احادیث و سخنان, صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه – در پناه بردن به خدای تعالی

(۲۰) اللهم ان تشأ تعف عنا فبفضلک، و ان تشأ تعذبنا فبعدلک،
فسهل لنا عفوک بمنک، و اجرنا من عذابک بتجاوزک، فانه لا طاقه لنا بعدلک، و لا نجاه لأحد منا دون عفوک.
یا غنی الأغنیآء، ها، نحن عبادک بین یدیک، و انا افقر الفقرآء الیک، فاجبر فاقتنا بوسعک، و لا تقطع رجآءنا بمنعک، فتکون قد اشقیت من استسعد بک، و حرمت من استرفد فضلک، فالی من حینئذ منقلبنا عنک؟ و الی این مذهبنا عن بابک
ترجمه: خدایا اگر خواهی از ما درگذری (این عفو و گذشت) از فضل توست و اگر خواهی ما را عذاب کنی (این کیفر و عذاب هم) از عدل و داد توست، پس بر ما منت نه و عفو و بخششت را برای ما آسان فرما و بگذشت خود (از گناهان ما) ما را از عذاب و کیفرت پناه ده زیرا ما را توانائی عدل تو نباشد و بدون عفو و گذشت تو احدی از ما (از کیفر گناهان و عقوبت تو چنانچه با عدل خود رفتار کنی) رهائی نیابد [۱۵۳].
ای بینیازترین بینیازان، اینک ما بندگانت در پیشگاه توایم و من به تو از همه نیازمندترم، به وسع و توانگری خود فقر و احتیاج ما را برطرف کن و
[صفحه ۱۷۲]
رشتهی امید ما را به منع (فضل و کرمت) مگسل که در این صورت کسی را که از تو طلب نیکبختی نماید بدبخت کردهای و آن را که از فضل و احسان تو خواهان بخشش است محروم ساختهای، پس در چنین موقعی (با حالت ناامیدی و بدبختی) از درگاه تو به سوی چه کسی بازگردیم و از در خانهی تو به کجا برویم.
(۲۱) سبحانک نحن المضطرون الذین اوجبت اجابتهم، و اهل السوء الذین وعدت الکشف عنهم و اشبه الاشیآء بمشیتک، و اولی الامور بک فی عظمتک رحمه من استرحمک، و غوث من استغاث بک، فارحم تضرعنا الیک، و اغثنا اذ طرحنا انفسنا بین یدیک.
اللهم ان الشیطان قد شمت بنا اذ شایعناه علی معصیتک، فصل علی محمد و آله، و لا تشمته بنا بعد ترکنا ایاه لک، و رغبتنا عنه الیک.
ترجمه: ای خداوند پاک، ما آن پریشان حال و بیچارگانیم که اجابت دعای آنها را واجب نمودهای و آن گرفتارانیم که برطرف ساختن گرفتاری آنها را وعده فرمودهای، سزاوار مشیت و عظمت توست بر کسی که از تو طلب رحمت کند ترحم فرمائی و به فریاد آن که از تو فریادرسی خواهد برسی به (حالت) زاری ما به سوی تو ترحم کن و چون خود را به آستان تو افکندهایم بینیازمان گردان.
خدایا شیطان بر معصیت ما که او را پیروی کردیم شاد گردید پس بر محمد و آلش درود بفرست و او را پس از آن که ما برای تو رهایش نمودیم و رو به سوی تو آوردیم شاد مگردان (ما را عذاب مکن که او شاد شود).
[صفحه ۱۷۳]
برگرفته از کتاب حضرت سجاد علیه السلام نوشته: فضل الله کمپانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *