اخلاق و فضائل

اخلاص امام سجاد در امور اجتماعی

یکی از ثمرات درخشان بینش توحیدی حضرت سجاد -علیهالسلام-، مراعات شدید و مستمر «اخلاص» در همه امور اجتماعی است.
آری «اخلاص» که به معنای «خالص کردن دل از هر انگیزه و نیتی جز اطاعت از اوامر الهی و رسیدن به مقام قرب و لقاء ذات اقدس ربوبی» است، هنگامی برای انسان محقق میگردد که در مرحلهی قبل در بعد اعتقادات، بینش خود نسبت به «توحید» در «خلقت» و «ربوبیت» و «عبادت» را تصحیح کرده باشد و با مبارزهی مستمر با «شرک» و «شک» در ابعاد مختلف آن، عملا به وحدانیت مبدا کامل هستی ایمان آورده و این «ایمان» در تمام زوایای قلب او نفوذ کرده باشد.
حضرت سجاد -علیهالسلام- الگوی برجسته «اخلاص» در اعمال اجتماعی میباشند. بخصوص «اخلاص» حضرت در «انفاق» و «رسیدگی به فقرا و مستمندان» تجلی خاصی داشته که حضرت علاوه بر انفاقها و رسیدگیهای علنی، به صورت یک سیرهی مستمره با حالت «ناشناس» برای فقرا و نیازمندان غذا و سایر ما یحتاج آنها را حمل کرده و به آنها تحویل میدادند و «صدقه سر» داشته و هیچ خود را به کسانی که به آنها کمک میکردهاند، معرفی نمیکردند.
بررسی این موضوع به صورت مبسوط تحت عنوان «مراعات شدید اخلاص توسط حضرت سجاد -علیهالسلام- در زمینه انفاق» انجام میگیرد.
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *