آثار

حقوق در رساله حضرت سجاد حق مادر

«و اما حق الرحم»
«فحق امک فان تعلم انها حملتک حیث لا یحمل احد احدا و اطعمتک من ثمره قلبها ما لا یطعم احد احدا. و انها وقتک بسمعها و بصرها و یدها و رجلها و شعرها و بشرها و جمیع جوارحها مستبشره بذلک فرحه موابله محتمله لما فیه مکروهها و المها و ثقلها و غمها حتی دفعتها عنک یدالقدره و اخرجتک الی الارض فرضیت ان تشبع و تجوع هی و تکسوک و تعری، و ترویک و تظما، و تظلک و تضحی، و تنعمک ببوسها، و تلذدک بالنوم بارقها و کان بطنها لک وعاءا، و حجرها لک حواءا و ثدیها لک سقاءا و نفسها لک وقاءا، تباشر حر الدنیا و بردها لک و دونک، فتشکرها علی قدر ذلک و لا تقدر علیه الا بعون الله و توفیقه.»
«حق خویشاوندان»
حق مادرت این است:
[صفحه ۲۹۲]
بدانی او به گونهای تو را حمل کرده که هیچ کس، دیگری را به آن گونه حمل نمیکند و از میوه و ثمرهی قلب خود تو را بدان صورت غذا داده و اطعام کرده که هیچ کس بدین صورت به دیگری اطعام نمیکند.
آری مادر تو را با چشم و گوش و دست و پای خود و موی و پوست خود و با همهی جوارح و وجود خود حمایت و مراقبت کرده است و این همه را با خوشحالی و سرور انجام داده است.
او تمام سختیهای دوران بارداری را به صورت پیوسته و همیشگی به جان خرید و مکروهات آن و درد و سنگینی و غم آن را تحمل کرد تا اینکه دست قدرت تو را از او جدا ساخته و او تو را به روی زمین نهاد. (بعد از دوران سخت بارداری با دردهای طاقت فرسا، مادر زمینه را آماده ساخت تا تو گام به زمین نهادی.)
و این مادر توست که راضی بود تا تو سیر باشی ولی خود گرسنه بماند و تو را پوشانیده و خود برهنه باشد و به تو آب بیاشاماند در حالی که خود تشنه است، تو را زیر سایهبان برده ولی خود در آفتاب بماند و همهی رنجها و ناراحتیها را به جان بخرد، تا تو در راحتی باشی، و بیدار خوابی را بر خود تحمیل نماید. تا راحت بخوابی. (و اینها همه گوشهای از ایثارهای «مادر» در حق «فرزند» است.)
او شکم خود را «وعاء» و «ظرف» استراحت و رشد و نمو تو قرار داد و دامن خود را آرامشگاه تو ساخت و سینه و پستان خود را آبشخور تو و در یک کلمه جان خود را سپر بلای وجود تو ساخت.
مادر با سینهای گشاده، سرد و گرم دنیا را استقبال نمود تا تو از آنها محفوظ بمانی.
حال در مقابل این همه بزرگواری و نعمت که از جانب مادر به تو رسیده باید به اندازهی آن، او را سپاس بگزاری و جز به عون الهی و توفیق او هرگز بر این مهم قادر نخواهی بود.
رگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد (ع) نوشته آقای محمد محسن دعایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *