احادیث و سخنان, صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه – هر گاه مبتلا میشد یا مبتلائی میدید

اللهم لک الحمد علی سترک بعد علمک، و معافاتک بعد خبرک، فکلنا قد اقترف العائبه فلم تشهره، و ارتکب الفاحشه فلم تفضحه، و تستر بالمساوی فلم تدلل علیه.
کم نهی لک قد اتیناه، و امر قد وقفتنا علیه فتعدیناه، و سیئه اکتسبناها، و خطیئه ارتکبناها، کنت المطلع علیها دون الناظرین، و القادر علی اعلانها
[صفحه ۲۱۱]
فوق القادرین، کانت عافیتک لنا حجابا دون ابصارهم، و ردما دون اسماعهم.
ترجمه: بارالها سپاس تو را است که (گناهان را) میدانی و میپوشی و (از آنها) آگاه هستی و درمیگذری، پس همهی ما گناهی انجام دادهایم که تو آنها را آشکار نکردی و مرتکب عمل زشتی شدیم که تو رسوا نساختی و بدیها در نهان انجام دادیم که تو (کسی را بر آنها) رهنمائی نکردی.
چه بسیار عملی که تو نهی کردی ما انجام دادیم و اوامری که ما را بدان آگاه نمودی و ما تجاوز کردیم و چه بدیهائی که به دست آوردیم و خطاهائی که مرتکب شدیم در حالی که تو بدانها مطلع بودی بدون اینکه دیگران ببینند و بیشتر از هر کسی میتوانستی آنها را آشکار کنی (اما) عافیت تو نسبت به ما پیش چشم آنان حجابی افکند و نزدیک گوششان سدی کشید (تا عیوب و گناهان ما را نبینند و نشنوند).
(۷۶) فاجعل ما سترت من العوره، و اخفیت من الدخیله، واعظا لنا، و زاجرا عن سوء الخلق، و اقتراف الخطیئه، و سعیا الی التوبه الماحیه، و الطریق المحموده، و قرب الوقت فیه، و لا تسمنا الغفله عنک انا الیک راغبون، و من الذنوب تآئبون.
و صل علی خیرتک اللهم من خلقک: محمد و عترته الصفوه من بریتک الطاهرین، و اجعلنا لهم سامعین و مطیعین کما امرت.
ترجمه: پس آنچه بر عیب ما پرده پوشی کردی و راز ما را پنهان داشتی برای ما پند دهنده قرار ده که ما را از بدخوئی و به جا آوردن گناه بازداشته و به سوی توبهای که محو کنندهی (گناهان) باشد بکشاند و به راه پسندیده برد، و وقت آن (توبه) را نزدیک گردان و ما را به غفلت (از یاد خودت) مبتلا مکن زیرا ما رو به سوی تو آورده و از گناهان توبه کنندهایم.
[صفحه ۲۱۲]
و خدایا بر برگزیدهی آفریدگانت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و بر عترت پاک او که برگزیدهی خلایقند درود بفرست و چنان که امر کردهای ما را برای (سخنان و اوامر آنها) شنوا و فرمانبردار قرار ده.

برگرفته از کتاب حضرت سجاد علیه السلام نوشته: فضل الله کمپانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *