احادیث و سخنان, صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه – هنگامی که خبر مرگ کسی به او میرسید یا یاد مرگ مینمود

(۸۴) اللهم صل علی محمد و اله، و اکفنا طول الامل، و قصره عنا بصدق العمل، حتی لا نؤمل استتمام ساعه بعد ساعه، و لا استیفآء یوم بعد یوم، و لا اتصال نفس بنفس، و لا لحوق قدم بقدم،
و سلمنا من غروره، و امنا من شروره، و انصب الموت بین ایدینا نصبا، و لا تجعل ذکرنا له غبا.
ترجمه: بارالها بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را از آرزوی دور و دراز بازدار و با درست کرداری آن را از ما کوتاه گردان (چنان که) حتی به پایان رساندن ساعتی را پس از ساعتی و به سر بردن روزی را پس از روزی و به هم پیوستگی نفسی را به نفسی و پیوستن گامی را به گامی آرزو نکنیم، و ما را از نیرنگ و فریب آمال، سلامت دار و از شرور آن ایمن گردان و مرگ را نصبالعین ما قرار ده و ما را چنان مکن که یک روز در یاد مرگ باشیم و روز دیگر فراموش کنیم (هیچ گاه مرگ را از یاد ما مبر.)
(۸۵) و اجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطیء معه المصیر الیک، و نحرص له علی و شک اللحاق بک، حتی یکون الموت مانسنا الذی نانس به، و
[صفحه ۲۱۸]
مألفنا الذی نشتاق الیه، و حآمتنا التی نحب الدنو منها.
ترجمه: و از اعمال نیک و شایسته برای ما عملی قرار ده که با آن بازگشت به سوی تو را دیر شماریم و بر زود رسیدن به حریم وصال تو حریص باشیم تا مرگ برای ما محل انس و آرامش بوده و جای الفتی باشد که به سوی آن اشتیاق داشته باشیم و مانند خویشان نزدیک قرب او را دوست بداریم.
(۸۶) فاذا اوردته علینا و أنزلته بنا فاسعدنا به زآئرا، و انسنا به قادما، و لا تشقنا بضیافته، و لا تخزنا بزیارته، و اجعله بابا من ابواب مغفرتک، و مفتاحا من مفاتیح رحمتک.
امتنا مهتدین غیر ضآلین، طآئعین غیر مستکرهین، تآئبین غیر عاصین و لا مصرین، یا ضامن جزآء المحسنین، و مستصلح عمل المفسدین.
ترجمه: پس زمانی که آن را بر ما وارد ساختی و به ما نازل فرمودی زیارتش را سبب خوشبختی ما گردان و مقدمش را موجب انس ما قرار ده و ما را به همان شدن آن بر ما بدبخت مکن و از دیدارش خوار مگردان و آن را برای ما دری از درهای آمرزش خود و کلیدی از کلیدهای رحمتت قرار ده، ما را در حالی بمیران که هدایت یافته و گمراه نباشیم و فرمانبردار بوده و کراهت نداشته باشیم و توبه کنندهای که گناه نکرده و بر آن اصرار نورزیم ای آن که پاداش نیکوکاران را به عهده گرفتی و کردار تباهکاران را اصلاح فرمائی.
برگرفته از کتاب حضرت سجاد علیه السلام نوشته: فضل الله کمپانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *