امامت و رهبری، حاکمان زمان

ساختار حکومت ها زمان اهل بیت

حاکمیت و مدیریت های سیاسی را به دو نوع عمده می توان تقسیم نمود، که به برخی ویژگی این دو اشاره می شود. الف: حاکمیت هایی که برغم خواست مردم شکل می گیرند و بر اساس خشونت، نابرابری و بهره وری از فرهنگ سازی، تداوم می یابند. این نوع حکومت ها برای حراست و تداوم بر این نوع اهرم ها پا می فشارند. ساختار این نوع حاکمیت ها سیاسی، انگیزه اصلی شان چنگ اندازی به توان مندی سیاسی و حراست از آن می باشد. این نوع حاکمان بیشترین تلاش خویش را در این راستا متمرکز می نمایند. و اگر در موردی در جهت هنجارهای اجتماعی و آبادگری قدم بردارند، برای دستیازی انگیزه های سیاسی خواهد بود. این نوع حکومت ها پیش تر در قالب پادشاهی پدیدار می شدند، لیکن در این زمان بسیاری از این حکومت ها در قالب جمهوری و با برگزاری رفراندم های صوری ظهور می کنند. ب: نوع دیگر حاکمیت ها که نوعا به دنبال یک حرکت اجتماعی پدیدار می شوند و در واقع دست آورد یک حرکت اجتماعی بوده، بر اساس خواسته های مردم مستقر می شوند. این حاکمیت ها بر پایه ای [ صفحه ۱۵۸] باروری فرهنگی، ساماندهی اجتماعی، آبادگری اقتصادی، امنیت عمومی، استقرار عدالت اجتماعی و در صورت دین باور بودن جامعه، استقرار ارزش های دینی گردش می نمایند. ساختار این نوع مدیریت های سیاسی نه در مرحله شکل گیری و نه در تداوم خود نیازی به بهره وری از اهرم های خشونت و فضاسازی و ارعاب ندارند. زیرا که بر اساس خواسته های مردم پایه گذاری شده اند. و پشتوانه اصلی آنان مردم هستند و در دست یازی به اهداف کلان نیز، با پشتوانه مردمی توفیق فراهم می سازند.
برگرفته از کتاب امام سجاد علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *