آثار, احادیث اعتقادی

صحیفه ی سجادیه – اصول اعتقادات

با فتوحاتی که به دست خلفا و حکام بنی امیه صورت گرفت، زمینههایی برای راه یابی فرهنگها و تمدنهای مختلف ملتهای
بیگانه به سوی سرزمین اسلامی فراهم گردید و افکار و عقاید گوناگونی از این طریق وارد حوزهی اسلامی شد. از سوی دیگر،
منافقان که به خاطر مصالح و منافع شخصی، در ظاهر مسلمان شده بودند، آرام ننشسته و نشر افکار منحرف و شبهات گوناگون را
آغاز کردند. حاکمان جبار اموی هم از جهت این که بعضی از این افکار و عقاید همسو و تأیید کنندهی اعمال ظالمانهی آنان بود،
بر اشاعه و گسترش این افکار در میان جامعه اسلامی مبادرت ورزیدند. این مسائل باعث شد که جامعهی اسلامی به دلیل فاصله
گرفتن از اهل بیت علیهم السلام، از لحاظ اعتقادات الهی دچار انحطاط و سقوط فکری گردد. امامان معصوم علیهم السلام که
هدایت جامعهی اسلامی را به دوش میکشیدند، در برابر این انحطاط فکری ساکت نمینشستند. هر یک به اقتضای شرایط و جو
حاکم، به رسالت الهی خویش عمل میکردند. امام سجاد علیه السلام نیز به منظور مقابله با افکار انحرافی عصر خویش، به تبیین
اندیشهی اصیل اسلامی پرداخت و در قالب دعا، اصول اعتقادی اسلام را به روش صحیح معرفی کرد. قبل از نقل بیانات ارزشمند
امام علیه السلام در این زمینه، تذکر این نکته ضروری است که: شرح و تفسیر این سخنان در این نوشتار نمیگنجد و حقیقت جویان
.[ را به مراجع دیگر حوالت میدهیم. [ ۱۶۳
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *