اخلاق و فضائل

لباس امام سجاد

در کتاب طبقات ابن سعد به نقل از فضل بن دکن مینویسد: حدیث کرد ما را نضر بن اوس طائی که روزی بر علی بن الحسین (ع) وارد شدم جامهای بر تن داشت که روی آن را با پارچهای به رنگ تیره و گرم پوشانیده بود و اغلب از آن استفاده میکرد و نیز به سند خود از موسی بن ابی حبیب الطائفی روایت کرده که: علی بن الحسین (ع) اغلب با حناء، همراه با گیاه دیگری به نام «کتم» خضاب مینمود که به رنگ مشگی در میآمد، و نیز مینویسد: علی بن الحسین (ع) دارای جامهای از خز بود که در روز جمعه میپوشید، و به سند خود روایت کرده که آن حضرت دو نوع جامه از خز بر تن میکرد، یکی کوتاهتر بود و جبهای دیگر از همان نوع خز که بر روی لباسهای خود از آن استفاده میکرد. و باز به سند خود از ابی جعفر روایت کرده که گوید: پوستینی که دارای آستین بلندی بود و در عراق تهیه گردیده به عنوان هدیه به علی بن الحسین (ع) اهداء کردم، آن حضرت اغلب از آن استفاده میکرد اما به هنگام ادای نماز از تن خود خارج میساخت، و در جای دیگر به سند خود از ابی جعفر آورده است که در زمستان جامهی خز به پنجاه دینار میخرید و چون تابستان فرا میرسید آن را به فروش می رسانید و پول آن را به فقرا صدقه میداد، در تابستان از دو نوع جامه از لباسهای مصری استفاده مینمود که به بهای یک دینار خریداری کرده و در هر موقع یکی از آنها را بر تن کرده و میفرمود: قل من حرم زینه الله التی
[صفحه ۲۴]
اخرج لعباده [۲۱].
در حدیث دیگر میگوید: خبر داد ما را محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک و عبدالله بن مسلمه و اسماعیل بن عبدالله ابی اویس که گویند حدیث کرد ما را از محمد ابن هلال که گوید: روزی به دیدار علی بن الحسین (ع) نایل آمدم در حالی که وی عمامهای بر سر نهاده و قسمتی از آن را در پشت سر خود فرو آویخته بود.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین(علیهما السلام)به ضمیمه رساله حقوقی و کلمات قصار آن حضرت نوشته آقای محسن عاملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *