آثار

حقوق در رساله حضرت سجاد حق همسایه

«و اما حق الجار فحفظه غائبا و اکرامه شاهدا و نصرته و معونته فی الحالین جمیعا، و لا تتبع له عوره و لا تبحث له سوءه لتعرفها، فان عرفتها منه من غیر اراده منک و لا تکلف، کنت لما علمت حصنا حصینا و سترا ستیرا، لو بحثت الا سنه عنه ضمیرا لم
[صفحه ۳۰۰]
تتصل الیه لانطوائه علیه.
لا تستمع علیه من حیث لا یعلم. لا تسلمه عند شدیده لا تحسده عند نعمه و تقیل عثرته و تغفر زلته. و لا تدخر حلمک عنه اذا جهل علیک و لا تخرج ان تکون سلما له. ترد عنه لسان الشتیمه و تبطل فیه کید حامل النصیحه و تعاشره معاشره کریمه و لا حول و لا قوه الا بالله».
حق همسایه این است:
– او را در غیابش حفظ کرده از آبرو و امکاناتش نگهداری نمایی.
– و در حضورش با او کریمانه برخورد داشته، او را اکرام نمایی و در هر دو حال حضور و غیاب او را نصرت و یاری نموده و کمک کار او باشی.
– نکته دیگر این است که نباید از او عیبی را سراغ گیری و یا از بدی و ناهنجاری او کاوش کنی تا به آنها اطلاع یابی. حال اگر بدون اختیار و اراده و به حسب اتفاق یعنی بدون برنامه ریزی قبلی و تکلف، بر این گونه امور از او مطلع گردیدی، باید نسبت به آنچه مطلع گردیدی و آگاه شدی به مانند یک حصن حصین یعنی قلعهای محکم و استوار که هیچ امکان نفوذ در آن نیست، با آن عمل کرده آن سر را در درون قلب خود نگه داشته، با قدرت از آن محافظت نمایی و ستر محکمی بر آن افکنده که هیچ امکان افشاء آن میسور نباشد.
– باید به گونهای از آن اخبار و اطلاعات خود در مورد همسایه نگهداری کنی که اگر سر نیزهها بخواهند در ضمیر و قالب تو به جستجوی او بگردند هرگز به خاطر رازداری تو منطوی ساختن آنها در درون قلبت، امکان دستیابی به آنها ابدا موجود نباشد!!
– نکته بعد این است که هرگز نباید درصدد شنیدن مخفیانهی سخن او برآمده و به گونهای که او نفهمد، به سخن او گوش فرادهی.
– در سختیها او را تنها مگذار و او را در دریای مشکلات رها نکن و اگر خداوند متعال به او نعمتی مرحمت نموده و وضعش خوب شد، هرگز به او حسد مورز.
– و باید لغزش او را نادیده گرفته و بر او ببخشایی و اگر خطایی از او سر زد از او در گذری.
– هرگاه از سر نادانی عملی ناشایست انجام داد، بردباری خود را برای او ذخیره
[صفحه ۳۰۱]
مساز (بلکه در این موارد بردباری ورزیده و کار او را نادیده بگیر.)
– و از اینکه برخوردی مسالمتآمیز با او داشته باشی هرگز فاصله مگیر و خارج مشو.
– و باید زبان بدگویان و عیب جویان را از او ببری و قطع سازی و او را نسبت به «مکر» و «کید» و «دغلکاری» کسی که با او طرح دوستی ریخته، آگاه ساخته و این «کید» را برای او افشاء کنی و بدین وسیله آن را باطل سازی.
– و به صورت خلاصه باید با او معاشرت داشته باشی معاشرتی کریمانه. «و لا حول و لا قوه الا بالله».
رگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد (ع) نوشته آقای محمد محسن دعایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *