آثار

امامان در صحیفه سجادیه

اللهم فکما جعلت قلوبنا له حمله و عرفتنا برحمتک شرفه و فضله، فصل علی محمد الخطیب به و علی آله الخزان له. (۵۳۳)
بارالها! آن گونه که قبلهای ما را حامل علوم قرآن قرار دادی و فضل و شرافت قرآن را به لطف خویش به ما لطف خویش به ما شناساندی، بر محمد – صلی الله علیه وآله – که هماره زبانش به قرآن را به لطف خویش به ما شناساندی، بر محمد – صلی الله علیه وآله – که هماره زبانش به قرآن گویا بود، درود فرست، و همچنین بر خاندان محمد – صلی الله علیه وآله – که گنجینه داران قرآن علوم قرآنی اند.
خاندان پیامبران – صلی الله علیه وآله – رهبران خلق به سوی خدا
اللهم… و انهجت باله سبل الرضا الیک. (۵۳۴)
خداوند! به وسیله خاندان پیامبر – صلی الله علیه وآله – راهها رضا و خشنودی را که به سوی
تومنتهی می شود، آشکار ساختی و بندگانت با پیروی از خط خاندان می توانند رضا و خشنودی تو را به دست آورند.
خاندان پیامبر – صلی الله علیه وآله -، بر گزیدگان خدا
رب – صل علی اطائب اهل بیته الذین اخترتهم لا مرک و جعلتهم خزنه علمک، و حفظه دینک، و خلفاءک فی ارضک. (۵۳۵)
(پروردگار! بر پاکیزه گان از خاندان پیامبر – صلی الله علیه وآله – ائمه معصومین – علیه السلام – درود فرست؛ آنان که برای امر دین انتخابشان کرده ای و ایشان را خزانه داران علمت و حافظان دینت و جانشینان خویش در زمین قرار داده ای.
خاندان پیامبر – صلی الله علیه وآله -، پاکیزگان از گناه
و طهر تهم من الرجس و الدنس تطهرا بارادتک. (۵۳۶)
پروردگار! تو خاندان پیامبرت را به اراده خویش از هر پلیدی و ناپاکی، منزه ساختی.
برگرفته از کتاب امام سجاد جمال نیایشگران نوشته آقای احمد ترابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *