آثار, صحیفه سجادیه

نیایش سی و هشتم امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

۲) بار خدایا، از درگاه تو پوزش میطلبم: اگر در محضر من بر ستمدیدهای ستمی رفته و من به یاری او بر نخاسته باشم، اگر کسی )
در حق من نیکیی کرده و من سپاسش نگفته باشم، اگر خطا کاری از من عذری خواسته و من عذرش نپذیرفته باشم، اگر بینوایی از
من چیزی طلبیده و من بر او ایثار نکرده باشم، اگر مؤمنی را بر من حقی بوده و من به تمامی ادایش نکرده باشم، اگر بر عیب مؤمنی
آگاه شدهام و آن را نپوشیده باشم، اگر با گناهی رویاروی شدهام و از آن دوری نگزیده باشم.
۳) ای خدای من، از این خطاها و همانند این خطاها، همراه با پشیمانی، از تو عذر میخواهم. تا چون بار دیگر چنان خطاهایی پیش )
آید، مرا واعظی باشد.
۴) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و پشیمانی مرا در آن لغزشها که مرتکب شدهام و عزم مرا بر ترک گناهانی که بر )
من روی میآورند، توبه من قرار ده، توبهای که دوستی تو را سبب شود. ای خدایی که توبهکنندگان را دوست میداری.
______________________________
۱] دعای آن حضرت است در پوزش خواستن از تقصیر در ادای حقوق مردم. ]
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۲۳۷
(۱)
برگرفته از کتاب ترجمه صحیفه سجادیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *