اصحاب و شاگردان

اصحاب امام سجاد

اشاره
ابن شهرآشوب در مناقب مینویسد که یحیی بن امالطویل دربان حضرت سجاد علیهالسلام بوده و از صحابه نیز؛ جابر بن عبدالله انصاری و عامر بن واثله کنانی و سعید بن مسیب و سعید بن جبهان کنانی، و از تابعین هم سعید بن جبیر و محمد بن جبیر بن مطعم و ابوخالد کابلی و قاسم بن عوف و اسمعیل بن عبدالله بن جعفر و دو تن از پسران محمد حنفیه به نامهای ابراهیم و حسن و همچنین حبیب بن ابیثابت و ابویحیی اسدی و ابوحازم اعرج و سلمه بن دینار با آن حضرت معاصر بودهاند.
و از اصحاب آن حضرت ابوحمزهی ثمالی میباشد که تا زمان امام موسی کاظم علیهالسلام حیات داشت و فرات بن احنف که تا زمان حضرت صادق علیهالسلام زنده بود و جابر بن محمد بن ابیبکر و ایوب بن حسن و علی بن رافع و ابومحمد قرشی و ضحاک بن مزاحم و طاوس بن کیان و حمید بن موسی و ابان بن تغلب و سدیر بن حکیم و قیس رمانه و عبدالله برقی و فرزدق شاعر و از موالی و غلامانش شعیب را نام برده است [۱۳۹].
شیخ مفید در اختصاص از امام هفتم نقل میکند که چون روز قیامت شود از طرف خداوند منادی ندا کند که: حواریون علی بن الحسین علیهماالسلام کجایند
[صفحه ۱۴۶]
آنگاه جبیر بن مطعم و یحیی بن امالطویل و ابوخالد کابلی و سعید بن مسیب برپا خیزند [۱۴۰].
ذیلا به طور اختصار به شرح حال بعضی از اصحاب و یاران امام علیهالسلام اشاره میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *