احادیث و سخنان

روایات امام سجاد

۱٫ وقتی حضرت به شام وارد شد و با تعرض پیرمرد شامی روبهرو گردید، خود را مصداق «ذوی القربی» و «اهل بیت» معرفی کرد. [۲۰۳].
۲٫ ابنعساکر از ابومنهال نصر بن اوس طائی نقل میکند:
علی بن الحسین علیه السلام به من فرمود: مردم به سوی چه کسی میروند؟ گفتم: به این جا و آن جا میروند. فرمود: به آنان بگو: پیش من بیایند. [۲۰۴].
۳٫ ابوخالد کابلی از امام علیه السلام، تعداد امامان بعد از ایشان را میپرسد و حضرت علیه السلام ضمن این که خود را امام چهارم معرفی میکند، بقیهی امامان علیهمالسلام را میشمرد. [۲۰۵].
۴٫ امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش نقل میکنند که علی بن الحسین علیه السلام میفرمودند:
ما پیشوای مسلمانان، حجتهای خدا بر جهانیان، سرور مومنان، پیشوای سفید رویان قیامت و دوستدار مومنان هستیم. ما واسطهی امنیت اهل زمین هستیم، چنان که ستارگان وسیلهی امنیت اهل آسمان هستند… اگر آن چه در زمین است متعلق به ما نبود، زمین اهل خود را در خود فرو میبرد. [۲۰۶].
[صفحه ۱۰۰]
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته آقای محسن رنجبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *