آثار

رساله حقوق امام سجاد حق سائل

– آن است که [به اندازهی نیازش] به او عطا کنی. البته، هر گاه بدانی که وی راست میگوید و تو هم توان برآوردن نیاز او را داری.
– برای برطرف شدن گرفتاریی که برایش پیش آمده است، دعا کنی.
[صفحه ۳۲۷]
– برای رسیدن او به خواستهاش کمک کنی.
– اگر در راستگویی او تردید داری و نسبت به او بدبین هستی و اعتماد نداری، مواظب باش مبادا این بیاعتمادی، وسوسهی شیطان باشد که میخواهد از این راه تو را از نصیبت محروم سازد و نگذارد که به پروردگارت نزدیک شوی. بنابراین، آبروی او را مبر و با زبان خوش بازش گردان.
– و اگر بتوانی راجع به کار این سائل بر نفست چیره گردی و به رغم این وسوسهای که در دلت راه یافته است، نیاز او را بر آری، این امر، نشان عزم راسخ [و تسلط بر نفس] خواهد بود.
برگرفته از کتاب جهاد امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد رضا حسینی جلالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *