سرور عابدان، علی بن حسین است.» «۶»
ه- «من کسی را متواضع تر و پارساتر از زین العابدین علی بن حسین ندیده ام.» «۷»
______________________________
(۱) تاریخ دمشق: ۱۲/ ۱۹، کشف الغمّه: ۲/ ۲۸۸، روضات الجنّات: ۷/ ۲۶۴٫
(۲) تهذیب التّهذیب: ۴/ ۸۵٫
(۳) العبر فی خبر من غبر: ۱/ ۱۱۱، خلاصه تهذیب الکمال: ص ۲۳۱٫
(۴) تاریخ یعقوبی: ۳/ ۴۶٫
(۵) سیر اعلام النّبلاء: ۴/ ۳۸، کشف الغمّه: ۳/ ۳۹۲٫
(۶) فصول المهمه: ۱۸۹٫
(۷) جمهره الاولیاء: ۲/ ۷۴٫
تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام ،ج ۱،ص:۱۹۴
این سخنان که از زبان این مرد فقیه بیرون آمده است، به برخی از صفات امام علیه السلام از قبیل پارسایی، طاعت خدا، تواضع در سلوک و رفتارش با مردم اشاره دارد که تمام اینها از صفات کم نظیر و ارزشمند و در پیشگاه خدا بالاترین صفاتند.
(۱)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *